Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 21

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα επέβαλαν την ταξη και 

άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

---«Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση»

--Οϊ γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα»

Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

ελεύθερος.

Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ' Αργυρού κοντά στην βρύση.

 φωτογραφία 

Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

38  αρίθμηση σελίδας 


Transcription saved

Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα επέβαλαν την ταξη και 

άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

---«Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση»

--Οϊ γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα»

Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

ελεύθερος.

Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ' Αργυρού κοντά στην βρύση.

 φωτογραφία 

Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

38  αρίθμηση σελίδας Transcription history
 • May 14, 2018 23:04:57 Revekka Kefalea

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα επέβαλαν την ταξη και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---«Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση»

  --Οϊ γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα»

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

  αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ' Αργυρού κοντά στην βρύση.

   φωτογραφία 

  Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

  38  αρίθμηση σελίδας 


 • May 14, 2018 23:04:30 Revekka Kefalea

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα επέβαλαν την ταξη και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---«Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οϊ γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

  αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ' Αργυρού κοντά στην βρύση.

   φωτογραφία 

  Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης

  38  αρίθμηση σελίδας  • May 14, 2018 23:01:22 Revekka Kefalea

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα επέβαλαν την ταξη και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

  αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ'Αργυρού κοντά στην βρύση. • May 11, 2018 10:11:45 Garyfallia Pappa

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα missingτην ταξη και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---<<Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

  αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ'Αργυρού κοντά στην βρύση. • May 11, 2018 10:11:35 Garyfallia Pappa

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα missingτην ταξη και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---<<Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

  αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ'Αργυρού κοντά στην βρύση.


 • May 11, 2018 10:10:46 Garyfallia Pappa

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα missingmissingmissing και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---<<Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δρούσεια και λειτουργούσε τον 

  αλευρόμυλο στα υποστατικά του Χ'Αργυρού κοντά στην βρύση.


 • May 11, 2018 10:09:57 Garyfallia Pappa

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα missingmissingmissing και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---<<Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν επίσης με φυλακή ή προστίματα. Ο Πλάτων Αντωνιάδης καταγόταν από το Κτήμα. Ήταν εγκατεστημένος στη Δ


 • May 11, 2018 10:08:37 Garyfallia Pappa

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα missingmissingmissing και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---<<Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>

  Με αυτό τον τρόπο άφησε να νοηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν κουφός, και έτσι αφέθηκε 

  ελεύθερος.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που κατηγορήθηκαν ήταν ο Σπύρος Ευθυμίου, πρωταγωνιστής, που έφαγε 

  δύο χρόνια φυλακή, ο Κυριάκος Αργυρόπουλος τρεις μήνες φυλακή, ο Σάββας Αργυρόπουλου, ο 

  Πλάτων Αντωνιάδης και αρκετοί άλλοι που τιμωρήθηκαν 


 • May 11, 2018 10:05:21 Garyfallia Pappa

  Την άλλη μέρα γέμισε το χωριό αστυνομικούς και στρατιώτες. Γρήγορα missingmissingmissing και 

  άρχισαν συλλήψεις και ανακρίσεις.

  Ανάμεσα σ' αυτούς που ανάκριναν ήταν και ο Γιωρκής ο Κουτούμπας ο οποίος εκείνη την ώρα που 

  ξέσπασαν τα γεγονότα έπαιρνε τα ζώα του για πότισμα στη βρύση.

  ---<<Γέρο Γιωρκή πες μας, - είδες τίποτε την ώρα που πήγαινες στη βρύση>>

  --Οι γιε μου τα βούδια έχουμεν τα στον Ακάμα, δεν έβρεζεν ακόμα>>


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.7720133||32.4297369||

  Ktima, Paphos, Cyprus

 • 35.1799998||33.3440555||

  Central Jail of Nicosia

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Ktima, Paphos, Cyprus
 • Additional document location Central Jail of Nicosia


ID
20144 / 228707
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • 1931 Cyprus Revolt
 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note