Ημερολόγιο από το Γκέρλιτς

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Μετά παραμονήν 4 ωρών ανεχωρήσαμεν.

Δευτέρα 19 7/αρίου και

ώρα 4 1/2 μ.μ. παρεμείναμεν επ΄ολίγον

εις τον Σταθμόν Cracza. Την

7.30' μ.μ. εις τον Σταθμόν Τέσεν

και την 10η μ.μ. εις την πόλιν

Odenberg. Μας παρέθεσαν εις

τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν δείπνον.

Την επαύριον και ώραν 3 π.μ.

αφίχθημην εις Opeln Host

πρώτη Γερμανικήν πόλιν των

Αυστρογερμανικών συνόρων. Εδώ

υπέστημην την κεκανονισμένην

απολύμανσιν. Μετά το λουτρόν

μας παρέθεσαν πρόγευμα υπό τους

ήχους γερμανικής φιλαρμονικής

παιανιζούσης εναλλάξ των ύμνων

 .δεξιά σελίδα.. 

Ελλάδος και Γερμανίας. Την

8η π.μ. ανεχωρήσαμεν της Γερμανικής

φιλαρμονικής παιανιζώσης

εις τω Σταθμώ τον εθνικόν

μας ύμνον. Την 12η μεσημβρίαν

εφθάσαμεν εις Βρεσλάου.

Μετά παραμονήν μιας ώρας

και αφού μας παρέθεσαν φαγητόν

ανεχωρήσαμεν. Οι κίνδυνοι

όλων των missingmissing

Την μεταμεσημβριανήν παρεμείναμεν

επί μίαν ώραν εις την ωραίων πόλιν Λίγνιτς

και την 9η 30' αφίχθημην

εις Γκέρλιτς. Εις τον Σιδηροδρομικόν

Σταθμόν ανήμετο

τρεις φιλαρμονικαί Γερμανικαί


Transcription saved

Μετά παραμονήν 4 ωρών ανεχωρήσαμεν.

Δευτέρα 19 7/αρίου και

ώρα 4 1/2 μ.μ. παρεμείναμεν επ΄ολίγον

εις τον Σταθμόν Cracza. Την

7.30' μ.μ. εις τον Σταθμόν Τέσεν

και την 10η μ.μ. εις την πόλιν

Odenberg. Μας παρέθεσαν εις

τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν δείπνον.

Την επαύριον και ώραν 3 π.μ.

αφίχθημην εις Opeln Host

πρώτη Γερμανικήν πόλιν των

Αυστρογερμανικών συνόρων. Εδώ

υπέστημην την κεκανονισμένην

απολύμανσιν. Μετά το λουτρόν

μας παρέθεσαν πρόγευμα υπό τους

ήχους γερμανικής φιλαρμονικής

παιανιζούσης εναλλάξ των ύμνων

 .δεξιά σελίδα.. 

Ελλάδος και Γερμανίας. Την

8η π.μ. ανεχωρήσαμεν της Γερμανικής

φιλαρμονικής παιανιζώσης

εις τω Σταθμώ τον εθνικόν

μας ύμνον. Την 12η μεσημβρίαν

εφθάσαμεν εις Βρεσλάου.

Μετά παραμονήν μιας ώρας

και αφού μας παρέθεσαν φαγητόν

ανεχωρήσαμεν. Οι κίνδυνοι

όλων των missingmissing

Την μεταμεσημβριανήν παρεμείναμεν

επί μίαν ώραν εις την ωραίων πόλιν Λίγνιτς

και την 9η 30' αφίχθημην

εις Γκέρλιτς. Εις τον Σιδηροδρομικόν

Σταθμόν ανήμετο

τρεις φιλαρμονικαί ΓερμανικαίTranscription history
 • May 15, 2018 14:42:44 Virginia Mavrika

  Μετά παραμονήν 4 ωρών ανεχωρήσαμεν.

  Δευτέρα 19 7/αρίου και

  ώρα 4 1/2 μ.μ. παρεμείναμεν επ΄ολίγον

  εις τον Σταθμόν Cracza. Την

  7.30' μ.μ. εις τον Σταθμόν Τέσεν

  και την 10η μ.μ. εις την πόλιν

  Odenberg. Μας παρέθεσαν εις

  τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν δείπνον.

  Την επαύριον και ώραν 3 π.μ.

  αφίχθημην εις Opeln Host

  πρώτη Γερμανικήν πόλιν των

  Αυστρογερμανικών συνόρων. Εδώ

  υπέστημην την κεκανονισμένην

  απολύμανσιν. Μετά το λουτρόν

  μας παρέθεσαν πρόγευμα υπό τους

  ήχους γερμανικής φιλαρμονικής

  παιανιζούσης εναλλάξ των ύμνων

   .δεξιά σελίδα.. 

  Ελλάδος και Γερμανίας. Την

  8η π.μ. ανεχωρήσαμεν της Γερμανικής

  φιλαρμονικής παιανιζώσης

  εις τω Σταθμώ τον εθνικόν

  μας ύμνον. Την 12η μεσημβρίαν

  εφθάσαμεν εις Βρεσλάου.

  Μετά παραμονήν μιας ώρας

  και αφού μας παρέθεσαν φαγητόν

  ανεχωρήσαμεν. Οι κίνδυνοι

  όλων των missingmissing

  Την μεταμεσημβριανήν παρεμείναμεν

  επί μίαν ώραν εις την ωραίων πόλιν Λίγνιτς

  και την 9η 30' αφίχθημην

  εις Γκέρλιτς. Εις τον Σιδηροδρομικόν

  Σταθμόν ανήμετο

  τρεις φιλαρμονικαί ΓερμανικαίDescription

Save description
 • 51.15062690000001||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

 • 51.108115754631406||17.04484052500004||

  Breslau (Wroclaw)

 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

  ||1
Location(s)
 • Story location Γκέρλιτς
 • Document location Γκέρλιτς
 • Additional document location Breslau (Wroclaw)


ID
17712 / 252203
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αγγελική Χρονοπούλου
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Western Front

 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note