Velddagboek Paul Vandenbussche met o.a. gedroogde klaproos, item 7

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 ... Afschrift


Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

__________________________

k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

tegengekomen. k'  loop ik  mêe met den hoop door dikke en dunne

altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

"repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

als ge wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en ander,,

uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


k' Was een jaar en 10 dagen "embusqué,, in het center van Dieppe.

t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mêe te gaan vechten . . . .

ginder aan den IJzer. . . tegen  Beerst  . . . . maar er was geen gehoor

in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van bachten

de "kuipe,, ook nog "un peu là,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

vliegt den bak in als ge nog veel van uwen neus maakt . . . geduld

patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

stenend en haperend de trein uit.

Noch lamp, noch licht ! . . . .  pikdonker ! . . .  en een rumoer ! . . . 

t'hol van Pluto !   We drentelden 3 dagen aan een stuk : van de barak.

ken der ''viex paletots,, naar die der geniemannen ; van de groote Q.G.

naar de kleine Q.G., gelaân lijk d ezels en moe en versleten als een

paard van 30 jaar. Daarbij 't weder spaarde ons niet . .  't regende molle-

jongen godsche dagen lang. Als wij in onze compagnie aankwamen

hadden wij de koude bevers alle gaar en de vlamme van haat die

in ons hart brandde was half gebluscht . . hoe kon het ook 

anders ?  De stortvloed had een goê kant : hij had het stof uit 

mijne "kapote,, geregend en terzelvertijd de " depotreuk meêgesleept. De

vlek die de naam van "schacht,, op mijnen naam zwadderde was

half en half uitgewischt.  'k Was tevreden en  'k wachtte,  'k snakte

naar  't ware soldatedoopsel , 't doopsel des vuurs   .  .  .  .  .  .  .

. . . 't Is van nu af dat de rim.  ram begint .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .

Hoe dikwijls heb ik dien weg niet afgesaveld van Kruis-AbeeleTranscription saved

 ... Afschrift


Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

__________________________

k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

tegengekomen. k'  loop ik  mêe met den hoop door dikke en dunne

altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

"repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

als ge wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en ander,,

uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


k' Was een jaar en 10 dagen "embusqué,, in het center van Dieppe.

t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mêe te gaan vechten . . . .

ginder aan den IJzer. . . tegen  Beerst  . . . . maar er was geen gehoor

in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van bachten

de "kuipe,, ook nog "un peu là,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

vliegt den bak in als ge nog veel van uwen neus maakt . . . geduld

patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

stenend en haperend de trein uit.

Noch lamp, noch licht ! . . . .  pikdonker ! . . .  en een rumoer ! . . . 

t'hol van Pluto !   We drentelden 3 dagen aan een stuk : van de barak.

ken der ''viex paletots,, naar die der geniemannen ; van de groote Q.G.

naar de kleine Q.G., gelaân lijk d ezels en moe en versleten als een

paard van 30 jaar. Daarbij 't weder spaarde ons niet . .  't regende molle-

jongen godsche dagen lang. Als wij in onze compagnie aankwamen

hadden wij de koude bevers alle gaar en de vlamme van haat die

in ons hart brandde was half gebluscht . . hoe kon het ook 

anders ?  De stortvloed had een goê kant : hij had het stof uit 

mijne "kapote,, geregend en terzelvertijd de " depotreuk meêgesleept. De

vlek die de naam van "schacht,, op mijnen naam zwadderde was

half en half uitgewischt.  'k Was tevreden en  'k wachtte,  'k snakte

naar  't ware soldatedoopsel , 't doopsel des vuurs   .  .  .  .  .  .  .

. . . 't Is van nu af dat de rim.  ram begint .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .

Hoe dikwijls heb ik dien weg niet afgesaveld van Kruis-Abeele
Transcription history
 • April 17, 2019 13:50:16 Beatrice Van Eeghem

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  loop ik  mêe met den hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als ge wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en ander,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusqué,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mêe te gaan vechten . . . .

  ginder aan den IJzer. . . tegen  Beerst  . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van bachten

  de "kuipe,, ook nog "un peu là,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

  vliegt den bak in als ge nog veel van uwen neus maakt . . . geduld

  patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

  1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

  kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

  haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

  stenend en haperend de trein uit.

  Noch lamp, noch licht ! . . . .  pikdonker ! . . .  en een rumoer ! . . . 

  t'hol van Pluto !   We drentelden 3 dagen aan een stuk : van de barak.

  ken der ''viex paletots,, naar die der geniemannen ; van de groote Q.G.

  naar de kleine Q.G., gelaân lijk d ezels en moe en versleten als een

  paard van 30 jaar. Daarbij 't weder spaarde ons niet . .  't regende molle-

  jongen godsche dagen lang. Als wij in onze compagnie aankwamen

  hadden wij de koude bevers alle gaar en de vlamme van haat die

  in ons hart brandde was half gebluscht . . hoe kon het ook 

  anders ?  De stortvloed had een goê kant : hij had het stof uit 

  mijne "kapote,, geregend en terzelvertijd de " depotreuk meêgesleept. De

  vlek die de naam van "schacht,, op mijnen naam zwadderde was

  half en half uitgewischt.  'k Was tevreden en  'k wachtte,  'k snakte

  naar  't ware soldatedoopsel , 't doopsel des vuurs   .  .  .  .  .  .  .

  . . . 't Is van nu af dat de rim.  ram begint .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .

  Hoe dikwijls heb ik dien weg niet afgesaveld van Kruis-Abeele
 • April 17, 2019 13:45:59 Beatrice Van Eeghem

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  loop ik  mêe met den hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als ge wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en ander,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusqué,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mêe te gaan vechten . . . .

  ginder aan den IJzer. . . tegen  Beerst  . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van bachten

  de "kuipe,, ook nog "un peu là,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

  vliegt den bak in als ge nog veel van uwen neus maakt . . . geduld

  patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

  1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

  kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

  haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

  stened en haperend de trein uit.

  Noch lamp, noch licht ! . . . .  pikdonker ! . . .  en een rumoer ! . . . 

  t'hol van Pluto !   We drentelden 3 dagen aan een stuk : van de barak.

  ken der ''viese paletots,, naar die der geniemannen ; van de groote Q.G.

  naar de kleine Q.G., gelaan lijk d ezels en moe en versleten als een

  paard van 30 jaar. Daarbij't weder spaarde ons niet . .  't regende  ... .

  jongen godsche dagen lang. Als wij in onze compagnie aankwamen

  hadden wij de koude bevers alle gaar en de vlamme van haat die

  in ons hart brandde was half gebluscht . . hoe kon het ook 

  anders ?  De stortvloed had een goe kant : hij had het stof uit 

  mijne "kapote,, geregend en terzelvertijd de " depotreuk meegesleept. De

  vlek die de naam van "schacht,, op mijnen naam zwadderde was

  half en half uitgewischt.  'k Was tevreden en  'k wachtte,  'k snakte

  naar  't ware soldatedospel , 't doopsel des vuurs   .  .  .  .  .  .  .

  . . . 't Is van nu af dat de rim.  ram begint .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .

  Hoe dikwijls heb ik dien weg niet afgesaveld van Kruisbeeke
 • June 10, 2017 11:22:04 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mee te gaan vechten . . . .

  ginder van den IJzer. . . tegen  ... . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van lachten

  de "kuipe,, ook nog "un feu la,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

  vliegt den bak in als ge nog veel van uwen heus maakt . . . geduld

  patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

  1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

  kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

  haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

  stened en haperend de trein uit.

  Noch lamp, noch licht ! . . . .  pikdonker ! . . .  en een rumoer ! . . . 

  t'hol van Pluto !   We drentelden 3 dagen aan een stuk : van de barak.

  ken der ''viese paletots,, naar die der geniemannen ; van de groote Q.G.

  naar de kleine Q.G., gelaan lijk d ezels en moe en versleten als een

  paard van 30 jaar. Daarbij't weder spaarde ons niet . .  't regende  ... .

  jongen godsche dagen lang. Als wij in onze compagnie aankwamen

  hadden wij de koude bevers alle gaar en de vlamme van haat die

  in ons hart brandde was half gebluscht . . hoe kon het ook 

  anders ?  De stortvloed had een goe kant : hij had het stof uit 

  mijne "kapote,, geregend en terzelvertijd de " depotreuk meegesleept. De

  vlek die de naam van "schacht,, op mijnen naam zwadderde was

  half en half uitgewischt.  'k Was tevreden en  'k wachtte,  'k snakte

  naar  't ware soldatedospel , 't doopsel des vuurs   .  .  .  .  .  .  .

  . . . 't Is van nu af dat de rim.  ram begint .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .

  Hoe dikwijls heb ik dien weg niet afgesaveld van Kruisbeeke
 • June 10, 2017 11:16:53 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mee te gaan vechten . . . .

  ginder van den IJzer. . . tegen  ... . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van lachten

  de "kuipe,, ook nog "un feu la,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

  vliegt den bak in als ge nog veel van uwen heus maakt . . . geduld

  patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

  1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

  kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

  haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

  stened en haperend de trein uit.

  Noch lamp, noch licht ! . . . .  pikdonker ! . . .  en een rumoer ! . . . 

  t'hol van Pluto !   We drentelden 3 dagen aan een stuk : van de barak.

  ken der ''viese paletots,, naar die der geniemannen ; van de groote Q.G.

  naar de kleine Q.G., gelaan lijk d ezels en moe en versleten als een

  paard van 30 jaar. Daarbij't weder spaarde ons niet . .  't regende  ... .

  jongen godsche dagen lang. Als wij in onze compagnie aankwamen

  hadden wij de koude bevers alle gaar en de vlamme van haat die

  in ons hart brandde was half gebluscht . . hoe kon het ook 

  anders ?  De stortvloed had een goe kant : hij had het stof uit 

  mijne "kapote,, geregend en terzelvertijd de " depotreuk meegesleept. De • June 10, 2017 11:06:48 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mee te gaan vechten . . . .

  ginder van den IJzer. . . tegen  ... . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van lachten

  de "kuipe,, ook nog "un feu la,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

  vliegt den bak in als ge nog veel van uwen heus maakt . . . geduld

  patientie. En 'k leefde zoo voort tot den 1en November van 't Jaar

  1915  't Was 't uur der verlossing en ik kwam het afgestapt met 4

  kameraden nog, vol van moed en met een hart dat brandde van

  haat . . . . . . _  Veurne ! . . .  de trein stopt . .  We zak op en al

  stened en haperend de trein uit.

 • June 2, 2017 15:14:38 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k' wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mee te gaan vechten . . . .

  ginder van den IJzer. . . tegen  ... . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van lachten

  de "kuipe,, ook nog "un feu la,, zijn. Verloren moeite jongen: ge

  vliegt den bak in
 • June 2, 2017 15:12:19 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mee te gaan vechten . . . .

  ginder van den IJzer. . . tegen  ... . . . . maar er was geen gehoor

  in Israël .  k' Had zoo gaarn getoond dat de mannen van lachten

  de "kuipe,, ook nog 
 • June 2, 2017 15:09:54 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.

  k' Heb geweend. . . k' heb gesmeekt. . .  om mee te gaan vechten . . . .

  ginder van den IJzer. . . tegen  ... . . . . maar er was geen gehoor

 • June 2, 2017 13:29:00 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' Was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

  t' Was mijn foute niet. k' zag al mijn kameraden vertrekken naar

  den oorlog. . . . .   naar Belgie  . . . om te vechten tegen den Duitsch.


 • June 2, 2017 13:25:11 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' was een jaar en 10 dagen "embusque,, in het center van Dieppe.

 • June 2, 2017 13:24:34 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.


  k' was een jaar en 10 dagen
 • June 2, 2017 13:07:54 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

  "repos,,  en  "werk,,  te beginnen en te herbeginnen en nog te hergaan

  't  Is eentonig  t' is waar , maar toch is dat leven zóo doodsch niet

  als de wel denken zoudt. Wij hebben soms nog een uurke piotteleute.

  k' Heb 't een en 't ander gehoord en gezien en k wil dat "een en auteur,,

  uit louter tijdverdrijf op het papier plaasteren.

 • June 2, 2017 12:59:40 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken

  k' Heb nauw 6 maanden front en vele ongevallen heb ik nog niet

  tegengekomen. k'  ...  ik  ... met deu hoop door dikke en dunne

  altijd maar mee, om den eeuwigen rim - ram van "trancheé,, en

 • June 2, 2017 12:55:21 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________

  k' Ben een jong soldaat, nog "een schacht,, om piottetaal te spreken
 • June 2, 2017 12:50:09 Paul Bosman

   ... Afschrift


  Velddagboek . begonnen den 19den. Mei 1916

  __________________________ • June 2, 2017 12:48:14 Paul Bosman

Description

Save description
 • 49.922992||1.077483||

  Dieppe

 • 51.073159||2.6680341||

  Veurne

 • 51.5737769||4.3766809||

  Kruisbeeke

 • 51.0589141||2.8868755999999393||

  Kaaskerke

  ||1
Location(s)
 • Story location Kaaskerke
 • Document location Dieppe
 • Additional document location Veurne
 • Additional document location Kruisbeeke


ID
18053 / 245953
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Jan Vanhee
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note