Η Ελένη Λιωνουδάκη, ενδεικτικό

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ Καλύβαις Αποκορώνου

Αριθ.599                                                                                            χαρτόσημο 

                                                                                                                   ΚΡΗΤΗ 

                                                                                                                     ΧΕΤ

                                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 

                                                                                                              50 ΛΕΠΤΑ 50

                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ

                  ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1914-1915

       Ο Η μαθητής μαθήτρια missingΕμμ. Λιωνουδάκη 

εκ missingετών 13 πατρός ορφανή

διακούσασα πάντα τα εν τη Δη τάξει του Σχολείου τούτου 

διδασκόμενα μαθήματα και δημοσία κατά το τέλος του 

σχολικού έτους την νόμιμον δοκιμασίας υποστάς εκρίθη 

άξιος του γενικού βαθμού άριστα 6 

Η δε εν τω Σχολείω διαγωγή αυτού υπήρξε 

κοσμιοτάτην.

           Εν missingτη 20 Ιουνίου 1915

                                       οι Διδάσκαλοι 

                                      υπογραφές 


Transcription saved

                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ Καλύβαις Αποκορώνου

Αριθ.599                                                                                            χαρτόσημο 

                                                                                                                   ΚΡΗΤΗ 

                                                                                                                     ΧΕΤ

                                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 

                                                                                                              50 ΛΕΠΤΑ 50

                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ

                  ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1914-1915

       Ο Η μαθητής μαθήτρια missingΕμμ. Λιωνουδάκη 

εκ missingετών 13 πατρός ορφανή

διακούσασα πάντα τα εν τη Δη τάξει του Σχολείου τούτου 

διδασκόμενα μαθήματα και δημοσία κατά το τέλος του 

σχολικού έτους την νόμιμον δοκιμασίας υποστάς εκρίθη 

άξιος του γενικού βαθμού άριστα 6 

Η δε εν τω Σχολείω διαγωγή αυτού υπήρξε 

κοσμιοτάτην.

           Εν missingτη 20 Ιουνίου 1915

                                       οι Διδάσκαλοι 

                                      υπογραφές Transcription history
 • May 17, 2018 20:29:18 Νικόλαος Παππάς

                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ Καλύβαις Αποκορώνου

  Αριθ.599                                                                                            χαρτόσημο 

                                                                                                                     ΚΡΗΤΗ 

                                                                                                                       ΧΕΤ

                                                                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 

                                                                                                                50 ΛΕΠΤΑ 50

                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ

                    ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1914-1915

         Ο Η μαθητής μαθήτρια missingΕμμ. Λιωνουδάκη 

  εκ missingετών 13 πατρός ορφανή

  διακούσασα πάντα τα εν τη Δη τάξει του Σχολείου τούτου 

  διδασκόμενα μαθήματα και δημοσία κατά το τέλος του 

  σχολικού έτους την νόμιμον δοκιμασίας υποστάς εκρίθη 

  άξιος του γενικού βαθμού άριστα 6 

  Η δε εν τω Σχολείω διαγωγή αυτού υπήρξε 

  κοσμιοτάτην.

             Εν missingτη 20 Ιουνίου 1915

                                         οι Διδάσκαλοι 

                                        υπογραφές  • May 13, 2018 03:58:42 Νικόλαος Παππάς

                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΝ missingmissing

  Αριθ.599                                                                                            χαρτόσημο 

                                                                                                                     ΚΡΗΤΗ 

                                                                                                                       ΧΕΤ

                                                                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 

                                                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 

                                                                                                                50 ΛΕΠΤΑ 50

                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ

                    ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1914-1915

         Ο Η μαθητής μαθήτρια missingΕμμ. Λιωνουδάκη 

  εκ missingετών 13 πατρός ορφανή

  διακούσασα πάντα τα εν τη Δη τάξει του Σχολείου τούτου 

  διδασκόμενα μαθήματα και δημοσία κατά το τέλος του 

  σχολικού έτους την νόμιμον δοκιμασίας υποστάς εκρίθη 

  άξιος του γενικού βαθμού άριστα 6 

  Η δε εν τω Σχολείω διαγωγή αυτού υπήρξε 

  κοσμιοτάτην.

             Εν missingτη 20 Ιουνίου 1915

                                         οι Διδάσκαλοι 

                                        υπογραφές  • May 11, 2018 10:51:38 Garyfallia Pappa

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣDescription

Save description
 • 35.4511208||24.169721799999934||

 • 35.4511208||24.1697218||

  Καλύβες Αποκορώνου, Χανιά

 • 35.4511208||24.169721799999934||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location
 • Additional document location Καλύβες Αποκορώνου, Χανιά


ID
19016 / 213927
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά


 • WomenNotes and questions

Login to leave a note