Dokumenty mojego ojca Franciszak Szałacha, item 17

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

-3-

społdzielni względnie przedstawicieli poszczegolnych działów.

Do wymienionych wyżej podejrzanych należy doliczyć urzędnika

Pańkę Mariana, który korzystał na tym bałaganie i w pracy swojej kierował

się tylko osobistymi korzysciami, - Bromkę Jana magazyniera,

które z jednej strony z braku kontroli ze strony innych podejrzanych

dopuscil się powstania poważnych braków w ziemniakach, weglu i drzewie

budowlanym, a z drugiej strony dopuscił się oszustwa na szkodę

społdzielni, wciągając w swoje przestępne działanie ostatniego z kolei

podejrzanego Kaszkowiaka Feliksa.

Podejrzani: Zawadzki, Szałach, Jackowicki jako członkowie zarządu

społdzielni, przez cały czas swojej pracy nie usuwali narastającego

stale chaosu, ale przez swoje dalsze działanie pogłębiali chaos

oraz doprowadzili do fatalnego stanu gopoderczego i organizacyjnego

społdzielnię. Podejrzany Kruk jako przewodniczący Komisji rewizyjnej

będąc zarazem przewodniczącym Rady Nadzorczej nie uczynił nic, aby

powstrzymac upadek społdzielni, a tolerował wszystkie niewłasciwe

pociągnięcia członków zarządu, działając we własnym zakresie.

Podejrzany Pańko dostroił się do tej całości, wydał towar przeznaczony

la akcji wsi do rąk nieuprawnionych ludzi, nie kontrolował działalnosci

magazyniera, mając tego umowy obowiązek, korzystał bezprawnie

z nadmiernych diet przy poparciu członków zarządu umniejszając w ten

sposób majątek społdzielni.

Oszustwa magazyniera Bromki i rolnika Kaszkowiaka sąwynikiem

nieodpowiedzialności działalności wszystkich innych podejrzanych.

W związku z tym, ze społdzielnia w Kowalewie nie przedstawiała

właściwym władzom bilansu za rok gospodarczy 1947, oraz w związku

ze stwierdzeniem przez władze centralne w Bydgoszczy, że praca

społdzielni jest całkowicie anormalna - została zarządzona kontrola

i rewizja społdzielni przez rewizorów Centrali Rolniczej w Bydgoszczy

oraz rewidentów Związku Rewizyjnego w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały

ujęte w specjalnych sprawozdaniach i obejmują one czasokresy

kontroli w dniach 24 - 26 czerwca 1948. r. w dniach 2, 8 - 16 sierpnia

1948. r. oraz w dniach o dd11 czerwca do 26 czerwca 1948. r. i od

7 lipca do 20 lipca 1948. r. (K. 225,226,237)

Z gospodarstw rolnych należą do społdzielni Zakłady Ogrodnicze

w Kowalewie, resztówki w Pluskowęsach, Zapluskowęsach i Dylewie.

Stan prawny tychże resztówek nie jest uregulowany do obecnej chwili,

gdyż członkowie zarządz przez cały czas swej pracy nie zdołali postarać

się nawet o odpisy protokołów zdawczo-odbiorczych od właściwych

włądz. Na skutek tego jest niemożliwością ustalić jaki inwentarz

martwy liczy się ze społdzielnią i jakie są tu braki. Odnosnie

prowadzenia księgowosci stwierdzone zostały uchybienia o mniejszym

znaczeniu w Zakładach Ogrodniczych, a całkowiete zaniedbana tej ziedziny

w resztówkach. Tak w zakładach ogrodniczych jak i resztówkach

nie można było omówić nieprawidłowosci ksiegowan z powodu niewłasciwego

prowadzenia planu kont. Specjalnie w resztówkach stwierdzono całkowity brak ksiegowości gospodarczo-technicznej, a prowadzony dziennik czynnosci nie zawierał zupełnie obrotów wewnętrznych jak

i zewnętrznych, rachunek gospodarstw rolnych nie obejmuje obrotów wewnętrznych,

a te stanowiły największą ilość obrotów gospodarstw rolnych.

Mimo za tem, jak stwierdza lustracja, że księgę szczegółową gospodarstw

rolnych musiano odtworzyc za minione okresy, wyniki sporządzone na

podstawie tej księgi nie przedstawiają wartosci praktycznej (K.227-230)

W ten sposób kontrola na odcinku gospodarstw rolnych nie istniała

pomimo wyraznych zaleceń Związku Rewizyjnego i była zbagatelizowana

przez władze społdzielni.

Transcription saved

-3-

społdzielni względnie przedstawicieli poszczegolnych działów.

Do wymienionych wyżej podejrzanych należy doliczyć urzędnika

Pańkę Mariana, który korzystał na tym bałaganie i w pracy swojej kierował

się tylko osobistymi korzysciami, - Bromkę Jana magazyniera,

które z jednej strony z braku kontroli ze strony innych podejrzanych

dopuscil się powstania poważnych braków w ziemniakach, weglu i drzewie

budowlanym, a z drugiej strony dopuscił się oszustwa na szkodę

społdzielni, wciągając w swoje przestępne działanie ostatniego z kolei

podejrzanego Kaszkowiaka Feliksa.

Podejrzani: Zawadzki, Szałach, Jackowicki jako członkowie zarządu

społdzielni, przez cały czas swojej pracy nie usuwali narastającego

stale chaosu, ale przez swoje dalsze działanie pogłębiali chaos

oraz doprowadzili do fatalnego stanu gopoderczego i organizacyjnego

społdzielnię. Podejrzany Kruk jako przewodniczący Komisji rewizyjnej

będąc zarazem przewodniczącym Rady Nadzorczej nie uczynił nic, aby

powstrzymac upadek społdzielni, a tolerował wszystkie niewłasciwe

pociągnięcia członków zarządu, działając we własnym zakresie.

Podejrzany Pańko dostroił się do tej całości, wydał towar przeznaczony

la akcji wsi do rąk nieuprawnionych ludzi, nie kontrolował działalnosci

magazyniera, mając tego umowy obowiązek, korzystał bezprawnie

z nadmiernych diet przy poparciu członków zarządu umniejszając w ten

sposób majątek społdzielni.

Oszustwa magazyniera Bromki i rolnika Kaszkowiaka sąwynikiem

nieodpowiedzialności działalności wszystkich innych podejrzanych.

W związku z tym, ze społdzielnia w Kowalewie nie przedstawiała

właściwym władzom bilansu za rok gospodarczy 1947, oraz w związku

ze stwierdzeniem przez władze centralne w Bydgoszczy, że praca

społdzielni jest całkowicie anormalna - została zarządzona kontrola

i rewizja społdzielni przez rewizorów Centrali Rolniczej w Bydgoszczy

oraz rewidentów Związku Rewizyjnego w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały

ujęte w specjalnych sprawozdaniach i obejmują one czasokresy

kontroli w dniach 24 - 26 czerwca 1948. r. w dniach 2, 8 - 16 sierpnia

1948. r. oraz w dniach o dd11 czerwca do 26 czerwca 1948. r. i od

7 lipca do 20 lipca 1948. r. (K. 225,226,237)

Z gospodarstw rolnych należą do społdzielni Zakłady Ogrodnicze

w Kowalewie, resztówki w Pluskowęsach, Zapluskowęsach i Dylewie.

Stan prawny tychże resztówek nie jest uregulowany do obecnej chwili,

gdyż członkowie zarządz przez cały czas swej pracy nie zdołali postarać

się nawet o odpisy protokołów zdawczo-odbiorczych od właściwych

włądz. Na skutek tego jest niemożliwością ustalić jaki inwentarz

martwy liczy się ze społdzielnią i jakie są tu braki. Odnosnie

prowadzenia księgowosci stwierdzone zostały uchybienia o mniejszym

znaczeniu w Zakładach Ogrodniczych, a całkowiete zaniedbana tej ziedziny

w resztówkach. Tak w zakładach ogrodniczych jak i resztówkach

nie można było omówić nieprawidłowosci ksiegowan z powodu niewłasciwego

prowadzenia planu kont. Specjalnie w resztówkach stwierdzono całkowity brak ksiegowości gospodarczo-technicznej, a prowadzony dziennik czynnosci nie zawierał zupełnie obrotów wewnętrznych jak

i zewnętrznych, rachunek gospodarstw rolnych nie obejmuje obrotów wewnętrznych,

a te stanowiły największą ilość obrotów gospodarstw rolnych.

Mimo za tem, jak stwierdza lustracja, że księgę szczegółową gospodarstw

rolnych musiano odtworzyc za minione okresy, wyniki sporządzone na

podstawie tej księgi nie przedstawiają wartosci praktycznej (K.227-230)

W ten sposób kontrola na odcinku gospodarstw rolnych nie istniała

pomimo wyraznych zaleceń Związku Rewizyjnego i była zbagatelizowana

przez władze społdzielni.


Transcription history
 • January 21, 2018 15:16:52 Anna Miedzianowska

  -3-

  społdzielni względnie przedstawicieli poszczegolnych działów.

  Do wymienionych wyżej podejrzanych należy doliczyć urzędnika

  Pańkę Mariana, który korzystał na tym bałaganie i w pracy swojej kierował

  się tylko osobistymi korzysciami, - Bromkę Jana magazyniera,

  które z jednej strony z braku kontroli ze strony innych podejrzanych

  dopuscil się powstania poważnych braków w ziemniakach, weglu i drzewie

  budowlanym, a z drugiej strony dopuscił się oszustwa na szkodę

  społdzielni, wciągając w swoje przestępne działanie ostatniego z kolei

  podejrzanego Kaszkowiaka Feliksa.

  Podejrzani: Zawadzki, Szałach, Jackowicki jako członkowie zarządu

  społdzielni, przez cały czas swojej pracy nie usuwali narastającego

  stale chaosu, ale przez swoje dalsze działanie pogłębiali chaos

  oraz doprowadzili do fatalnego stanu gopoderczego i organizacyjnego

  społdzielnię. Podejrzany Kruk jako przewodniczący Komisji rewizyjnej

  będąc zarazem przewodniczącym Rady Nadzorczej nie uczynił nic, aby

  powstrzymac upadek społdzielni, a tolerował wszystkie niewłasciwe

  pociągnięcia członków zarządu, działając we własnym zakresie.

  Podejrzany Pańko dostroił się do tej całości, wydał towar przeznaczony

  la akcji wsi do rąk nieuprawnionych ludzi, nie kontrolował działalnosci

  magazyniera, mając tego umowy obowiązek, korzystał bezprawnie

  z nadmiernych diet przy poparciu członków zarządu umniejszając w ten

  sposób majątek społdzielni.

  Oszustwa magazyniera Bromki i rolnika Kaszkowiaka sąwynikiem

  nieodpowiedzialności działalności wszystkich innych podejrzanych.

  W związku z tym, ze społdzielnia w Kowalewie nie przedstawiała

  właściwym władzom bilansu za rok gospodarczy 1947, oraz w związku

  ze stwierdzeniem przez władze centralne w Bydgoszczy, że praca

  społdzielni jest całkowicie anormalna - została zarządzona kontrola

  i rewizja społdzielni przez rewizorów Centrali Rolniczej w Bydgoszczy

  oraz rewidentów Związku Rewizyjnego w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały

  ujęte w specjalnych sprawozdaniach i obejmują one czasokresy

  kontroli w dniach 24 - 26 czerwca 1948. r. w dniach 2, 8 - 16 sierpnia

  1948. r. oraz w dniach o dd11 czerwca do 26 czerwca 1948. r. i od

  7 lipca do 20 lipca 1948. r. (K. 225,226,237)

  Z gospodarstw rolnych należą do społdzielni Zakłady Ogrodnicze

  w Kowalewie, resztówki w Pluskowęsach, Zapluskowęsach i Dylewie.

  Stan prawny tychże resztówek nie jest uregulowany do obecnej chwili,

  gdyż członkowie zarządz przez cały czas swej pracy nie zdołali postarać

  się nawet o odpisy protokołów zdawczo-odbiorczych od właściwych

  włądz. Na skutek tego jest niemożliwością ustalić jaki inwentarz

  martwy liczy się ze społdzielnią i jakie są tu braki. Odnosnie

  prowadzenia księgowosci stwierdzone zostały uchybienia o mniejszym

  znaczeniu w Zakładach Ogrodniczych, a całkowiete zaniedbana tej ziedziny

  w resztówkach. Tak w zakładach ogrodniczych jak i resztówkach

  nie można było omówić nieprawidłowosci ksiegowan z powodu niewłasciwego

  prowadzenia planu kont. Specjalnie w resztówkach stwierdzono całkowity brak ksiegowości gospodarczo-technicznej, a prowadzony dziennik czynnosci nie zawierał zupełnie obrotów wewnętrznych jak

  i zewnętrznych, rachunek gospodarstw rolnych nie obejmuje obrotów wewnętrznych,

  a te stanowiły największą ilość obrotów gospodarstw rolnych.

  Mimo za tem, jak stwierdza lustracja, że księgę szczegółową gospodarstw

  rolnych musiano odtworzyc za minione okresy, wyniki sporządzone na

  podstawie tej księgi nie przedstawiają wartosci praktycznej (K.227-230)

  W ten sposób kontrola na odcinku gospodarstw rolnych nie istniała

  pomimo wyraznych zaleceń Związku Rewizyjnego i była zbagatelizowana

  przez władze społdzielni.


Description

Save description
 • 53.1234804||18.0084378||

  Bydgoszcz

 • 53.1571839||18.8743657||

  Kowalewo

 • 53.1711804||18.9463061||

  Pluskowęsy

 • 52.2296756||21.012228700000037||

  Warszawa

  ||1
Location(s)
 • Story location Warszawa
 • Document location Bydgoszcz
 • Additional document location Kowalewo
 • Additional document location Pluskowęsy
September 27, 1948

 • Eastern Front

 • Military Punishment
 • Prisoners of War
 • Recruitment and Conscription
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note