Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 28

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος

Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη).

στην Πόλιν χρυσοχους οπου φένουντε  η

τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα

οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα

το 1964.

Εναν βλημαν περασεν απο την απο την προστηνη

πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται

μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν

και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον

της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το

τενεκαι τον χαλουμιον. 


Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν

το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν

τηποτα οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν

κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο

κηπον στα χαρακοματα και κατο απο

την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια

βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθον

μεσα να φανε γιατη το φαγητον ηταν 

ετημον και εκανεν και την σαλαταν!!!

Transcription saved

Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος

Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη).

στην Πόλιν χρυσοχους οπου φένουντε  η

τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα

οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα

το 1964.

Εναν βλημαν περασεν απο την απο την προστηνη

πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται

μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν

και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον

της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το

τενεκαι τον χαλουμιον. 


Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν

το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν

τηποτα οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν

κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο

κηπον στα χαρακοματα και κατο απο

την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια

βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθον

μεσα να φανε γιατη το φαγητον ηταν 

ετημον και εκανεν και την σαλαταν!!!


Transcription history
 • May 16, 2018 10:00:57 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος

  Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη).

  στην Πόλιν χρυσοχους οπου φένουντε  η

  τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα

  οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα

  το 1964.

  Εναν βλημαν περασεν απο την απο την προστηνη

  πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται

  μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν

  και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


  Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον

  της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το

  τενεκαι τον χαλουμιον. 


  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν

  το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν

  τηποτα οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν

  κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο

  κηπον στα χαρακοματα και κατο απο

  την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια

  βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθον

  μεσα να φανε γιατη το φαγητον ηταν 

  ετημον και εκανεν και την σαλαταν!!!

 • May 15, 2018 00:01:24 Revekka Kefalea

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος

  Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη).

  στην Πόλιν χρυσοχους οπου  φενουντε  η

  τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα

  οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα

  το 1964.

  Εναν βλημαν περασεν απο την απο την προστηνη

  πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται

  μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν

  και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


  Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον

  της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το

  τενεκαι τον χαλουμιον. 


  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν

  το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν

  τηποτα οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν

  κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο

  κηπον στα χαρακοματα και κατο απο

  την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια

  βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθον

  μεσα να φανε γιατη το φαγητον ηταν 

  ετημον και εκανεν και την σαλαταν!!!


 • May 9, 2018 12:15:00 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη). στην Πόλιν χρυσοχους οπου φενουντε .φενωντε..  η τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα το 1964.

  Εναν βλημαν περασεν απο την απο την μπροστηνη πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


  Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το τενεκαι τον χαλουμιον. 


  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν τηποται οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο κηπον στα χαρακοματα και κατο απο την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθου μεσα να φανε γιτη γιατη το φαγητον ηταν 

    Ετημον και εκαμεν και την σαλαταν!!!


 • May 9, 2018 12:14:40 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη). στην Πόλιν χρυσοχους οπου φενουντε .φενωντε..  η τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα το 1964.

  Εναν βλημαν περασεν απο την απο την μπροστηνη πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


  Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το τενεκαι τον χαλουμιον. 


  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν τηποται οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο κηπον στα χαρακοματα και κατο απο την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθου μεσα να φανε γιτη γιατη το φαγητον ηταν 

    Ετημον και εκαμεν και την σαλαταν!!! 


 • May 9, 2018 12:14:06 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη). στην Πόλιν χρυσοχους οπου φενουντε .φενωντε..  η τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα το 1964.

  Εναν βλημαν περασεν απο την απο την μπροστηνη πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


  Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το τενεκαι τον χαλουμιον. 


  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν τηποται οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο κηπον στα χαρακοματα και κατο απο την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια βγηκεν εξο και τους φοναξε να ελθου μεσα να φανε γιτη γιατη το φαγητον ηταν 

    Ετημον και εκαμεν και την σαλαταν!!!


 • May 9, 2018 12:09:34 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη). στην Πόλιν χρυσοχους οπου φενουντε .φενωντε..  η τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα το 1964.

  Εναν βλημαν περασεν απο την απο την μπροστηνη πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον.


  Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το τενεκαι τον χαλουμιον. 


  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν τηποται οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν κουφη. Τα πεδια της κρηφτησα κατο στο κηπον στα χαρακοματα και κατο απο την τσημεντενια σκαλα. Και η Κυρια Σοφια


 • May 9, 2018 12:00:59 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη). στην Πόλιν χρυσοχους οπου φενουντε .φενωντε..  η τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα το 1964. Εναν βλημαν περασεν απο την απο την μπροστηνη πορτα κτηπησε στο πλακακη (που φενεται μεχρη σημερα) κι μετα σηκοθικαιν και κτηπησεν τον εσοταιρηκον τηχον. Αλο βλημαν τρηπησεν τον εξοταιρικον τηχον της κουζινας και εντομεταξη τρηπησεν το τενεκαι τον χαλουμιον. 

  Η Κυρια Σοφια του Παρασκεβα που Νικιαζεν το ανωγιον εκηνη την εποχη δεν καταλαβεν τηποται οπος λενε η γιτοναις γιατη ηταν κ


 • May 9, 2018 11:29:35 Garyfallia Pappa

  Το Σπύτην που γενηθηκαι Ο Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη). στην Πόλιν χρυσοχους οπου φενουντε η τρηπες/ζημίες που εκανα τα βλήματα οταν εβονβαρδισαν και Τουρκηκα αεροπλάνα το 1964. Εναν βλημαν περασεν απο την 


Description

Save description
 • 35.0321725||32.4184108||

  Poli Crysochous, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Poli Crysochous, Paphos, Cyprus


ID
20144 / 252064
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life
 • Turkish Invasion of CyprusNotes and questions

Login to leave a note