Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 22

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το χρυσό δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

η  φήλη   του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

επέστρεψεν από τον πόλεμον της

Γαλίας πήσο στην U.S.A.

Με αρχηκά SD (του Spyrou

Δρουσιώτη

 φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι με δικέφαλο αετό με κορώνα 

Από

Transcription saved

 φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το χρυσό δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

η  φήλη   του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

επέστρεψεν από τον πόλεμον της

Γαλίας πήσο στην U.S.A.

Με αρχηκά SD (του Spyrou

Δρουσιώτη

 φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι με δικέφαλο αετό με κορώνα 

Από


Transcription history
 • May 16, 2018 10:42:29 Garyfallia Pappa

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το χρυσό δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η  φήλη   του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από τον πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou

  Δρουσιώτη

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι με δικέφαλο αετό με κορώνα 

  Από

 • May 14, 2018 23:46:02 Revekka Kefalea

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το χρυσό δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η missing του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από τον πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou

  Δρουσιώτη

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι με δικέφαλο αετό με κορώνα 

  Από


 • May 14, 2018 23:36:06 Revekka Kefalea

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το χρυσό δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη με τα αρχικά SD 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η missing του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από οτν πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou

  Δρουσιώτη

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι με δικέφαλο αετό με κορώνα 

  Από


 • May 14, 2018 23:33:41 Revekka Kefalea

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η missing του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από οτν πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou

  Δρουσιώτη

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο στεφάνι με δικέφαλο αετό με κορώνα 

  Από


 • May 14, 2018 23:24:34 Revekka Kefalea

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η missing του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από οτν πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou

  Δρουσιώτη

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο αντικείμενο. 

  Από


 • May 14, 2018 23:24:02 Revekka Kefalea

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η missing του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από οτν πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou Δρουσιώτη)

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο αντικείμενο. 

  Από


 • May 14, 2018 23:23:46 Revekka Kefalea

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει το δαχτυλίδι του Σπύρου Ευθυμίου Δρουσιώτη 

  Δακτυλίδι που του γόρασαν για δώρο

  η missing του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από οτν πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou Δρουσιώτη)

   φωτογραφία, η οποία απεικονίζει ένα ξυλόγλυπτο αντικείμενο. 


 • May 9, 2018 12:48:18 Phanes Tzavaras

  Δαχτηλίδιο που του γώρασαν για (2 λέξεις δυσανάγνωστες)

  του Σπύρου Ε. Δρουσιώτη όταν

  επέστρεψεν από οτν πόλεμον της

  Γαλίας πήσο στην U.S.A.

  Με αρχηκά SD (του Spyrou Δρουσιώτη)


Description

Save description
 • 42.72010756083655||-75.13045244374996||

  U.S.A.

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location U.S.A.


ID
20144 / 228708
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note