Dokumenty mojego ojca Franciszak Szałacha, item 38

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

-23-

3. w okresie od 3 do 18 listopada 1947.r. w Kowalewie i wojewodztwi lubelskim niedopełniał obowiązku urzędowego dla własnej korzyści w ten sposób, że w tym czasie jako przedstawiciel społdzielni Samopomocy Chłopskiej w Kowalewie, przebywał za zakupem krów w województwie lubelskim bez ważnej przyczyny przez okres kilkunastu dni, podczas gry zakup krów został dokonany w 2 dniach, że nie przedstawił społdzielni należycie sporządzonych i formalnych dowodów zakupu krów i dowodów należytego ich zapłacenia, że sprowadzał koszta sprowadzania krów na nieudowodnioną należycie kartę 1o6.172 zl., że przez niedbalstwo nie dopilnował należytego zakupu krów, które zamiast do chowu nadają się tylko na rzeź, jak sam przyznaje zarobił ne tej podróży tylko 1.500 zł. czym dopuścił się przestępstwa z art. 286 § 2 K.K.

4. w czasie od 2 do 8 kwietnia 1948 r. w Kowalewie i Warszawie nie dopełnił obowiązku urzędowego dla własnej korzyści - w ten sposób, że jako przedstawiciel spółdzielni bez żadnej przyczyny wyjechał z Jackowickim-Cybulskim Janem w zbyteczną całkowicie podróż służbową do Warszawy

celem zakupu samochodu, że przebywał w tej podróży bez żadnej - ważnej

przyczyny przez okres 2 do 8 kwietnia 1948. r. i policzył społdzielni

za tę podróż kwotę 8.8oo zł., którą to pobrał z ksay społdzielni -

zamiast tej podróży całkowicie zaniechać - czym dopuścił się przestępstwa

z art. 286 § 2 K.K.


Sprawa podległa według właściwości Wojskowemu Sądowi Rejonowemu

w Bydgoszczy


Akt. oskarżenia sporządzono dnia 27 września 1948. r. w Bydgoszczy


Wiceprokurator

Wojskowej Prokuratury Rejonowej

w Bydgoszczy

/-/ Dr. Turski Julian, mjr /

Transcription saved

-23-

3. w okresie od 3 do 18 listopada 1947.r. w Kowalewie i wojewodztwi lubelskim niedopełniał obowiązku urzędowego dla własnej korzyści w ten sposób, że w tym czasie jako przedstawiciel społdzielni Samopomocy Chłopskiej w Kowalewie, przebywał za zakupem krów w województwie lubelskim bez ważnej przyczyny przez okres kilkunastu dni, podczas gry zakup krów został dokonany w 2 dniach, że nie przedstawił społdzielni należycie sporządzonych i formalnych dowodów zakupu krów i dowodów należytego ich zapłacenia, że sprowadzał koszta sprowadzania krów na nieudowodnioną należycie kartę 1o6.172 zl., że przez niedbalstwo nie dopilnował należytego zakupu krów, które zamiast do chowu nadają się tylko na rzeź, jak sam przyznaje zarobił ne tej podróży tylko 1.500 zł. czym dopuścił się przestępstwa z art. 286 § 2 K.K.

4. w czasie od 2 do 8 kwietnia 1948 r. w Kowalewie i Warszawie nie dopełnił obowiązku urzędowego dla własnej korzyści - w ten sposób, że jako przedstawiciel spółdzielni bez żadnej przyczyny wyjechał z Jackowickim-Cybulskim Janem w zbyteczną całkowicie podróż służbową do Warszawy

celem zakupu samochodu, że przebywał w tej podróży bez żadnej - ważnej

przyczyny przez okres 2 do 8 kwietnia 1948. r. i policzył społdzielni

za tę podróż kwotę 8.8oo zł., którą to pobrał z ksay społdzielni -

zamiast tej podróży całkowicie zaniechać - czym dopuścił się przestępstwa

z art. 286 § 2 K.K.


Sprawa podległa według właściwości Wojskowemu Sądowi Rejonowemu

w Bydgoszczy


Akt. oskarżenia sporządzono dnia 27 września 1948. r. w Bydgoszczy


Wiceprokurator

Wojskowej Prokuratury Rejonowej

w Bydgoszczy

/-/ Dr. Turski Julian, mjr /


Transcription history
 • January 21, 2018 13:35:17 Anna Miedzianowska

  -23-

  3. w okresie od 3 do 18 listopada 1947.r. w Kowalewie i wojewodztwi lubelskim niedopełniał obowiązku urzędowego dla własnej korzyści w ten sposób, że w tym czasie jako przedstawiciel społdzielni Samopomocy Chłopskiej w Kowalewie, przebywał za zakupem krów w województwie lubelskim bez ważnej przyczyny przez okres kilkunastu dni, podczas gry zakup krów został dokonany w 2 dniach, że nie przedstawił społdzielni należycie sporządzonych i formalnych dowodów zakupu krów i dowodów należytego ich zapłacenia, że sprowadzał koszta sprowadzania krów na nieudowodnioną należycie kartę 1o6.172 zl., że przez niedbalstwo nie dopilnował należytego zakupu krów, które zamiast do chowu nadają się tylko na rzeź, jak sam przyznaje zarobił ne tej podróży tylko 1.500 zł. czym dopuścił się przestępstwa z art. 286 § 2 K.K.

  4. w czasie od 2 do 8 kwietnia 1948 r. w Kowalewie i Warszawie nie dopełnił obowiązku urzędowego dla własnej korzyści - w ten sposób, że jako przedstawiciel spółdzielni bez żadnej przyczyny wyjechał z Jackowickim-Cybulskim Janem w zbyteczną całkowicie podróż służbową do Warszawy

  celem zakupu samochodu, że przebywał w tej podróży bez żadnej - ważnej

  przyczyny przez okres 2 do 8 kwietnia 1948. r. i policzył społdzielni

  za tę podróż kwotę 8.8oo zł., którą to pobrał z ksay społdzielni -

  zamiast tej podróży całkowicie zaniechać - czym dopuścił się przestępstwa

  z art. 286 § 2 K.K.


  Sprawa podległa według właściwości Wojskowemu Sądowi Rejonowemu

  w Bydgoszczy


  Akt. oskarżenia sporządzono dnia 27 września 1948. r. w Bydgoszczy


  Wiceprokurator

  Wojskowej Prokuratury Rejonowej

  w Bydgoszczy

  /-/ Dr. Turski Julian, mjr /


 • December 1, 2017 23:42:54 Alina Zhydkova

  -23-

  3. w okresie od 3 do 16 listopada 1947.r. w Kowalewie i wojewodstwi lubelskim niedopełniał obowiązku urzędowego dla własnej korzyści w ten sposób, że w tym czasie jako przedstawiciel społdzielni Samopomocy Chłopskiej w Kowalewie, przebywał za zakupem krów w województwie lubelskim bez ważnej przyczyny przez okres kilkunastu dni, podczas gry zakup krów został dokonany w 2 dniach, że nie przedstawił społdzielni należycie sporządzonych i fermalnych dowodów zakupu krów i dowodów należytego ich zapłacenia, że sprowadzał koszta sprowadzania krów na nieudowodnioną należycie kartę 1o6.172 zl., że przez niedbalstwo nie dopilnował należytego zakupu krów, które zamiast do chowu nadają się tylko na rzeź, jak sam przyznaje zarobił ne tej podróży tylko 1.500 zł. czym dopuścił się przestępstwa z art. 286 ... 2 K.K.

  4. w czasie od 2 do 8 kwietnia 1946 r. w Kowalewie i Warszawie nie dopełnił obowieązku urzędowego dla własnej korzyści - w ten sposób, że jakoprzedstawiciel spółdzielnibez żadnejprzyczyny wyjechał z Jackowieckim-cybulskim Janem w zbyteczną całkowicie podróż służbową


 • December 1, 2017 23:08:02 Alina Zhydkova

  -23-

  3. w okresie od 3 do 16 listopada 1947.r. w Kowalewie i wojewodstwi lubelskim niedopełniał obowiązku urzędowego dla własnej korzyści w ten sposób, że w tym czasie jako przedstawiciel społdzielni Samopomocy Chłopskiej w Kowalewie, przebywał za zakupem krów w województwie lubelskim bez ważnej przyczyny przez okres kilkunastu dni, podczas gry zakup krów został dokonany w 2 dniach, że nie przedstawił społdzielni należycie sporządzonych i fermalnych dowodów zakupu krów i dowodów należytego ich zapłacenia, że sprowadzał koszta sprowadzania krów na nieudowodnioną należycie kartę 1o6.172 zl., że przez niedbalstwo nie dopilnował należytego zakupu krów, które zamiast do chowu nadają się tylko na rzeź, jak sam przyznaje zarobił ne tej podróży tylko 1.500 zł. czym dopuścił się przestępstwa z art. 286 ... 2 K.K.

  4. w czasie od 2 do 8 kwietnia 1946 r. w Kowalewie i Warszawie nie dopełnił obowieązku urzędowego dla własnej korzyści - w ten sposób, że jakoprzedstawiciel spółdzielnibez żadnejprzyczyny wyjechał z 


Description

Save description
 • 53.1234804||18.0084378||

  Bydgoszcz

 • 53.15467||18.89802||

  Kowalewo Pomorskie

 • 52.2296756||21.012228700000037||

  Warszawa

  ||1
Location(s)
 • Story location Warszawa
 • Document location Bydgoszcz
 • Additional document location Kowalewo Pomorskie
September 27, 1948
 • Polski

 • Eastern Front

 • Military Punishment
 • Prisoners of War
 • Recruitment and Conscription
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note