Ημερολόγιο από το Γκέρλιτς

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

και είμεθα αρκετά ευρύχωρα.

Δευτέρα 12 7/βρίου ώρα 3η μ.μ.. Αφίχθημεν

εις Βελιγράδιον. Αμέσως

Αυστριακοί Αξιωματικοί μας οδήγησαν

εις διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως

και αφού ετακτοποιήθημεν μας οδήγησαν

εις την Στρατιωτικήν Λέσχην  ένθα 

μας παρέθεσαν φαγητόν. Η εν Βελιγραδίω

διαμονή μας ήτο λίαν ευχάριστη.

Καθ΄εσπέραν εις την Λέσχην

επαιάνιεν Αυστραική ορχήστρα μέχρι

τη 10-10 1/2 μ.μ. προς τιμήν μας.

Την 15η 7/βρίου και ώραν 9 μ.μ.

Αυστριακοί Αξιωματικοί μας εδεξιώθησαν

εν τω Κινηματογράφω. Επεσκέφθην

τ΄ανάκτορα του Βασιλέως

Πέτρω. Παντού ερείπια. Όλαι αι

 .δεξιά σελίδα.. 

αίθουσαι είναι σχεδόν κατεστραμέναι

εκ των βομβαρδισμών. Επισκέφθην

το Ζιμλίνα, πόλιν Αυστριακή

παραδουνάβιον και παρέμεινον

από πρωίας μέχρις εσπέρας, οπότε

επέστρεψα εις Βελιγράδιον με

εν εκ των πλοιαρίων των εκτελούντων

την συγκοινωνίαν Βελιγραδίου-

Ζιμλίνα.

Transcription saved

και είμεθα αρκετά ευρύχωρα.

Δευτέρα 12 7/βρίου ώρα 3η μ.μ.. Αφίχθημεν

εις Βελιγράδιον. Αμέσως

Αυστριακοί Αξιωματικοί μας οδήγησαν

εις διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως

και αφού ετακτοποιήθημεν μας οδήγησαν

εις την Στρατιωτικήν Λέσχην  ένθα 

μας παρέθεσαν φαγητόν. Η εν Βελιγραδίω

διαμονή μας ήτο λίαν ευχάριστη.

Καθ΄εσπέραν εις την Λέσχην

επαιάνιεν Αυστραική ορχήστρα μέχρι

τη 10-10 1/2 μ.μ. προς τιμήν μας.

Την 15η 7/βρίου και ώραν 9 μ.μ.

Αυστριακοί Αξιωματικοί μας εδεξιώθησαν

εν τω Κινηματογράφω. Επεσκέφθην

τ΄ανάκτορα του Βασιλέως

Πέτρω. Παντού ερείπια. Όλαι αι

 .δεξιά σελίδα.. 

αίθουσαι είναι σχεδόν κατεστραμέναι

εκ των βομβαρδισμών. Επισκέφθην

το Ζιμλίνα, πόλιν Αυστριακή

παραδουνάβιον και παρέμεινον

από πρωίας μέχρις εσπέρας, οπότε

επέστρεψα εις Βελιγράδιον με

εν εκ των πλοιαρίων των εκτελούντων

την συγκοινωνίαν Βελιγραδίου-

Ζιμλίνα.


Transcription history
 • May 15, 2018 13:59:46 Virginia Mavrika

  και είμεθα αρκετά ευρύχωρα.

  Δευτέρα 12 7/βρίου ώρα 3η μ.μ.. Αφίχθημεν

  εις Βελιγράδιον. Αμέσως

  Αυστριακοί Αξιωματικοί μας οδήγησαν

  εις διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως

  και αφού ετακτοποιήθημεν μας οδήγησαν

  εις την Στρατιωτικήν Λέσχην  ένθα 

  μας παρέθεσαν φαγητόν. Η εν Βελιγραδίω

  διαμονή μας ήτο λίαν ευχάριστη.

  Καθ΄εσπέραν εις την Λέσχην

  επαιάνιεν Αυστραική ορχήστρα μέχρι

  τη 10-10 1/2 μ.μ. προς τιμήν μας.

  Την 15η 7/βρίου και ώραν 9 μ.μ.

  Αυστριακοί Αξιωματικοί μας εδεξιώθησαν

  εν τω Κινηματογράφω. Επεσκέφθην

  τ΄ανάκτορα του Βασιλέως

  Πέτρω. Παντού ερείπια. Όλαι αι

   .δεξιά σελίδα.. 

  αίθουσαι είναι σχεδόν κατεστραμέναι

  εκ των βομβαρδισμών. Επισκέφθην

  το Ζιμλίνα, πόλιν Αυστριακή

  παραδουνάβιον και παρέμεινον

  από πρωίας μέχρις εσπέρας, οπότε

  επέστρεψα εις Βελιγράδιον με

  εν εκ των πλοιαρίων των εκτελούντων

  την συγκοινωνίαν Βελιγραδίου-

  Ζιμλίνα.


 • May 15, 2018 13:57:14 Virginia Mavrika

  και είμεθα αρκετά ευρύχωρα.

  Δευτέρα 12 7/βρίου ώρα 3η μ.μ.. Αφίχθημεν

  εις Βελιγράδιον. Αμέσως

  Αυστριακοί Αξιωματικοί μας οδήγησαν

  εις διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως

  και αφού ετακτοποιήθημεν μας οδήγησαν

  εις την Στρατιωτικήν Λέσχην  ένθα 

  μας παρέθεσαν φαγητόν. Η εν Βελιγραδίω

  διαμονή μας ήτο λίαν ευχάριστη.

  Καθ΄εσπέραν εις την Λέσχην

  επαιάνιεν Αυστραική ορχήστρα μέχρι

  τη 10-10 1/2 μ.μ. προς τιμήν μας.

  Την 15η 7/βρίου και ώραν 9 μ.μ.

  Αυστριακοί Αξιωματικοί μας εδεξιώθησαν

  εν τω Κινηματογράφω. Επεσκέφθην

  τ΄ανάκτορα του Βασιλέως

  Πέτρω. Παντού ερείπια. Όλαι αι

   .δεξιά σελίδα.. Description

Save description
 • 51.15062690000001||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

 • 44.80651793605226||20.461588571874927||

  Βελιγράδι

 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

  ||1
Location(s)
 • Story location Γκέρλιτς
 • Document location Γκέρλιτς
 • Additional document location Βελιγράδι


ID
17712 / 252202
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αγγελική Χρονοπούλου
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Western Front

 • Prisoners of War
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note