Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                     111

εις το σχολείον ένθα αποκαλύπτομαι προ των μικρών

αυτών πλασμάτων ψαλλόντων τον Εθνικό μας ύμνον.

Εις τα άνω χωρία ευρισκόμενοι εμάθαμε τας γνωστάς 

ταραχάς των Ευζώνων εν Θεσσαλονίκην, αι οποίαι

ταραχαί μας ελύπησαν πάντας.Βεβαίως εάν δεν

εγίνοντο αι ταραχαί αύται των Ευζώνων, θα ήσαν

άλλα τα αποτελέσματα της Ελληνο-τουρκικής ειρή-

νης.Ενθαρυνθείσα η Τουρκία εκ των ταραχών των

Ευζώνων, ήρχισεν ζητούσα παράλογα πράγματα.Μιαν

ημέραν διεδώθη αστραπιαίως ανά τους στρατιώτας ότι η

κατάστασις είναι κρίσιμος και ότι ο Βασιλεύς επι-

σπεύδει την εξ Ευρώπης άφιξίν του,συγχρόνως δε δια

Βασιλικού διατάγματος ανακαλούντε οι απολυθέντες

Εύζωνοι.Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών διετάχθη

μεν αφ'εσπέρας όπως την πρωίαν εγερθώμεν

πολυ πρωί διότι θα μεταβαίναμε εις το Κιλκίς.

Transcription saved

                                                                     111

εις το σχολείον ένθα αποκαλύπτομαι προ των μικρών

αυτών πλασμάτων ψαλλόντων τον Εθνικό μας ύμνον.

Εις τα άνω χωρία ευρισκόμενοι εμάθαμε τας γνωστάς 

ταραχάς των Ευζώνων εν Θεσσαλονίκην, αι οποίαι

ταραχαί μας ελύπησαν πάντας.Βεβαίως εάν δεν

εγίνοντο αι ταραχαί αύται των Ευζώνων, θα ήσαν

άλλα τα αποτελέσματα της Ελληνο-τουρκικής ειρή-

νης.Ενθαρυνθείσα η Τουρκία εκ των ταραχών των

Ευζώνων, ήρχισεν ζητούσα παράλογα πράγματα.Μιαν

ημέραν διεδώθη αστραπιαίως ανά τους στρατιώτας ότι η

κατάστασις είναι κρίσιμος και ότι ο Βασιλεύς επι-

σπεύδει την εξ Ευρώπης άφιξίν του,συγχρόνως δε δια

Βασιλικού διατάγματος ανακαλούντε οι απολυθέντες

Εύζωνοι.Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών διετάχθη

μεν αφ'εσπέρας όπως την πρωίαν εγερθώμεν

πολυ πρωί διότι θα μεταβαίναμε εις το Κιλκίς.


Transcription history
 • May 11, 2018 18:39:05 Kalomoira Kousta

                                                                       111

  εις το σχολείον ένθα αποκαλύπτομαι προ των μικρών

  αυτών πλασμάτων ψαλλόντων τον Εθνικό μας ύμνον.

  Εις τα άνω χωρία ευρισκόμενοι εμάθαμε τας γνωστάς 

  ταραχάς των Ευζώνων εν Θεσσαλονίκην, αι οποίαι

  ταραχαί μας ελύπησαν πάντας.Βεβαίως εάν δεν

  εγίνοντο αι ταραχαί αύται των Ευζώνων, θα ήσαν

  άλλα τα αποτελέσματα της Ελληνο-τουρκικής ειρή-

  νης.Ενθαρυνθείσα η Τουρκία εκ των ταραχών των

  Ευζώνων, ήρχισεν ζητούσα παράλογα πράγματα.Μιαν

  ημέραν διεδώθη αστραπιαίως ανά τους στρατιώτας ότι η

  κατάστασις είναι κρίσιμος και ότι ο Βασιλεύς επι-

  σπεύδει την εξ Ευρώπης άφιξίν του,συγχρόνως δε δια

  Βασιλικού διατάγματος ανακαλούντε οι απολυθέντες

  Εύζωνοι.Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών διετάχθη

  μεν αφ'εσπέρας όπως την πρωίαν εγερθώμεν

  πολυ πρωί διότι θα μεταβαίναμε εις το Κιλκίς.

 • May 11, 2018 18:38:19 Kalomoira Kousta

  εις το σχολείον ένθα αποκαλύπτομαι προ των μικρών

  αυτών πλασμάτων ψαλλόντων τον Εθνικό μας ύμνον.

  Εις τα άνω χωρία ευρισκόμενοι εμάθαμε τας γνωστάς 

  ταραχάς των Ευζώνων εν Θεσσαλονίκην, αι οποίαι

  ταραχαί μας ελύπησαν πάντας.Βεβαίως εάν δεν

  εγίνοντο αι ταραχαί αύται των Ευζώνων, θα ήσαν

  άλλα τα αποτελέσματα της Ελληνο-τουρκικής ειρή-

  νης.Ενθαρυνθείσα η Τουρκία εκ των ταραχών των

  Ευζώνων, ήρχισεν ζητούσα παράλογα πράγματα.Μιαν

  ημέραν διεδώθη αστραπιαίως ανά τους στρατιώτας ότι η

  κατάστασις είναι κρίσιμος και ότι ο Βασιλεύς επι-

  σπεύδει την εξ Ευρώπης άφιξίν του,συγχρόνως δε δια

  Βασιλικού διατάγματος ανακαλούντε οι απολυθέντες

  Εύζωνοι.Μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών διετάχθη

  μεν αφ'εσπέρας όπως την πρωίαν εγερθώμεν

  πολυ πρωί διότι θα μεταβαίναμε εις το Κιλκίς.


 • May 11, 2018 18:35:36 Kalomoira Kousta

  εις το σχολείον ένθα αποκαλύπτομαι προ των μικρών

  αυτών πλασμάτων ψαλλόντων τον Εθνικό μας ύμνον.

  Εις τα άνω χωρία ευρισκόμενοι εμάθαμε τας γνωστάς 

  ταραχάς των Ευζώνων εν Θεσσαλονίκην, αι οποίαι

  ταραχαί μας ελύπησαν πάντας.Βεβαίως εάν δεν

  εγίνοντο αι ταραχαί αύται των Ευζώνων, θα ήσαν

  άλλα τα αποτελέσματα της Ελληνο-τουρκικής ειρή-

  νης.Ενθαρυνθείσα η Τουρκία εκ των ταραχών των

  Ευζώνων, ήρχισεν ζητούσα παράλογα πράγματα.Μιαν

  ημέραν διεδώθη αστραπιαίως ανά τους στρατιώτας ότι η

  κατάστασις είναι κρίσιμος και ότι ο Βασιλεύς επι-

  σπεύδει την εξ Ευρώπης άφιξίν του


Description

Save description
 • 41.15752||23.0092045||

  ΑΝΩ ΘΟΔΩΡΑΚΗ

 • 41.1446796||23.0064417||

  ΚΑΤΩ ΘΟΔΩΡΑΚΗ

Location(s)
 • Document location ΑΝΩ ΘΟΔΩΡΑΚΗ
 • Additional document location ΚΑΤΩ ΘΟΔΩΡΑΚΗ


ID
17704 / 252395
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note