ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ΥΠΟ                                                                                                                ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 16 Μαρτίου 1916

ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΡΧΗΓΙΑΝ                                                                            ΟΔΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 7Α

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

      ΣΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ


                                                        Αριθ, Ι2                                                 Ημερήσια Διαταγή

                                                                                                                                 Προς

                                                                                                                       τους Εφόρους Περιφερειών.


ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ.........................                                       Εν Κέρκυρα, ήρχισεν επιδημία Χολέρας. Οι εκεί                                                                    πρόσκοποι παρέσχον πολυτίμους υπηρεσίας εις την Επιτροπήν του εμ-

                                                      βολιασμού. Έδειξαν και δεικνύουν θάρρος μέγα και αυταπάρνησιν.

                                                                                   Στγχαίρω τον Έφορο Ομάδων Κερκύρας κύριον 

                                                         Στεφανίδηςν εις τα ευγενή διδαγματα του οποίου οφείλεται η τοιαύτη

                                                         των Κερκυραίων Προσκόπων ευγενής εκτέλεσις καθήκοντος.

                                                                                                Εύγε τους Κερκυραίους Προσκόπους

                                                                                                         Ο Γεν Έφορος

Transcription saved

ΥΠΟ                                                                                                                ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 16 Μαρτίου 1916

ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΡΧΗΓΙΑΝ                                                                            ΟΔΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 7Α

ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

      ΣΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ


                                                        Αριθ, Ι2                                                 Ημερήσια Διαταγή

                                                                                                                                 Προς

                                                                                                                       τους Εφόρους Περιφερειών.


ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ.........................                                       Εν Κέρκυρα, ήρχισεν επιδημία Χολέρας. Οι εκεί                                                                    πρόσκοποι παρέσχον πολυτίμους υπηρεσίας εις την Επιτροπήν του εμ-

                                                      βολιασμού. Έδειξαν και δεικνύουν θάρρος μέγα και αυταπάρνησιν.

                                                                                   Στγχαίρω τον Έφορο Ομάδων Κερκύρας κύριον 

                                                         Στεφανίδηςν εις τα ευγενή διδαγματα του οποίου οφείλεται η τοιαύτη

                                                         των Κερκυραίων Προσκόπων ευγενής εκτέλεσις καθήκοντος.

                                                                                                Εύγε τους Κερκυραίους Προσκόπους

                                                                                                         Ο Γεν Έφορος


Transcription history
 • October 31, 2018 14:52:59 Flora Constantinou

  ΥΠΟ                                                                                                                ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 16 Μαρτίου 1916

  ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΡΧΗΓΙΑΝ                                                                            ΟΔΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 7Α

  ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

        ΣΩΜΑ

  ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ


                                                          Αριθ, Ι2                                                 Ημερήσια Διαταγή

                                                                                                                                   Προς

                                                                                                                         τους Εφόρους Περιφερειών.


  ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ.........................                                       Εν Κέρκυρα, ήρχισεν επιδημία Χολέρας. Οι εκεί                                                                    πρόσκοποι παρέσχον πολυτίμους υπηρεσίας εις την Επιτροπήν του εμ-

                                                        βολιασμού. Έδειξαν και δεικνύουν θάρρος μέγα και αυταπάρνησιν.

                                                                                     Στγχαίρω τον Έφορο Ομάδων Κερκύρας κύριον 

                                                           Στεφανίδηςν εις τα ευγενή διδαγματα του οποίου οφείλεται η τοιαύτη

                                                           των Κερκυραίων Προσκόπων ευγενής εκτέλεσις καθήκοντος.

                                                                                                  Εύγε τους Κερκυραίους Προσκόπους

                                                                                                           Ο Γεν Έφορος


 • October 31, 2018 11:23:40 Flora Constantinou

  ΥΠΟ 

  ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΡΧΗΓΙΑΝ


Description

Save description
 • 39.6242621||19.921677700000032||

  ||1
Location(s)
 • Story location
Login and add location


ID
18423 / 210644
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ/ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΡΑΚΗ
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


October 31, 2018 – October 31, 2018
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Medical

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note