Ημερολόγιο από το Γκέρλιτς

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Παρέμειναν όσοι δεν είχον τα 

μέσα της αναχωρήσεως. Τότε όμως

ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον

εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την

6ην Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα

ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον

δια τα εν τω λεμένι ορμούντα αγγλογαλλικά

πλοία, βόμαβν δε αστοχήσασαν

των σκοπών των έσπεσεν εντός της πόλεως

αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός

τινός εργάτου καπνού. Την επομένων

έβλεπε τις εν τη παραλία

χιλιάδας ν΄αναμένουν την έλευσιν πλοίων

και missing εντός των λέμβων και

των φορτηγίδων όπως επιβιβασθώσιν. Ο

πανικός ήτο γενικός. Την 10ην Αυγούστου

ανεχώρησε και η οικογένεια Πετροπούλου

 .δεξιά σελίδα.. 

δια Μυτιλήνην. Την 28η Αυγούστου

δευτέραν επιδρομήν αεροπλάνου γερμανικού

αποτέλεσμα του οποίου υπήρξαν

4 θύματα πολιτών εντός της πόλεως.

Τότε πλέον η φυγή ήτο γενική

Έφευγον εγκαταλείποντες περιουσίας,

κατστήματα missing, τας οικίας

των και παν ό,τι έκαστος είχε.

Εις όλας τα οικίας ένθα υπήρχεν ακώμη

οικογένειαν ήκουε τις πάντοτε

θρήνους, όλος ο εναπομείνας κόσμος

ευρίσκετο εν τω οδώ καθ ομίλους

και απέτυνον διαφόρους ερωτήσεις

παρά των κατά τύχην διαβαινούντων

Στρατιωτικών ελπίζων τις παρηγορηθή.

Την πρωίαν διεδόθη ότι επρόκειτο

την επαύριον missing εβομβαρδίζετοTranscription saved

Παρέμειναν όσοι δεν είχον τα 

μέσα της αναχωρήσεως. Τότε όμως

ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον

εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την

6ην Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα

ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον

δια τα εν τω λεμένι ορμούντα αγγλογαλλικά

πλοία, βόμαβν δε αστοχήσασαν

των σκοπών των έσπεσεν εντός της πόλεως

αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός

τινός εργάτου καπνού. Την επομένων

έβλεπε τις εν τη παραλία

χιλιάδας ν΄αναμένουν την έλευσιν πλοίων

και missing εντός των λέμβων και

των φορτηγίδων όπως επιβιβασθώσιν. Ο

πανικός ήτο γενικός. Την 10ην Αυγούστου

ανεχώρησε και η οικογένεια Πετροπούλου

 .δεξιά σελίδα.. 

δια Μυτιλήνην. Την 28η Αυγούστου

δευτέραν επιδρομήν αεροπλάνου γερμανικού

αποτέλεσμα του οποίου υπήρξαν

4 θύματα πολιτών εντός της πόλεως.

Τότε πλέον η φυγή ήτο γενική

Έφευγον εγκαταλείποντες περιουσίας,

κατστήματα missing, τας οικίας

των και παν ό,τι έκαστος είχε.

Εις όλας τα οικίας ένθα υπήρχεν ακώμη

οικογένειαν ήκουε τις πάντοτε

θρήνους, όλος ο εναπομείνας κόσμος

ευρίσκετο εν τω οδώ καθ ομίλους

και απέτυνον διαφόρους ερωτήσεις

παρά των κατά τύχην διαβαινούντων

Στρατιωτικών ελπίζων τις παρηγορηθή.

Την πρωίαν διεδόθη ότι επρόκειτο

την επαύριον missing εβομβαρδίζετο
Transcription history
 • May 15, 2018 12:39:24 Virginia Mavrika

  Παρέμειναν όσοι δεν είχον τα 

  μέσα της αναχωρήσεως. Τότε όμως

  ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον

  εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την

  6ην Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα

  ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον

  δια τα εν τω λεμένι ορμούντα αγγλογαλλικά

  πλοία, βόμαβν δε αστοχήσασαν

  των σκοπών των έσπεσεν εντός της πόλεως

  αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός

  τινός εργάτου καπνού. Την επομένων

  έβλεπε τις εν τη παραλία

  χιλιάδας ν΄αναμένουν την έλευσιν πλοίων

  και missing εντός των λέμβων και

  των φορτηγίδων όπως επιβιβασθώσιν. Ο

  πανικός ήτο γενικός. Την 10ην Αυγούστου

  ανεχώρησε και η οικογένεια Πετροπούλου

   .δεξιά σελίδα.. 

  δια Μυτιλήνην. Την 28η Αυγούστου

  δευτέραν επιδρομήν αεροπλάνου γερμανικού

  αποτέλεσμα του οποίου υπήρξαν

  4 θύματα πολιτών εντός της πόλεως.

  Τότε πλέον η φυγή ήτο γενική

  Έφευγον εγκαταλείποντες περιουσίας,

  κατστήματα missing, τας οικίας

  των και παν ό,τι έκαστος είχε.

  Εις όλας τα οικίας ένθα υπήρχεν ακώμη

  οικογένειαν ήκουε τις πάντοτε

  θρήνους, όλος ο εναπομείνας κόσμος

  ευρίσκετο εν τω οδώ καθ ομίλους

  και απέτυνον διαφόρους ερωτήσεις

  παρά των κατά τύχην διαβαινούντων

  Στρατιωτικών ελπίζων τις παρηγορηθή.

  Την πρωίαν διεδόθη ότι επρόκειτο

  την επαύριον missing εβομβαρδίζετο
 • May 15, 2018 12:25:22 Virginia Mavrika

  Παρέμειναν όσοι δεν είχον τα 

  μέσα της αναχωρήσεως. Τότε όμως

  ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον

  εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την

  6ην Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα

  ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον

  δια τα εν τω λεμένι ορμούντα αγγλογαλλικά

  πλοία, βόμαβν δε αστοχήσασαν

  των σκοπών των έσπεσεν εντός της πόλεως

  αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός

  τινός εργάτου καπνού. Την επομένων

  έβλεπε τις εν τη παραλία

  χιλιάδας ν΄αναμένουν την έλευσιν πλοίων

  και missing εντός των λέμβων και

  των φορτηγίδων όπως επιβιβασθώσιν. Ο

  πανικός ήτο γενικός. Την 10ην Αυγούστου

  ανεχώρησε και η οικογένεια Πετροπούλου

   .δεξιά σελίδα.. 

  δια Μυτιλήνην. Την 28η Αυγούστου

  δευτέραν επιδρομήν αεροπλάνου γερμανικού

  αποτέλεσμα του οποίου υπήρξαν

  4 θύματα πολιτών εντός της πόλεως.

  Τότε πλέον η φυγή ήτο γενική

  Έφευγον εγκαταλείποντες περιουσίας,

  κατστήματα missing, τας οικίας

  των και παν ό,τι έκαστος είχε.

  Εις όλας τα οικίας ένθα υπήρχεν ακώμη

  οικογένειαν ήκουε τις πάντοτε

  θρήνους, όλος ο εναπομείνας κόσμος

  ευρίσκετο εν τω οδώ  • May 15, 2018 12:20:55 Virginia Mavrika

  Παρέμειναν όσοι δεν είχον τα 

  μέσα της αναχωρήσεως. Τότε όμως

  ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον

  εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την

  6ην Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα

  ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον

  δια τα εν τω λεμένι ορμούντα αγγλογαλλικά

  πλοία, βόμαβν δε αστοχήσασαν

  των σκοπών των έσπεσεν εντός της πόλεως

  αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός

  τινός εργάτου καπνού. Την επομένων

  έβλεπε τις εν τη παραλία

  χιλιάδας ν΄αναμένουν την έλευσιν πλοίων

  και missing εντός των λέμβων και

  των φορτηγίδων όπως επιβιβασθώσιν. Ο

  πανικός ήτο γενικός. Την 10ην Αυγούστου

  ανεχώρησε και η οικογένεια Πετροπούλου

   .δεξιά σελίδα..  • May 15, 2018 12:19:14 Virginia Mavrika

  Παρέμειναν όσοι δεν είχον τα 

  μέσα της αναχωρήσεως. Τότε όμως

  ηλαττώθη ο πληθυσμός εις το εν τέταρτον

  εν μια και τη αυτή ημέρα, ότε την

  6ην Αυγούστου Γερμανικά αεροπλάνα

  ιπτάμενα άνωθι της πόλεως έβαλλον

  δια τα εν τω λεμένι ορμούντα αγγλογαλλικά

  πλοία, βόμαβν δε αστοχήσασαν

  των σκοπών των έσπεσεν εντός της πόλεως

  αποτέλεσμα των οποίων ήτο ο ακρωτηριασμός

  τινός εργάτου καπνού. Την επομένων

  έβλεπε τις εν τη παραλία

  χιλιάδας ν΄αναμένουν την έλευσιν πλοίων


Description

Save description
 • 51.15062690000001||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

 • 39.19536118071434||26.48209638437504||

  Μυτιλήνη

 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

  ||1
Location(s)
 • Story location Γκέρλιτς
 • Document location Γκέρλιτς
 • Additional document location Μυτιλήνη
Login and add location


ID
17712 / 252197
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αγγελική Χρονοπούλου
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Prisoners of War
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note