ALEXANDROS KALAITZAKIS' SUBSCRIPTION, item 6

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


 Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

         μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


 Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

 περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


     Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη-

σιν του προϋπολογισμού του έτους 1916-1917 ότι οι λαοί της 

Αυτοκρατορίας προθύμως και άνευ γογγυσμού υπέστησαν τους

εκ του πολέμου επιβληθέντας αρκετά βαρείς φόρους. Ούτω γίνε-

ται γνωστόν δια μίαν ακόμη φοράν η μοναδική ευρωστία των

Αγγλικών οικονομικών, η οποία ήλθε εις αρωγήν όχι μόνον

των Αγγλικών αποικιών αλλά και όλων των Συμμάχων και η 

οποία θ' αποτελέση ένα των σπουδαιοτέρων παραγόντων της 

τελικής νίκης.


 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΠΟΡΤ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ.  τίτλος φωτογραφίας στο μέσον της δεξιάς στήλης 


 Όλμος δια του οποίου βάλλονται αι βόμβαι από το εν πρό- 

                                    χωμα κατά του άλλου.  περιγραφή φωτογραφίας στο κάτω μέρος της δεξιάς στήληTranscription saved

20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


 Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

         μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


 Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

 περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


     Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη-

σιν του προϋπολογισμού του έτους 1916-1917 ότι οι λαοί της 

Αυτοκρατορίας προθύμως και άνευ γογγυσμού υπέστησαν τους

εκ του πολέμου επιβληθέντας αρκετά βαρείς φόρους. Ούτω γίνε-

ται γνωστόν δια μίαν ακόμη φοράν η μοναδική ευρωστία των

Αγγλικών οικονομικών, η οποία ήλθε εις αρωγήν όχι μόνον

των Αγγλικών αποικιών αλλά και όλων των Συμμάχων και η 

οποία θ' αποτελέση ένα των σπουδαιοτέρων παραγόντων της 

τελικής νίκης.


 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΠΟΡΤ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ.  τίτλος φωτογραφίας στο μέσον της δεξιάς στήλης 


 Όλμος δια του οποίου βάλλονται αι βόμβαι από το εν πρό- 

                                    χωμα κατά του άλλου.  περιγραφή φωτογραφίας στο κάτω μέρος της δεξιάς στήλη
Transcription history
 • May 13, 2018 09:16:01 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

  κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

  ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

  και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

  με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

  ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη-

  σιν του προϋπολογισμού του έτους 1916-1917 ότι οι λαοί της 

  Αυτοκρατορίας προθύμως και άνευ γογγυσμού υπέστησαν τους

  εκ του πολέμου επιβληθέντας αρκετά βαρείς φόρους. Ούτω γίνε-

  ται γνωστόν δια μίαν ακόμη φοράν η μοναδική ευρωστία των

  Αγγλικών οικονομικών, η οποία ήλθε εις αρωγήν όχι μόνον

  των Αγγλικών αποικιών αλλά και όλων των Συμμάχων και η 

  οποία θ' αποτελέση ένα των σπουδαιοτέρων παραγόντων της 

  τελικής νίκης.


   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΠΟΡΤ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ.  τίτλος φωτογραφίας στο μέσον της δεξιάς στήλης 


   Όλμος δια του οποίου βάλλονται αι βόμβαι από το εν πρό- 

                                      χωμα κατά του άλλου.  περιγραφή φωτογραφίας στο κάτω μέρος της δεξιάς στήλη
 • May 13, 2018 09:14:51 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

  κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

  ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

  και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

  με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

  ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη-

  σιν του προϋπολογισμού του έτους 1916-1917 ότι οι λαοί της 

  Αυτοκρατορίας προθύμως και άνευ γογγυσμού υπέστησαν τους

  εκ του πολέμου επιβληθέντας αρκετά βαρείς φόρους. Ούτω γίνε-

  ται γνωστόν δια μίαν ακόμη φοράν η μοναδική ευρωστία των

  Αγγλικών οικονομικών, η οποία ήλθε εις αρωγήν όχι μόνον

  των Αγγλικών αποικιών αλλά και όλων των Συμμάχων και η 

  οποία θ' αποτελέση ένα των σπουδαιοτέρων παραγόντων της 

  τελικής νίκης.


   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΠΟΡΤ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ. τίτλος φωτογραφίας στο μέσον της δεξιάς στήλης


  Όλμος δια του οποίου βάλλονται αι βόμβαι από το εν πρό-

                                     χωμα κατά του άλλου.


 • May 13, 2018 09:12:40 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

  κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

  ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

  και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

  με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

  ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη-

  σιν του προϋπολογισμού του έτους 1916-1917 ότι οι λαοί της 

  Αυτοκρατορίας προθύμως και άνευ γογγυσμού υπέστησαν τους

  εκ του πολέμου επιβληθέντας αρκετά βαρείς φόρους. Ούτω γίνε-

  ται γνωστόν δια μίαν ακόμη φοράν η μοναδική ευρωστία των

  Αγγλικών οικονομικών, η οποία ήλθε εις αρωγήν όχι μόνον

  των Αγγλικών αποικιών αλλά και όλων των Συμμάχων και η 

  οποία θ' αποτελέση ένα των σπουδαιοτέρων παραγόντων της 

  τελικής νίκης. • May 13, 2018 09:00:41 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

  κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

  ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

  και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

  με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

  ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη-
 • May 13, 2018 08:58:37 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

  κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

  ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

  και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

  με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων. Εν τέλει επανέλαβε τα όσα 

  ο υπουργός των οικονομικών κ. Μακκήννα είπε κατά την εισήγη- • May 13, 2018 08:57:28 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις τριά-

  κοντα δύο εκαταμμύρια λιρών. Το γεγονός τούτο δεικνύει την 

  ανθηροτάτην κατάστασιν  των οικονομικών της Μ. Βρετανίας 

  και επειδή οι φόροι ηυξήθησαν , το πλεόνασμα ηύξησε επίσης 

  με την επελθούσαν αύξησιν  των φόρων.  • May 13, 2018 08:55:16 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων

  δωδεκαπλλασίων Αγγλικών φόρων.>> Ο κ. Τσαμπερλαιν ετόνισε

  το γεγονός ότι οι φόροι επεβληθησαν χωρίς ουδόλως να πιεσθούν 

  αι παραγωγικαί δυνάμεις της χώρας και τούτο διαφαίνεται εκ του 

  ότι πάντοτε είχομεν πλεονάσματα. Ούτω τω 1913-14 το πλεό-

  νασμα ανήρχετο εις τρία και ήμυσι εκατομμύρια, τω 1914-15

  εις δέκα επτά και ήμισυ εκατομμύρια, τω δε 1915-16 εις  • May 13, 2018 08:52:10 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου ανήρχετο εις 200 εκατ. λιρών, από του πολέμου και 

  εντεύθεν ανήλθεν εις 500 εκατ. λιρών. Ουδέν έτερον Κράτος 

  εκ των εμπολέμων επεχείρησε να πράξη το ίδιον δια την αύξησιν 

  των εσόδων, η δε Γερμανία δεν ηδυνήθη να επιβάλη επιπροσθέ-

  τους φόρους υπερβαόνοντας τα 25 εκατομμύρια λιρών, αποτέ-

  λεσμα μηδαμινόν συγκρινόμενον με το πόσον των επιπροσθέτων • May 13, 2018 08:47:56 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου  • May 13, 2018 08:46:58 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον 

  οσονδήποτε και αν χρειασθή να διαρκέση. Προ του πολέμου, το 

  ετήσιον εισόδημα του Κράτους υπό το σύστημα του ελευθέρου 

  εμπορίου 


 • May 13, 2018 08:45:56 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει την ελπίδα και δια-

  βεβαίωσιν ότι είμεθα εις θέσιν να εξακολουθήσωμεν τον πόλεμον  • May 13, 2018 08:44:57 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι <<η παρούσα κατάστασις των οικονομικών αποδεικνύει

  ότι η χώρα είνε ικανή να υποστή το παρόν εξαιρετικώς μέγα

  βάρος του πολέμου άνευ δυσκολιών και δίδει


 • May 13, 2018 08:43:08 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


       Απάντησις εις επερώτησιν γενομένην εσχάτως εν τη Βουλή

  των Κοινοτήτων ο κ. Όστιν Τσάμπελαιν είπεν ολίγα τινα περί

  της οικονομικής ευρωστίας της Μεγάλης Βρετανίας και προσέθε-

  σεν ότι 


 • May 13, 2018 08:40:27 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερέιπια του θεάτρου του Βέρδεν.  

   περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης 


  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ • May 13, 2018 08:38:38 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης
 • May 13, 2018 08:35:21 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης


   Τα ερείπια του θεάτρου του Βέρδεν.   ..περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης.


 • May 13, 2018 08:33:32 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

           μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν. .περιγραφή φωτογραφίας στο πάνω μέρος της αριστερής στήλης • May 13, 2018 08:31:11 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341
 • May 13, 2018 08:30:11 Garyfallia Pappa

  20)2                                                                  Η ΕΣΠΕΡΙΑ                                                                                   341


   Ένας εκ των κεντρικωτέρων δρόμων του Βέρδεν διατηρού- 

       μενος ακόμη εις κάπως καλήν κατάστασιν 


Description

Save description
 • 55.378051||-3.435973||

  Μ. Βρετανία

 • 49.1598764||5.3844231||

  Βερντέν

 • 51.5073509||-0.12775829999998223||

  ||1
Location(s)
 • Story location
 • Document location Μ. Βρετανία
 • Additional document location Βερντέν


ID
18712 / 212201
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Balkans

 • PropagandaNotes and questions

Login to leave a note