Απόδειξη συναλλαγής από Γκέρλιτς

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Σύνταγμα missingmissing

Αριθ. 65

         ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ Αρ. 91.00


Ότι ελήφθησαν από του

ανθυπολ. Χατζηπαmissing Ιωάν.


Ύπερ Μετσχ. Ταμείου ως εξής.

         Δια Μετοχήν

             3%

             συνεισφοράν

             καταβολήν γάμου

             διαφοράν προβιβασμού

             πάγιον χρέος

  Εν κρατ. ως μισθοδ. κατάστασις οπλιτών του

μηνός


Υπερ Ελλην. Στρατ. Ενώσεως.

<<      Δημοσίου δια χρέος δημόσιον

<<      Ταμείου Στρατ. Συντάξ.                  %

<<           <<       Πολιτ.  <<                        9 %


Δα missing τροφίμων ληφ-

θέντων υπ' αυτό δεν δραμαmissing

της επιμελητείας της V Με-

ραχίας Δ.Σ. Σ. 8510


                                                 Άρθροισις.                  91.00

Ήτοι δραχμάι εννενήκοντα μία

αρ. (91.00)


Εν Gorlitz τη 16 Δ/βρίου 1917


Ο Επόπτης                                    ΤαμίαςΕθεωρήθηTranscription saved

Σύνταγμα missingmissing

Αριθ. 65

         ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ Αρ. 91.00


Ότι ελήφθησαν από του

ανθυπολ. Χατζηπαmissing Ιωάν.


Ύπερ Μετσχ. Ταμείου ως εξής.

         Δια Μετοχήν

             3%

             συνεισφοράν

             καταβολήν γάμου

             διαφοράν προβιβασμού

             πάγιον χρέος

  Εν κρατ. ως μισθοδ. κατάστασις οπλιτών του

μηνός


Υπερ Ελλην. Στρατ. Ενώσεως.

<<      Δημοσίου δια χρέος δημόσιον

<<      Ταμείου Στρατ. Συντάξ.                  %

<<           <<       Πολιτ.  <<                        9 %


Δα missing τροφίμων ληφ-

θέντων υπ' αυτό δεν δραμαmissing

της επιμελητείας της V Με-

ραχίας Δ.Σ. Σ. 8510


                                                 Άρθροισις.                  91.00

Ήτοι δραχμάι εννενήκοντα μία

αρ. (91.00)


Εν Gorlitz τη 16 Δ/βρίου 1917


Ο Επόπτης                                    ΤαμίαςΕθεωρήθη
Transcription history
 • November 1, 2018 11:02:31 Louiza Maria Pelekanou

  Σύνταγμα missingmissing

  Αριθ. 65

           ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ Αρ. 91.00


  Ότι ελήφθησαν από του

  ανθυπολ. Χατζηπαmissing Ιωάν.


  Ύπερ Μετσχ. Ταμείου ως εξής.

           Δια Μετοχήν

               3%

               συνεισφοράν

               καταβολήν γάμου

               διαφοράν προβιβασμού

               πάγιον χρέος

    Εν κρατ. ως μισθοδ. κατάστασις οπλιτών του

  μηνός


  Υπερ Ελλην. Στρατ. Ενώσεως.

  <<      Δημοσίου δια χρέος δημόσιον

  <<      Ταμείου Στρατ. Συντάξ.                  %

  <<           <<       Πολιτ.  <<                        9 %


  Δα missing τροφίμων ληφ-

  θέντων υπ' αυτό δεν δραμαmissing

  της επιμελητείας της V Με-

  ραχίας Δ.Σ. Σ. 8510


                                                   Άρθροισις.                  91.00

  Ήτοι δραχμάι εννενήκοντα μία

  αρ. (91.00)


  Εν Gorlitz τη 16 Δ/βρίου 1917


  Ο Επόπτης                                    Ταμίας  Εθεωρήθη
Description

Save description
 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

 • 51.1506269||14.968706999999995||

  Γκέρλιτς

  ||1
Location(s)
 • Story location Γκέρλιτς
 • Document location Γκέρλιτς
Login and add location


ID
17712 / 202382
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Αγγελική Χρονοπούλου
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


December 16, 1917
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Artillery
 • Prisoners of War
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note