Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Cost. Mitsigidis

21 Marshall St. Benwood

W.  Vrg. 

POST CARD

Εν Wheeling τη


Αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

THIS SIDE FOR CORRESPONDENCE

Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

Με το νέον έτος προσθέτομεν και

έτερον κρίκον εις την άλυσσον του

κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή

ευτυχέστερον των παρελθόντων

ετών, είθε να διέλθωμεν και

εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν

ωφελίμως τον καιρόν μας.

Είθε τα εναπομένοντα έτη ημών να

περέλθουσιν εν υγεία και ευτυχία.


The enthusiasm shown by young men from all 

walks of life in joining both the army and the 

navy is a splendid indication of the genuine patriotism 

which stirs Young America. Many of

the young fellows in this group are members of 

America's most prominent families. They have 

been trained as sailors on last summer's citizens' 

training cruises, and are prepared to stand 

shoulder to shoulder with the regulars of Uncle

Sam's fleet now that the time has come for 

them to render an account of themselves. 

 Περιγραφή της φωτογραφίας της μπροστινής όψης της καρτ-ποστάλ 


No. 15  PUBLISHED BY AMERICAN COLORTYPE CO., CHICAGO  Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 


Δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Θέση για γραμματόσημο  

THIS SIDE FOR ADDRESS

Mr

Spiron Drusiotin

142 Main St.

Massena

N.Y.

Σε ασπάζομαι εγκαρδίως

Κώνστας Μητσιγγίδης


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ  

 Φωτογραφία  

ARRIVAL OF RECRUITS 

ABOARD TRAINING SHIP

Transcription saved

Cost. Mitsigidis

21 Marshall St. Benwood

W.  Vrg. 

POST CARD

Εν Wheeling τη


Αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

THIS SIDE FOR CORRESPONDENCE

Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

Με το νέον έτος προσθέτομεν και

έτερον κρίκον εις την άλυσσον του

κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή

ευτυχέστερον των παρελθόντων

ετών, είθε να διέλθωμεν και

εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν

ωφελίμως τον καιρόν μας.

Είθε τα εναπομένοντα έτη ημών να

περέλθουσιν εν υγεία και ευτυχία.


The enthusiasm shown by young men from all 

walks of life in joining both the army and the 

navy is a splendid indication of the genuine patriotism 

which stirs Young America. Many of

the young fellows in this group are members of 

America's most prominent families. They have 

been trained as sailors on last summer's citizens' 

training cruises, and are prepared to stand 

shoulder to shoulder with the regulars of Uncle

Sam's fleet now that the time has come for 

them to render an account of themselves. 

 Περιγραφή της φωτογραφίας της μπροστινής όψης της καρτ-ποστάλ 


No. 15  PUBLISHED BY AMERICAN COLORTYPE CO., CHICAGO  Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 


Δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Θέση για γραμματόσημο  

THIS SIDE FOR ADDRESS

Mr

Spiron Drusiotin

142 Main St.

Massena

N.Y.

Σε ασπάζομαι εγκαρδίως

Κώνστας Μητσιγγίδης


 Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ  

 Φωτογραφία  

ARRIVAL OF RECRUITS 

ABOARD TRAINING SHIP


Transcription history
 • May 10, 2018 20:00:03 Revekka Kefalea

  Cost. Mitsigidis

  21 Marshall St. Benwood

  W.  Vrg. 

  POST CARD

  Εν Wheeling τη


  Αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  THIS SIDE FOR CORRESPONDENCE

  Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

  Με το νέον έτος προσθέτομεν και

  έτερον κρίκον εις την άλυσσον του

  κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή

  ευτυχέστερον των παρελθόντων

  ετών, είθε να διέλθωμεν και

  εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν

  ωφελίμως τον καιρόν μας.

  Είθε τα εναπομένοντα έτη ημών να

  περέλθουσιν εν υγεία και ευτυχία.


  The enthusiasm shown by young men from all 

  walks of life in joining both the army and the 

  navy is a splendid indication of the genuine patriotism 

  which stirs Young America. Many of

  the young fellows in this group are members of 

  America's most prominent families. They have 

  been trained as sailors on last summer's citizens' 

  training cruises, and are prepared to stand 

  shoulder to shoulder with the regulars of Uncle

  Sam's fleet now that the time has come for 

  them to render an account of themselves. 

   Περιγραφή της φωτογραφίας της μπροστινής όψης της καρτ-ποστάλ 


  No. 15  PUBLISHED BY AMERICAN COLORTYPE CO., CHICAGO  Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 


  Δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Θέση για γραμματόσημο  

  THIS SIDE FOR ADDRESS

  Mr

  Spiron Drusiotin

  142 Main St.

  Massena

  N.Y.

  Σε ασπάζομαι εγκαρδίως

  Κώνστας Μητσιγγίδης


   Μπροστινή όψη της καρτ-ποστάλ  

   Φωτογραφία  

  ARRIVAL OF RECRUITS 

  ABOARD TRAINING SHIP

 • May 10, 2018 19:55:42 Revekka Kefalea

  Cost. Mitsingidis

  21 Marshall St. Benwood

  W.  Vrg. 

  POST CARD

  Εν Wheeling τη


   Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  THIS SIDE FOR CORRESPONDENCE

  Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

  Με το νέον έτος προσθέτομεν και

  έτερον κρίκον εις την άλυσσον του

  κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή

  ευτυχέστερον των παρελθόντων

  ετών, είθε να διέλθωμεν και

  εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν

  ωφελίμως τον καιρόν μας.

  Είθε τα εναπομένοντα έτη ημών να

  περέλθουσιν εν υγεία και ευτυχία.


  The enthusiasm shown by young men from all 

  walks of life in joining both the army and the 

  navy is a splendid indication of the genuine patriotism 

  which stirs Young America. Many of

  the young fellows in this group are members of 

  America's most prominent families. They have 

  been trained as sailors on last summer's citizens' 

  training cruises, and are prepared to stand 

  shoulder to shoulder with the regulars of Uncle

  Sam's fleet now that the time has come for 

  them to render an account of themselves. 


  No. 15  PUBLISHED BY AMERICAN COLORTYPE CO., CHICAGO  Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 


   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

   Θέση για γραμματόσημο  

  THIS SIDE FOR ADDRESS


  Mr

  Spiron Drusiotin

  142 Main St.


  Massena

  N.Y.


  Σε ασπάζομαι εγκαρδίως

  Κώνστας Μητσιγγίδης


 • May 9, 2018 12:28:54 Phanes Tzavaras

  Cost. Mitsingidis

  21 Marshall St. Benwood W. Vrg.


                                           POST CARD

  Εν Wheeling τη


  Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

  Με το νέον έτος προσθέτομεν και έτερον κρίκον εις την άλυσσον του κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή ευτυχέστερον των παρελθόντων ετών, είθε να διέλθωμεν και εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν ωφελίμως τον καιρόν μας. Είθε τα εναπομένοντα έτη ημών να περάλθουσιν εν υγεία και ευτυχία.


  Mr Spiron Drusiotin

  142 Main St.


  Massena N.Y.


  Σε ασπάζομαι εγκαρδίως

  Κώνστας Μητσιγγίδης • May 9, 2018 12:26:18 Phanes Tzavaras

  Cost. Mitsingidis

  21 Marshall St. Benwood W. Vrg.


                                           POST CARD

  Εν Wheeling τη


  Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

  Με το νόν έτος προσθέτομεν και έτερον κρίκον εις την άλυσσον του κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή ευτυχέστερον των παρελθόντων ετών, είθε να διέλθωμεν και εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν ωφελίμωςτον ακιρόν μας. Είθε τα εναπομένοντα έτη ημών να περάλθουσιν εν υγεία και ευτυχία.


  Mr Spiron Drusiotin

  142 Main St.


  Massena N.Y.


  Σε ασπάζομαι εγκαρδίως

  Κώνστας Μητσιγγίδης


 • May 9, 2018 12:23:31 Phanes Tzavaras

  Cost. Mitsingidis

  21 Marshall St. Benwood W. Vrg.


                                           POST CARD

  Εν Wheeling τη


  Αγαπητέ μου φίλε Σπίρο

  Με το νόν έτος προσθέτομεν και έτερον κρίκον εις την άλυσσον του κοινωνικού βίου. Είθε το 1918 να αποβή ευτυχέστερον των παρελθόντων ετών, είθε να διέλθωμεν και εφέτος με υγείαν και να χρησιμοποιήσωμεν ωφελίμωςτον ακιρόν μας. Είθε τα εναπομένοντα έτη


Description

Save description
 • 40.0322559||-80.727647||

  Wheeling, Benwood, West Virginia

 • 44.9291398||-74.8917847||

  Massena, N.Y.

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Wheeling, Benwood, West Virginia
 • Additional document location Massena, N.Y.


ID
20144 / 228690
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1918 – 1918
 • English
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • books.google.grFor the role of trivia (postcards included) in the perception and remembrance of WWI and WWII, see the book of G.L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (Chapter 7).
 • www.metropostcard.comA Guide to Warfare on Postcards.
 • digitalcollections.nypl.orgOther post-cards published by the American Colortype Co. in the Digital Collections of The New York Public Library.


Notes and questions

Login to leave a note