Απομνημονεύματα από την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                      -38-

ουδετερότητα. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή

έπρεπε να εγκαταλήψουμε την Καβάλλα και να πάμε

στο κράτος της Αθήνας, Βαπόρια όμως δικά μας

δεν έχουμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν καταίσχη

όλο τον ελληνικόν εμπορικό στόλο, στο λιμάνι υπήρχαν

μερικά βαπόρια και ο διοικητής του σώματος

μας ζήτησε να μα μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι

που ήσαν μέσα μαζί με Έλληνες επαναστάτες

του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν κι όρο να

δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και

θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δε

το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε αιχμάλωτοι

στους Γερμανοβουλγάρους, παρά να στασιάσουμε

ενάντια στη νόμιμη Κυβέρνησι και

στο Βασιληά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή

πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω

πόσο επιπόλαια φερθήκαμε τότε όλοι μας και

πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας

και στον εαυτό μας.

  Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη

Δράμα όπου θα συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα

εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη και αντί να μας

παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετέφεραν

στο Γκέρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενομένους

που ζητήσαμε μόνοι μας την προστασία τους

(Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς (που την

εκμεταλλεύτηκαν για καλά.) (όχι).

Transcription saved

                      -38-

ουδετερότητα. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή

έπρεπε να εγκαταλήψουμε την Καβάλλα και να πάμε

στο κράτος της Αθήνας, Βαπόρια όμως δικά μας

δεν έχουμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν καταίσχη

όλο τον ελληνικόν εμπορικό στόλο, στο λιμάνι υπήρχαν

μερικά βαπόρια και ο διοικητής του σώματος

μας ζήτησε να μα μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι

που ήσαν μέσα μαζί με Έλληνες επαναστάτες

του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν κι όρο να

δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και

θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δε

το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε αιχμάλωτοι

στους Γερμανοβουλγάρους, παρά να στασιάσουμε

ενάντια στη νόμιμη Κυβέρνησι και

στο Βασιληά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή

πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω

πόσο επιπόλαια φερθήκαμε τότε όλοι μας και

πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας

και στον εαυτό μας.

  Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη

Δράμα όπου θα συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα

εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη και αντί να μας

παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετέφεραν

στο Γκέρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενομένους

που ζητήσαμε μόνοι μας την προστασία τους

(Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς (που την

εκμεταλλεύτηκαν για καλά.) (όχι).


Transcription history
 • May 16, 2018 04:40:40 Νικόλαος Παππάς

                        -38-

  ουδετερότητα. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή

  έπρεπε να εγκαταλήψουμε την Καβάλλα και να πάμε

  στο κράτος της Αθήνας, Βαπόρια όμως δικά μας

  δεν έχουμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν καταίσχη

  όλο τον ελληνικόν εμπορικό στόλο, στο λιμάνι υπήρχαν

  μερικά βαπόρια και ο διοικητής του σώματος

  μας ζήτησε να μα μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι

  που ήσαν μέσα μαζί με Έλληνες επαναστάτες

  του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν κι όρο να

  δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και

  θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δε

  το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε αιχμάλωτοι

  στους Γερμανοβουλγάρους, παρά να στασιάσουμε

  ενάντια στη νόμιμη Κυβέρνησι και

  στο Βασιληά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή

  πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω

  πόσο επιπόλαια φερθήκαμε τότε όλοι μας και

  πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας

  και στον εαυτό μας.

    Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη

  Δράμα όπου θα συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα

  εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη και αντί να μας

  παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετέφεραν

  στο Γκέρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενομένους

  που ζητήσαμε μόνοι μας την προστασία τους

  (Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς (που την

  εκμεταλλεύτηκαν για καλά.) (όχι).

 • May 16, 2018 04:40:31 Νικόλαος Παππάς

  -38-

  ουδετερότητα. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή

  έπρεπε να εγκαταλήψουμε την Καβάλλα και να πάμε

  στο κράτος της Αθήνας, Βαπόρια όμως δικά μας

  δεν έχουμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν καταίσχη

  όλο τον ελληνικόν εμπορικό στόλο, στο λιμάνι υπήρχαν

  μερικά βαπόρια και ο διοικητής του σώματος

  μας ζήτησε να μα μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι

  που ήσαν μέσα μαζί με Έλληνες επαναστάτες

  του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν κι όρο να

  δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και

  θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δε

  το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε αιχμάλωτοι

  στους Γερμανοβουλγάρους, παρά να στασιάσουμε

  ενάντια στη νόμιμη Κυβέρνησι και

  στο Βασιληά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή

  πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω

  πόσο επιπόλαια φερθήκαμε τότε όλοι μας και

  πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας

  και στον εαυτό μας.

    Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη

  Δράμα όπου θα συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα

  εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη και αντί να μας

  παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετέφεραν

  στο Γκέρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενομένους

  που ζητήσαμε μόνοι μας την προστασία τους

  (Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς (που την

  εκμεταλλεύτηκαν για καλά.) (όχι).


 • May 14, 2018 11:53:56 Νικόλαος Παππάς

  -38-

  ουδετερότητα. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτή την εντολή

  έπρεπε να εγκαταλήψουμε την Καβάλλα και να πάμε

  στο κράτος της Αθήνας, Βαπόρια όμως δικά μας

  δεν έχουμε γιατί οι Αγγλογάλλοι είχαν καταίσχη

  όλο τον ελληνικόν εμπορικό στόλο, στο λιμάνι υπήρχαν

  μερικά βαπόρια και ο διοικητής του σώματος

  μας ζήτησε να μα μας παραλάβουν. Οι Γάλλοι

  που ήσαν μέσα μαζί με Έλληνες επαναστάτες

  του στρατού του Βενιζέλου, μας έβαλαν κι όρο να

  δηλώσουμε ότι προσχωρούμε στην επανάστασι και

  θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δε

  το δεχτήκαμε και προτιμήσαμε να πάμε αιχμάλωτοι

  στους Γερμανοβουλγάρους, παρά να στασιάσουμε

  ενάντια στη νόμιμη Κυβέρνησι και

  στο Βασιλειά. Σήμερα που απέχτησα αρκετή

  πείρα και διδάχτηκα πολλά πράματα, βλέπω

  πόσο επιπόλαια φερθήκαμε τότε όλοι μας και

  πόσες ζημιές προξενήσαμε και στη πατρίδα μας

  και στον εαυτό μας.

    Φύγαμε από την Καβάλλα και πήγαμε στη

  Δράμα όπου θα συγκεντρωνόταν όλο το τέταρτο Σώμα

  εκεί οι Γερμανοί άλλαξαν γνώμη και αντί να μας

  παραδώσουν στους Βουλγάρους, μας μετέφεραν

  στο Γκέρλιτς της Γερμανίας τάχα σαν φιλοξενομένους

  που ζητήσαμε μόνοι μας την προστασία τους

  (Ήταν μια καλή προπαγάνδα γι’ αυτούς (που την

  εκμεταλλεύτηκαν για καλά.) (όχι).


Description

Save description
 • 40.6400629||22.944419100000005||

  Θεσσαλονίκη

 • 40.937607||24.412866||

  Καβάλα

 • 37.9838096||23.7275388||

  Αθήνα

 • 40.6400629||22.9444191||

  Θεσσαλονίκη

 • 41.149001||24.1470796||

  Δράμα

 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

  ||1
Location(s)
 • Story location Γκέρλιτς
 • Document location Θεσσαλονίκη
 • Additional document location Καβάλα
 • Additional document location Αθήνα
 • Additional document location Θεσσαλονίκη
 • Additional document location Δράμα
Login and add location


ID
17712 / 252180
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αγγελική Χρονοπούλου
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Artillery
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note