Dokumenty mojego ojca Franciszak Szałacha, item 76

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
Wojewódzki Komitet w Toruniu

L.dz. 97/3/728/81


Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


Kol.

Tadeusz Ławicki


C h e ł m n o


 Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów,

3. Świadectwo K.P.U.W.P Szkoły Podoficerskiej L. (Legionów) 148 z 4 IV 1917 r.,

4. Dyplom "Za Wierną Służbę" Nr. 740 Komendy I Brygady L.P. (Legionów Polskich) 6 VIII '16

5. Legitymacja o nadaniu Krzyża Legionowego z 4 I 1927 r. Nr 3784,

6. Książeczka wojskowa Franciszka Szałacha z 14 II 1929 roku,

7. Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej nr 212494 z 21 VIII 1947

8. Zaświadczenie Powiatowego Zarządu ZSL (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) w Wąbrzeżnie z 12 IX 48 r,.

9. Zaświadczenie Powiatowego Zarządu Gminy w Wielkim Rychnowie z 3 I 1946 r.,

10. Zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego Pomorkiego z 7 X 1947r.,

 Jednocześnie uprzejmie dziękujemy za udostępnienie w/w (wyżej wymienionych) dokumentów.


KIEROWNIK
Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej i Kultury WK ZSL

Marian Kępczyński

Transcription saved

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
Wojewódzki Komitet w Toruniu

L.dz. 97/3/728/81


Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


Kol.

Tadeusz Ławicki


C h e ł m n o


 Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów,

3. Świadectwo K.P.U.W.P Szkoły Podoficerskiej L. (Legionów) 148 z 4 IV 1917 r.,

4. Dyplom "Za Wierną Służbę" Nr. 740 Komendy I Brygady L.P. (Legionów Polskich) 6 VIII '16

5. Legitymacja o nadaniu Krzyża Legionowego z 4 I 1927 r. Nr 3784,

6. Książeczka wojskowa Franciszka Szałacha z 14 II 1929 roku,

7. Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej nr 212494 z 21 VIII 1947

8. Zaświadczenie Powiatowego Zarządu ZSL (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) w Wąbrzeżnie z 12 IX 48 r,.

9. Zaświadczenie Powiatowego Zarządu Gminy w Wielkim Rychnowie z 3 I 1946 r.,

10. Zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego Pomorkiego z 7 X 1947r.,

 Jednocześnie uprzejmie dziękujemy za udostępnienie w/w (wyżej wymienionych) dokumentów.


KIEROWNIK
Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej i Kultury WK ZSL

Marian Kępczyński


Transcription history
 • December 2, 2017 14:58:10 Stanislaw Kalinowski

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  Wojewódzki Komitet w Toruniu

  L.dz. 97/3/728/81


  Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


  Kol.

  Tadeusz Ławicki


  C h e ł m n o


   Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


  1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

  2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów,

  3. Świadectwo K.P.U.W.P Szkoły Podoficerskiej L. (Legionów) 148 z 4 IV 1917 r.,

  4. Dyplom "Za Wierną Służbę" Nr. 740 Komendy I Brygady L.P. (Legionów Polskich) 6 VIII '16

  5. Legitymacja o nadaniu Krzyża Legionowego z 4 I 1927 r. Nr 3784,

  6. Książeczka wojskowa Franciszka Szałacha z 14 II 1929 roku,

  7. Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej nr 212494 z 21 VIII 1947

  8. Zaświadczenie Powiatowego Zarządu ZSL (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) w Wąbrzeżnie z 12 IX 48 r,.

  9. Zaświadczenie Powiatowego Zarządu Gminy w Wielkim Rychnowie z 3 I 1946 r.,

  10. Zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego Pomorkiego z 7 X 1947r.,

   Jednocześnie uprzejmie dziękujemy za udostępnienie w/w (wyżej wymienionych) dokumentów.


  KIEROWNIK
  Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej i Kultury WK ZSL

  Marian Kępczyński


 • December 2, 2017 14:54:49 Stanislaw Kalinowski

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  Wojewódzki Komitet w Toruniu

  L.dz. 97/3/728/81


  Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


  Kol.

  Tadeusz Ławicki


  C h e ł m n o


   Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


  1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

  2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów,

  3. Świadectwo K.P.U.W.P Szkoły Podoficerskiej L. (Legionów) 148 z 4 IV 1917 r.,

  4. Dyplom "Za Wierną Służbę" Nr. 740 Komendy I Brygady L.P. (Legionów Polskich) 6 VIII '16

  5. Legitymacja o nadaniu Krzyża Legionowego z 4 I 1927 r. Nr 3784,

  6. Książeczka wojskowa Franciszka Szałacha z 14 II 1929 roku,

  7.


 • December 2, 2017 14:53:41 Stanislaw Kalinowski

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  Wojewódzki Komitet w Toruniu

  L.dz. 97/3/728/81


  Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


  Kol.

  Tadeusz Ławicki


  C h e ł m n o


   Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


  1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

  2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów,

  3. Świadectwo K.P.U.W.P Szkoły Podoficerskiej L. (Legionów) 148 z 4 IV 1917 r.,

  4. Dyplom "Za Wierną Służbę" Nr. 740 Komendy I Brygady L.P. (Legionów Polskich) 6 VIII '16


 • December 2, 2017 14:53:19 Stanislaw Kalinowski

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  Wojewódzki Komitet w Toruniu

  L.dz. 97/3/728/81


  Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


  Kol.

  Tadeusz Ławicki


  C h e ł m n o


   Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


  1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

  2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów,

  3. Świadectwo K.P.U.W.P Szkoły Podoficerskiej L. (Legionów) 148 z 4 IV 1917 r.,

  4. Dyplom "Za Wierną Służbę" Nr. 740 Komendy I Brygady L.P. (Legionów Polskich)


 • December 2, 2017 14:51:58 Stanislaw Kalinowski

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  Wojewódzki Komitet w Toruniu

  L.dz. 97/3/728/81


  Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


  Kol.

  Tadeusz Ławicki


  C h e ł m n o


   Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


  1. Dyplom Krzyża Niepodległości z 10 XII 1931 r.,

  2. Dyplom Krzyża Zasługi Nr. 6284/Or/29 Prezesa Rady Ministrów


 • December 2, 2017 14:50:51 Stanislaw Kalinowski

  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
  Wojewódzki Komitet w Toruniu

  L.dz. 97/3/728/81


  Toruń, dnia 3 sierpnia 1981 r.


  Kol.

  Tadeusz Ławicki


  C h e ł m n o


   Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Toruniu - Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, Oświaty i Kultury przesyła w założeniu niżej wymienione dokumenty stanowiące rodzinne pamiątki ob. (obywatela) Jerzego Szałacha po jego ojcy Franciszku Szałachu:


Description

Save description
 • 53.0137902||18.5984437||

  Toruń

 • 53.34842||18.4249899||

  Chełmno

 • 52.2296756||21.012228700000037||

  Warszawa

  ||1
Location(s)
 • Story location Warszawa
 • Document location Toruń
 • Additional document location Chełmno
Login and add location
Login to edit the languages

Login to edit the fronts
 • Eastern Front

Login to add keywords
 • Military Punishment
 • Prisoners of War
 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note