Carnet et correspondance de guerre d'un réfugié belge, item 5

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Linkerpagina: 

Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

onder de 30 jaar, soldaat zijn

Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

Van Vader en Moeder of ander familie weet

ik niets, het is onmogelijk er naar te 

schrijven; ik weet nogthans dat er niets

is te Couckelaere, alleen eenige bommen

zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

Maar op de parochie zullen de Duitschers

voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

zij beginnen overal te betalen. Mijne

Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

dagen, kwam een Pater uit dat klooster

en had een brief mee van dien Compagnon.

Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

dagen werk had voor de Duitschers en

met klinkende munt betaald werd

alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

werk heeft. Nu en 

dan komt er ons een Pater van Kortrijk

bezoeken, als de omstandigheden wat

veranderen, zal deze, ten minste ik zal

het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

het nieuws van U en van de in Holland

geinterneerde te vertellen.

Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

genomen in Namen, zoo gij zijn adres


 Rechterpagina: 

wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

Ik heb al verschillige brieven gekregen van

Victorine uit Canada: Weet gij niet

waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

zit.

Arthur van Salomons is ook geinterneerd

in Holland, zijn adres is. Art. Staelens

3de Jagers te Voet Interneeringskamp Gaasterland

(Holland) Het adres van Ch. Borra is

Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

Er moet geen naam van parochie bij: België is

genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

veel kartjes verspelen met schrijven, want

gij hebt ze zelf wel noodig

   Zijn de Franschen nu wat katholieker

geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

Het moet daar zeker wel een zacht klimaat

zijn in Bordeaux. Te Merignac

geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

eenige jaren nog een klooster.

  Hier in Holland ben ik nog al wel

maar altijd peis ik op huis op Vader, Moeder

en op allemaal.

         De streek waar ik ben is zeer arm, niets

dan krakke hectaren en hectaren, zoo

Ver gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

heuvelachtig.

        Voor wie moet gij daar schoenen

maken, voor het fransch leger?

Transcription saved

 Linkerpagina: 

Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

onder de 30 jaar, soldaat zijn

Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

Van Vader en Moeder of ander familie weet

ik niets, het is onmogelijk er naar te 

schrijven; ik weet nogthans dat er niets

is te Couckelaere, alleen eenige bommen

zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

Maar op de parochie zullen de Duitschers

voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

zij beginnen overal te betalen. Mijne

Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

dagen, kwam een Pater uit dat klooster

en had een brief mee van dien Compagnon.

Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

dagen werk had voor de Duitschers en

met klinkende munt betaald werd

alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

werk heeft. Nu en 

dan komt er ons een Pater van Kortrijk

bezoeken, als de omstandigheden wat

veranderen, zal deze, ten minste ik zal

het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

het nieuws van U en van de in Holland

geinterneerde te vertellen.

Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

genomen in Namen, zoo gij zijn adres


 Rechterpagina: 

wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

Ik heb al verschillige brieven gekregen van

Victorine uit Canada: Weet gij niet

waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

zit.

Arthur van Salomons is ook geinterneerd

in Holland, zijn adres is. Art. Staelens

3de Jagers te Voet Interneeringskamp Gaasterland

(Holland) Het adres van Ch. Borra is

Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

Er moet geen naam van parochie bij: België is

genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

veel kartjes verspelen met schrijven, want

gij hebt ze zelf wel noodig

   Zijn de Franschen nu wat katholieker

geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

Het moet daar zeker wel een zacht klimaat

zijn in Bordeaux. Te Merignac

geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

eenige jaren nog een klooster.

  Hier in Holland ben ik nog al wel

maar altijd peis ik op huis op Vader, Moeder

en op allemaal.

         De streek waar ik ben is zeer arm, niets

dan krakke hectaren en hectaren, zoo

Ver gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

heuvelachtig.

        Voor wie moet gij daar schoenen

maken, voor het fransch leger?


Transcription history
 • March 15, 2018 19:42:05 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is. Art. Staelens

  3de Jagers te Voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch. Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zacht klimaat

  zijn in Bordeaux. Te Merignac

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd peis ik op huis op Vader, Moeder

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan krakke hectaren en hectaren, zoo

  Ver gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?

 • March 15, 2018 19:40:57 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is. Art. Staelens

  3de Jagers te Voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch. Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zacht klimaat

  zijn in Bordeaux. Te Merignac

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd peis ik op huis op Vader, Moeder

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:34:38 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is. Art. Staelens

  3de Jagers te Voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch. Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zacht klimaat

  zijn in Bordeaux. Te Merignac

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:34:05 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is. Art. Staelens

  3de Jagers te Voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch. Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zacht klimaat

  zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:31:57 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is. Art. Staelens


  de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:31:24 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar Alf. Vermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is 3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:29:41 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de oversten, zal hij, zeg ik

  wel eens, tot Couckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar missingVermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is  Art Maelens 

  3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:28:59 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Nu en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de  christen , zal hij, zeg ik

  wel eens, tot  Conckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar missingVermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is  Art Maelens 

  3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:28:33 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Vic en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de  christen , zal hij, zeg ik

  wel eens, tot  Conckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar missingVermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is  Art Maelens 

  3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:28:18 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van dien Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo  peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Vic en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de  christen , zal hij, zeg ik

  wel eens, tot  Conckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar missingVermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is  Art Maelens 

  3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • March 15, 2018 19:27:56 Wolfgang Dekeyser

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. Ernest.

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te Couckelaere, alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van  dies  Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo  peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Vic en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de  christen , zal hij, zeg ik

  wel eens, tot  Conckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar missingVermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is  Art Maelens 

  3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


 • June 13, 2017 21:17:59 Gerjan B

   Linkerpagina: 

  Waarom zijt gij zooverre gegaan. missing

  Is het waar moeten alle Belgen in Frankrijk

  onder de 30 jaar, soldaat zijn

  Zijn er daar nog ander kennissen bij u.

  Van Vader en Moeder of ander familie weet

  ik niets, het is onmogelijk er naar te 

  schrijven; ik weet nogthans dat er niets

  is te  Donckelaere , alleen eenige bommen

  zijn geworpen geweest op de Belhutteberg

  Maar op de parochie zullen de Duitschers

  voorzeker alles gestolen hebben, nochtans

  zij beginnen overal te betalen. Mijne

  Compagnon van Gits is bij Brussel, deze

  dagen, kwam een Pater uit dat klooster

  en had een brief mee van  dies  Compagnon.

  Hij zei dat zijn Vader (schoenmaker) geheele

  dagen werk had voor de Duitschers en

  met klinkende munt betaald werd

  alzoo  peis ik dat Vader ook misschien wel

  werk heeft. Vic en 

  dan komt er ons een Pater van Kortrijk

  bezoeken, als de omstandigheden wat

  veranderen, zal deze, ten minste ik zal

  het vragen aan de  christen , zal hij, zeg ik

  wel eens, tot  Conckelaere gaan, om al

  het nieuws van U en van de in Holland

  geinterneerde te vertellen.

  Van Leonies man, weet ik ook geen nieuws,

  volgens alle waarschijnlijkheid is hij gevangen

  genomen in Namen, zoo gij zijn adres


   Rechterpagina: 

  wiste, zou ik hem wel kunnen vinden.

  Ik heb al verschillige brieven gekregen van

  Victorine uit Canada: Weet gij niet

  waar missingVermeersch of Laurens D'Hooghe

  zit.

  Arthur van Salomons is ook geinterneerd

  in Holland, zijn adres is  Art Maelens 

  3de Jager te voet Interneeringskamp Gaasterland

  (Holland) Het adres van Ch.  Borra is

  Chen Borra: 3de linieregiment 4/2 Soldat belge

  Er moet geen naam van parochie bij: België is

  genoeg Nu Ernest gij moet maar niet te

  veel kartjes verspelen met schrijven, want

  gij hebt ze zelf wel noodig

     Zijn de Franschen nu wat katholieker

  geworden, hoe ziet de kerk er uit s'zondags.

  Het moet daar zeker wel een zachtken

   maat zijn in Bordeaux. Te  Uerignae 

  geheel dicht bij Bordeaux, hadden wij over

  eenige jaren nog een klooster.

    Hier in Holland ben ik nog al wel

  maar altijd  peis ik op huis op Vader,  Moeder 

  en op allemaal.

           De streek waar ik ben is zeer arm, niets

  dan  krakke, hectarien en hectaren , zoover

  gij kijken kunt. daarbij is zij zeer

  heuvelachtig.

          Voor wie moet gij daar schoenen

  maken, voor het fransch leger?


Description

Save description
 • 44.84499140982111||-0.658940602929647||

  Mérignac

 • 51.09259310537422||2.978563974706958||

  Koekelare

 • 49.4431528||1.1041416000000481||

  Rounen

  ||1
Location(s)
 • Story location Rounen
 • Document location Mérignac
 • Additional document location Koekelare
Login and add location


ID
18047 / 245921
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
501_Willy Clarysse
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Manufacture
 • Refugees
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note