Dumitru Nistor prizonier de război în Japonia, item 203

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                                                                            103

                                                  70.    Străinul amărât.   de DNistor                                      

                  I

De străin ce azi sunt                                                             Dar de giaba•mi este tot

Mași băga viu în pământ                                                     Ori ce gând şi ori ce dor

Pământul e înțălenit                                                             Căci la străin nici paserea

Nu lasă omul străin                                                               Nu-i iesă în calea sa


Mă ajunge câte odată                                                           Decum o altă fiinţă

Dor de mamă și de tată                                                       Ca să-i dea ajutorinţă

Iar urîtul când mă ajunge                                                     E lăsat ca si o peatră

Oriunde′s încep a plânge                                                     Ce-i de pradă jos pe stradă


Decând sunt prin țări străine                                              Jeluimaş şi n-am cui

Nu mă mai iubește nime                                                     Jeluimas muntelui

Numai sorele cel sfânt                                                         Însă muntele e•nalt

Ce domnește pre pământ                                                   Şi el éarna e lăsat


Așa•mi vine câte-odată                                                         Jeluimaş la vreo flóre

Să mă sui la munți cu peatră                                               Dar şi ea e răbdătóre

Și de-acolo să privesc                                                            Vara căldura o'nvinge

Pe ómeni ce-i doresc                                                             Eară tómna bruma o frige


Ma•și suii la munți cu flori                                                     Dómne dămi un ajutori

Să•mi văd frați să•mi văd surori                                          In străini eu să nu mor

Sau să•mi pot face aripi                                                         Căci n•aşi durmi nici îngropat

Ca se sbor pân la părinți                                                        Stiindumă înstrăinat

                                       Comb. de mine în Aonogahara 1916.

Transcription saved

                                                                                                                                            103

                                                  70.    Străinul amărât.   de DNistor                                      

                  I

De străin ce azi sunt                                                             Dar de giaba•mi este tot

Mași băga viu în pământ                                                     Ori ce gând şi ori ce dor

Pământul e înțălenit                                                             Căci la străin nici paserea

Nu lasă omul străin                                                               Nu-i iesă în calea sa


Mă ajunge câte odată                                                           Decum o altă fiinţă

Dor de mamă și de tată                                                       Ca să-i dea ajutorinţă

Iar urîtul când mă ajunge                                                     E lăsat ca si o peatră

Oriunde′s încep a plânge                                                     Ce-i de pradă jos pe stradă


Decând sunt prin țări străine                                              Jeluimaş şi n-am cui

Nu mă mai iubește nime                                                     Jeluimas muntelui

Numai sorele cel sfânt                                                         Însă muntele e•nalt

Ce domnește pre pământ                                                   Şi el éarna e lăsat


Așa•mi vine câte-odată                                                         Jeluimaş la vreo flóre

Să mă sui la munți cu peatră                                               Dar şi ea e răbdătóre

Și de-acolo să privesc                                                            Vara căldura o'nvinge

Pe ómeni ce-i doresc                                                             Eară tómna bruma o frige


Ma•și suii la munți cu flori                                                     Dómne dămi un ajutori

Să•mi văd frați să•mi văd surori                                          In străini eu să nu mor

Sau să•mi pot face aripi                                                         Căci n•aşi durmi nici îngropat

Ca se sbor pân la părinți                                                        Stiindumă înstrăinat

                                       Comb. de mine în Aonogahara 1916.


Transcription history
 • April 6, 2017 12:30:26 Alina Nicula

                                                                                                                                              103

                                                    70.    Străinul amărât.   de DNistor                                      

                    I

  De străin ce azi sunt                                                             Dar de giaba•mi este tot

  Mași băga viu în pământ                                                     Ori ce gând şi ori ce dor

  Pământul e înțălenit                                                             Căci la străin nici paserea

  Nu lasă omul străin                                                               Nu-i iesă în calea sa


  Mă ajunge câte odată                                                           Decum o altă fiinţă

  Dor de mamă și de tată                                                       Ca să-i dea ajutorinţă

  Iar urîtul când mă ajunge                                                     E lăsat ca si o peatră

  Oriunde′s încep a plânge                                                     Ce-i de pradă jos pe stradă


  Decând sunt prin țări străine                                              Jeluimaş şi n-am cui

  Nu mă mai iubește nime                                                     Jeluimas muntelui

  Numai sorele cel sfânt                                                         Însă muntele e•nalt

  Ce domnește pre pământ                                                   Şi el éarna e lăsat


  Așa•mi vine câte-odată                                                         Jeluimaş la vreo flóre

  Să mă sui la munți cu peatră                                               Dar şi ea e răbdătóre

  Și de-acolo să privesc                                                            Vara căldura o'nvinge

  Pe ómeni ce-i doresc                                                             Eară tómna bruma o frige


  Ma•și suii la munți cu flori                                                     Dómne dămi un ajutori

  Să•mi văd frați să•mi văd surori                                          In străini eu să nu mor

  Sau să•mi pot face aripi                                                         Căci n•aşi durmi nici îngropat

  Ca se sbor pân la părinți                                                        Stiindumă înstrăinat

                                         Comb. de mine în Aonogahara 1916.

 • April 6, 2017 12:28:32 Alina Nicula

                                                                     70.    Străinul amărât.   de DNistor

                    I

  De străin ce azi sunt                                                             Dar de giaba•mi este tot

  Mași băga viu în pământ                                                     Ori ce gând şi ori ce dor

  Pământul e înțălenit                                                             Căci la străin nici paserea

  Nu lasă omul străin                                                               Nu-i iesă în calea sa


  Mă ajunge câte odată                                                           Decum o altă fiinţă

  Dor de mamă și de tată                                                       Ca să-i dea ajutorinţă

  Iar urîtul când mă ajunge                                                     E lăsat ca si o peatră

  Oriunde′s încep a plânge                                                     Ce-i de pradă jos pe stradă


  Decând sunt prin țări străine                                              Jeluimaş şi n-am cui

  Nu mă mai iubește nime                                                     Jeluimas muntelui

  Numai sorele cel sfânt                                                         Însă muntele e•nalt

  Ce domnește pre pământ                                                   Şi el éarna e lăsat


  Așa•mi vine câte-odată                                                         Jeluimaş la vreo flóre

  Să mă sui la munți cu peatră                                               Dar şi ea e răbdătóre

  Și de-acolo să privesc                                                            Vara căldura o'nvinge

  Pe ómeni ce-i doresc                                                             Eară tómna bruma o frige


  Ma•și suii la munți cu flori                                                     Dómne dămi un ajutori

  Sămi văd frați sămi văd surori                                            In străini eu să nu mor

  Sau sămi pot face aripi                                                          Căci naşi durmi nici îngropat

  Ca se sbor pân la părinți                                                       Stiindumă înstrăinat

                                         Comb. de mine în Aonogahara 1916.


 • April 6, 2017 12:12:05 Alina Nicula

                                                                     70.    Străinul amărât.   de DNistor

                    I

  De străin ce azi sunt                                                             Dar de giaba•mi este tot

  Mași băga viu în pământ                                                     Ori ce gând şi ori ce dor

  Pământul e înțălenit                                                             Căci la străin nici paserea

  Nu lasă omul străin                                                               Nu-i iesă în calea sa


  Mă ajunge câte odată                                                           Decum o altă fiinţă

  Dor de mamă și de tată                                                       Ca să-i dea ajutorinţă

  Iar urîtul când mă ajunge                                                     E lăsat ca si o peatră

  Oriunde′s încep a plânge                                                     Ce-i de pradă jos pe stradă


  Decând sunt prin țări străine                                              Jeluimaş şi n-am cui

  Nu mă mai iubește nime                                                     Jeluimas muntelui

  Numai sorele cel sfânt                                                         Însă muntele e nalt

  Ce domnește pre pământ                                                   Şi el éarna e lăsat


  Așami vine câte-odată

  Să mă sui la munți cu peatră

  Și de-acolo să privesc

  Pe oameni ce-i doresc


  Ma′și suii la munți cu flori

  Să′mi văd frați să′mi văd surori

  Sau să′mi pot face aripi

  Ca se sbor pân la părinți


  Dar de giaba′mi este tot

  Ori ce gând și orice dor

  Căci la străin nici paserea

  Nu-i iesă în calea sa


  Decum o altă ființă

  Ca să-i dea ajutorință

  E lăsat ca și o peatră

  Ce-i de pradă jos pe stradă


  Jeluimaș și n-am cui

  Jeluimaș muntelui

  Însă muntele e-nalt

  Și el iarna e lăsat


  Jeluimaș la vreo flore

  Dar și ea e răbdătoare

  Vara căldura o ′nvinge

  Eară toamna bruma o frige


  Domne dămi un ajutori

  In străini eu să nu mor

  Căci n-ași durmi nici îngropat

  Stiindumă înstrăinat


  Camb. de mne în Aonogahara 1916


 • April 6, 2017 12:05:58 Alina Nicula

                                                                     70.    Străinul amărât.   de DNistor

                    I

  De străin ce azi sunt                                                              Dar de giaba

  Mași băga viu în pământ

  Pământul e înțălenit

  Nu lasă omul străin


  Mă ajunge câte odată

  Dor de mamă și de tată

  Iar urîtul când mă ajunge

  Oriunde′s încep a plânge

  Decând sunt prin țări străine

  Nu mă mai iubește nime

  Numai sorele cel sfânt

  Ce domnește pre pământ


  Așa ′mi vine câte-odată

  Să mă sui la munți cu peatră

  Și de-acolo să privesc

  Pe oameni ce-i doresc


  Ma′și suii la munți cu flori

  Să′mi văd frați să′mi văd surori

  Sau să′mi pot face aripi

  Ca se sbor pân la părinți


  Dar de giaba′mi este tot

  Ori ce gând și orice dor

  Căci la străin nici paserea

  Nu-i iesă în calea sa


  Decum o altă ființă

  Ca să-i dea ajutorință

  E lăsat ca și o peatră

  Ce-i de pradă jos pe stradă


  Jeluimaș și n-am cui

  Jeluimaș muntelui

  Însă muntele e-nalt

  Și el iarna e lăsat


  Jeluimaș la vreo flore

  Dar și ea e răbdătoare

  Vara căldura o ′nvinge

  Eară toamna bruma o frige


  Domne dămi un ajutori

  In străini eu să nu mor

  Căci n-ași durmi nici îngropat

  Stiindumă înstrăinat


  Camb. de mne în Aonogahara 1916


 • March 23, 2017 14:40:20 Homner Cintya

  70.Străinul amărât. de DNistor

  De străin ce azi sunt

  Mași băga viu în pământ

  Pământul e înțălenit

  Nu lasă omul străin.


  Mă ajunge câte odată

  Dor de mamă și de tată

  Iar urîtul când mă ajunge

  Oriunde′s încep a plânge

  Decând sunt prin țări străine

  Nu mă mai iubește nime

  Numai sorele cel sfânt

  Ce domnește pre pământ


  Așa ′mi vine câte-odată

  Să mă sui la munți cu peatră

  Și de-acolo să privesc

  Pe oameni ce-i doresc


  Ma′și suii la munți cu flori

  Să′mi văd frați să′mi văd surori

  Sau să′mi pot face aripi

  Ca se sbor pân la părinți


  Dar de giaba′mi este tot

  Ori ce gând și orice dor

  Căci la străin nici paserea

  Nu-i iesă în calea sa


  Decum o altă ființă

  Ca să-i dea ajutorință

  E lăsat ca și o peatră

  Ce-i de pradă jos pe stradă


  Jeluimaș și n-am cui

  Jeluimaș muntelui

  Însă muntele e-nalt

  Și el iarna e lăsat


  Jeluimaș la vreo flore

  Dar și ea e răbdătoare

  Vara căldura o ′nvinge

  Eară toamna bruma o frige


  Domne dămi un ajutori

  In străini eu să nu mor

  Căci n-ași durmi nici îngropat

  Stiindumă înstrăinat


  Camb. de mne în Aonogahara 1916


 • March 23, 2017 14:19:19 Homner Cintya

  70.Străinul amărât. de DNistor

  De străin ce azi sunt

  Mași băga viu în pământ

  Pământul e înțălenit

  Nu lasă omul străin.


  Mă ajunge câte odată

  Dor de mamă și de tată

  Iar urîtul când mă ajunge

  Oriunde′s încep a plânge

  Decând sunt prin țări străine

  Nu mă mai iubește nime

  Numai sorele cel sfânt

  Ce domnește pre pământ


  Așa ′mi vine câte-odată

  Să mă sui la munți cu peatră

  Și de-acolo să privesc

  Pe oameni ce-i doresc


  Ma′și suii la munți cu flori

  Să′mi văd frați să′mi văd surori

  Sau să′mi pot face aripi

  Ca se sbor pân la părinți


  Dar de giaba′mi este tot

  Ori ce gând și orice dor

  Căci la străin nici paserea

  Nu-i iesă în calea sa


  Decum o altă ființă

  Ca să-i dea ajutorință

  E lăsat ca și o peatră

  Ce-i de pradă jos pe stradă


  Jeluimaș și n-am cui

  Jeluimaș muntelui

  Însă muntele e-nalt

  Și el iarna e lăsat


  Jeluimaș la vreo flore

  Dar și ea e răbdătoare

  Vara căldura o ′nvinge

  Eară toamna bruma o frige


  Domne dămi un ajutori

  In străini eu să nu mor

  Căci n-ași durmi nici îngropat

  Stiindumă înstrăinat


  Camb. de mne în Aonogahara 1946


 • March 23, 2017 14:18:15 Homner Cintya

  70.Străinul amărât. de DNistor

  De străin ce azi sunt

  Mași băga viu în pământ

  Pământul e înțălenit

  Nu lasă omul străin.


  Mă ajunge câte odată

  Dor de mamă și de tată

  Iar urîtul când mă ajunge

  Oriunde′s încep a plânge

  Decând sunt prin țări străine

  Nu mă mai iubește nime

  Numai sorele cel sfânt

  Ce domnește pre pământ  Așa ′mi vine câte-odată

  Să mă sui la munți cu peatră

  Și de-acolo să privesc

  Pe oameni ce-i doresc


  Ma′și suii la munți cu flori

  Să′mi văd frați să′mi văd surori

  Sau să′mi pot face aripi

  Ca se sbor pân la părinți


  Dae de giaba′mi este tot

  Ori ce gând și orice dor

  Căci la străin nici paserea

  Nu-i iesă în calea sa


  Decum o altă ființă

  Ca să-i dea ajutorință

  E lăsat ca și o peatră

  Ce-i de pradă jos pe stradă


  Jeluimaș și n-am cui

  Jeluimaș muntelui

  Însă muntele e-nalt

  Și el iarna e lăsat


  Jeluimaș la vreo flore

  Dar și ea e răbdătoare

  Vara căldura o ′nvinge

  Eară toamna bruma o frige


  Domne dămi un ajutori

  In străini eu să nu mor

  Căci n-ași durmi nici îngropat

  Stiindumă înstrăinat


  Camb. de mne în Aonogahara 1946


 • March 23, 2017 14:01:28 Homner Cintya

  70.Străinul amărât. de DNistor

  De străin ce azi sunt

  Mași băga viu în pământ

  Pământul e înțălenit

  Nu lasă omul străin.


  Mă ajunge câte odată

  Dor de mamă și de tată

  Iar urîtul când mă ajunge

  Oriunde′s încep a plânge

  Decând sunt prin țări străine

  Nu mă mai iubește nime

  Numai sorele cel sfânt

  Ce domnește pre pământ


  Așa ′mi vine câte-odată


Description

Save description
 • 34.901248024356576||134.943175455664||

  Aonogahara, 青野ヶ原

  ||1
Location(s)
 • Story location Aonogahara, 青野ヶ原


ID
19586 / 223075
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
BJC
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Română

 • Naval Warfare

 • Prisoners of WarNotes and questions

Login to leave a note