Σπύρος Ευθυμίου Δρουσιώτης. Ιστορίες και αντικείμενα από τον Αγωνιστή και Άνθρωπο της Δρούσιας. , item 6

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

TUCK'S POST CARD

CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Σφραγίδα 

By Appointment 


Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

often wears a Crimean turban with an

embroidered vest of the same bright colour. The

men are often handsome and the women also

when young, but they age early from hard work.

Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


Κύριον

Σπύρον

Δρουσιώτην

Είς Δρούσια


 Σχέδιο 

Printed in England


 Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Θέση για γραμματόσημο  

(FOR ADDRESS ONLY.)

Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

θέλω σε να μιλήσεις

Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

χρόνια πολλά να ζήσης.

Εύχομαι χαρίεντι

ευτυχή το νέον έτος 1926.

μετά της αξιοτίμου οικογενείας

υμών.

Φιλικώς

missingTranscription saved

TUCK'S POST CARD

CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Σφραγίδα 

By Appointment 


Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

often wears a Crimean turban with an

embroidered vest of the same bright colour. The

men are often handsome and the women also

when young, but they age early from hard work.

Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


Κύριον

Σπύρον

Δρουσιώτην

Είς Δρούσια


 Σχέδιο 

Printed in England


 Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

Θέση για γραμματόσημο  

(FOR ADDRESS ONLY.)

Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

θέλω σε να μιλήσεις

Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

χρόνια πολλά να ζήσης.

Εύχομαι χαρίεντι

ευτυχή το νέον έτος 1926.

μετά της αξιοτίμου οικογενείας

υμών.

Φιλικώς

missing
Transcription history
 • May 16, 2018 09:31:29 Garyfallia Pappa

  TUCK'S POST CARD

  CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


  Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Σφραγίδα 

  By Appointment 


  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

  often wears a Crimean turban with an

  embroidered vest of the same bright colour. The

  men are often handsome and the women also

  when young, but they age early from hard work.

  Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


  Κύριον

  Σπύρον

  Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


   Σχέδιο 

  Printed in England


   Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

  WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

  Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

  ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


  Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Θέση για γραμματόσημο  

  (FOR ADDRESS ONLY.)

  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόνια πολλά να ζήσης.

  Εύχομαι χαρίεντι

  ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας

  υμών.

  Φιλικώς

  missing • May 10, 2018 19:20:13 Revekka Kefalea

  TUCK'S POST CARD

  CARTE POSTALE.               POSTKARTE. 


  Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Σφραγίδα 

  By Appointment 


  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

  often wears a Crimean turban with an

  embroidered vest of the same bright colour. The

  men are often handsome and the women also

  when young, but they age early from hard work.

  Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ, η οποία δεν φαίνεται στο έγγραφο 


  Κύριον

  Σπύρον

  Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


   Σχέδιο 

  Printed in England


   Στο πλάι της αριστερής πλευράς της καρτ-ποστάλ 

  WIDE-WIDE-WORLD  Balkan Folk Types.

  Raphael Tuck & SOL  Gravure" Post Card  No 7925

  ART PUBLISHERS TO THEIR MAJESTIES THE KING & QUEEN 


  Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Θέση για γραμματόσημο  

  (FOR ADDRESS ONLY.)

  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόνια πολλά να ζήσης.

  Εύχομαι missing

  ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας

  υμών.

  Φιλικώς

  missing
 • May 10, 2018 11:40:40 Revekka Kefalea

                                                                        TUCK'S POST CARD

  CARTE POSTALE ---------------------- POSTKARTE 


  Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Σφραγίδα 

  By Appointment 


  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

  often wears a Crimean turban with an

  embroidered vest of the same bright colour. The

  men are often handsome and the women also

  when young, but they age early from hard work.

   Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ 


  Κύριον

  Σπύρον

  Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


  Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Θέση για γραμματόσημο  

  (FOR ADDRESS ONLY)

  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόνια πολλά να ζήσης.

  Εύχομαι  χαρίεντι 

  ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας

  υμών.

  Φιλικώς

  missing
 • May 10, 2018 11:36:24 Revekka Kefalea

                                                                        TUCK'S POST CARD


  Στην αριστερή πλευρά της καρτ-ποστάλ  

  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia

  often wears a Crimean turban with an

  embroidered vest of the same bright colour. The

  men are often handsome and the women also

  when young, but they age early from hard work.

   Περιγραφή της εικόνας της καρτ-ποστάλ 


  Κύριον

  Σπύρον

  Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


   Στη δεξιά πλευρά της καρτ-ποστάλ 

  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόνια πολλά να ζήσης.

  Εύχομαι  χαρίεντι 

  ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας

  υμών.

  Φιλικώς

  missing
 • May 9, 2018 12:03:25 Phanes Tzavaras

                                                                        TUCK'S POST CARD


  Κύριον Σπύρον Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόναι πολλά να ζήσης.


  Εύχομαι χαρίεντι και ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας υμών.


  Φιλικώς

  (δυσανάγνωστο)


  *Περιγραφή εικόνας κάρτας (δεν εμφανίζεται):

  Bosnian Peasants - The Christian in Dalmatia often wears a Crimean turban with an embroidered vest of the same bright colour. The men are often handsome and the women also when young, but they age early from hard work.


 • May 9, 2018 11:34:46 Phanes Tzavaras

  Κύριον Σπύρον Δρουσιώτην

  Είς Δρούσια


  Κάρτα στο σπίτι που θα μπείς

  θέλω σε να μιλήσεις

  Να πείς στον φίλον Σπύρο μας

  χρόναι πολλά να ζήσης.


  Εύχομαι χαρίεντι και ευτυχή το νέον έτος 1926.

  μετά της αξιοτίμου οικογενείας υμών.


  Φιλικώς

  (δυσανάγνωστο)


Description

Save description
 • 34.9632721||32.397171||

  Drouseia, Paphos, Cyprus

 • 34.9632721||32.39717100000007||

  France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus

  ||1
Location(s)
 • Story location France, Germany, Drouseia, Paphos, Cyprus
 • Document location Drouseia, Paphos, Cyprus


ID
20144 / 228689
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Σπύρος Δρουσιώτης (εγγονός)
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1926 – 1926
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Ελληνικά

 • Balkans
 • Eastern Front
 • Western Front

 • Gas Warfare
 • Home Front
 • Prisoners of War
 • Propaganda
 • Recruitment and Conscription
 • Trench Life

 • en.wikipedia.orgWikipedia article: Raphael Tuck & Sons
 • tuckdb.orgTuckDB Postcards is a free database of postcards published by Raphael Tuck & Sons.


Notes and questions

Login to leave a note