Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

110

μεγάλην προσοχήν οι Βούλγαροι εις τα άνω χωρία όπως

αποσβέσωσιν τα Ελληνικά γράμματα επί των ναών.

Ολοι οι γεροντότεροι των άνω χωρίων γνωρίζουσιν την 

Ελληνικήν ακόμη δε και οι Ιερείς γνωρίζουν την

Ελληνικήν, ο γράφων δε πολάκις ήκουσεν το Ευα-

γγέλιον αναγιγνωσκόμενον Ελληνιστί υπό των Ιερέ-

ων.Οι ιερείς των άνω χωρίων μας διηγούνται ότι

μικροί όντες εφήτουν εις Ελληνικόν σχολείον κατό-

πιν όμως άγνωστον πώς εχάθησαν οι Ελληνες

διδάσκαλοι και ευρέθησαν Βούλγαροι.Σήμερον

υπάρχουσι πέντε διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, οι 

οποίοι κατόρθωσαν εντός ολίγων ημερών να μά-

θωσιν τον Εθνικόν μας ύμνον εις τους μαθητάς

και μαθητρίας.Ημέραν τινά ευρισκόμενος εν τω

οίκημά μου, ήκουσα ψαλλόμενον τον Εθνικόν μας

ύμνον.Τρέχων δεξιά, τρέχων αριστερά φθάνω τέλος


Transcription saved

110

μεγάλην προσοχήν οι Βούλγαροι εις τα άνω χωρία όπως

αποσβέσωσιν τα Ελληνικά γράμματα επί των ναών.

Ολοι οι γεροντότεροι των άνω χωρίων γνωρίζουσιν την 

Ελληνικήν ακόμη δε και οι Ιερείς γνωρίζουν την

Ελληνικήν, ο γράφων δε πολάκις ήκουσεν το Ευα-

γγέλιον αναγιγνωσκόμενον Ελληνιστί υπό των Ιερέ-

ων.Οι ιερείς των άνω χωρίων μας διηγούνται ότι

μικροί όντες εφήτουν εις Ελληνικόν σχολείον κατό-

πιν όμως άγνωστον πώς εχάθησαν οι Ελληνες

διδάσκαλοι και ευρέθησαν Βούλγαροι.Σήμερον

υπάρχουσι πέντε διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, οι 

οποίοι κατόρθωσαν εντός ολίγων ημερών να μά-

θωσιν τον Εθνικόν μας ύμνον εις τους μαθητάς

και μαθητρίας.Ημέραν τινά ευρισκόμενος εν τω

οίκημά μου, ήκουσα ψαλλόμενον τον Εθνικόν μας

ύμνον.Τρέχων δεξιά, τρέχων αριστερά φθάνω τέλοςTranscription history
 • May 15, 2018 12:36:40 Kalomoira Kousta

  110

  μεγάλην προσοχήν οι Βούλγαροι εις τα άνω χωρία όπως

  αποσβέσωσιν τα Ελληνικά γράμματα επί των ναών.

  Ολοι οι γεροντότεροι των άνω χωρίων γνωρίζουσιν την 

  Ελληνικήν ακόμη δε και οι Ιερείς γνωρίζουν την

  Ελληνικήν, ο γράφων δε πολάκις ήκουσεν το Ευα-

  γγέλιον αναγιγνωσκόμενον Ελληνιστί υπό των Ιερέ-

  ων.Οι ιερείς των άνω χωρίων μας διηγούνται ότι

  μικροί όντες εφήτουν εις Ελληνικόν σχολείον κατό-

  πιν όμως άγνωστον πώς εχάθησαν οι Ελληνες

  διδάσκαλοι και ευρέθησαν Βούλγαροι.Σήμερον

  υπάρχουσι πέντε διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, οι 

  οποίοι κατόρθωσαν εντός ολίγων ημερών να μά-

  θωσιν τον Εθνικόν μας ύμνον εις τους μαθητάς

  και μαθητρίας.Ημέραν τινά ευρισκόμενος εν τω

  οίκημά μου, ήκουσα ψαλλόμενον τον Εθνικόν μας

  ύμνον.Τρέχων δεξιά, τρέχων αριστερά φθάνω τέλος


 • May 11, 2018 18:23:23 Kalomoira Kousta

  110

  μεγάλην προσοχήν οι Βούλγαροι ... άνω χωρία όπως

  αποσβέσωσιν τα Ελληνικά γράμματα επί των ναών.

  Ολοι οι γεροντότεροι των άνω χωρίων γνωρίζουσιν την 

  Ελληνικήν ακόμη δε και οι Ιερείς γνωρίζουν την

  Ελληνικήν, ο γράφων δε πολάκις ήκουσεν το Ευα-

  γγέλιον αναγιγνωσκόμενον Ελληνιστί υπό των Ιερέ-

  ων.Οι ιερείς των άνω χωρίων μας διηγούνται ότι

  μικροί όντες εφήτουν εις Ελληνικόν σχολείον κατό-

  πιν όμως άγνωστον πώς εχάθησαν οι Ελληνες

  διδάσκαλοι και ευρέθησαν Βούλγαροι.Σήμερον

  υπάρχουσι πέντε διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, οι 

  οποίοι κατόρθωσαν εντός ολίγων ημερών να μά-

  θωσιν τον Εθνικόν μας ύμνον εις τους μαθητάς

  και μαθητρίας.Ημέραν τινά ευρισκόμενος εν τω

  οίκημά μου, ήκουσα ψαλλόμενον τον Εθνικόν μας

  ύμνον.Τρέχων δεξιά, τρέχων αριστερά φθάνω τέλος • May 11, 2018 18:21:45 Kalomoira Kousta

  110

  μεγάλην προσοχήν οι Βούλγαροι ... άνω χωρία όπως

  αποσβέσωσιν τα Ελληνικά γράμματα επί των ναών.

  Ολοι οι γεροντότεροι των άνω χωρίων γνωρίζουσιν την 

  Ελληνικήν ακόμη δε και οι Ιερείς γνωρίζουν την

  Ελληνικήν, ο γράφων δε πολάκις ήκουσεν το Ευα-

  γγέλιον αναγιγνωσκόμενον Ελληνιστί υπό των Ιερέ-

  ων.Οι ιερείς των λανω χωρίων μας διηγούνται ότι

  μικροί όντες εφήτοουν εις Ελληνικόν σχολείον κατό-

  πιν όμως άγνωστον πώς εχάθησαν οι Ελληνες

  διδάσκαλοι και ευρέθησαν Βούλγαροι.Σήμερον

  υπάρχουσι πέντε διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, οι 

  οποίοι κατόρθωσαν εντός ολίγων ημερών να μά-

  θωσιν τον Εθνικόν μας ύμνον εις τους μαθητάς

  και μαθητρίας.Ημέραν τινά ευρισκόμενος εν τω

  οίκημά μου, ήκουσα ψαλλόμενον τον Εθνικόν μας

  ύμνον. • May 11, 2018 18:13:05 Kalomoira Kousta

  110

  μεγάλην προσοχήν οι Βούλγαροι ... άνω χωρία όπως

  αποσβέσωσιν τα Ελληνικά γράμματα επί των ναών.

  Ολοι οι γεροντότεροι των άνω χωρίων γνωρίζουσιν την 

  Ελληνικήν ακόμη δε και οι Ιερείς 


Description

Save description
 • 41.15752||23.0092045||

  Ανω Θοδωράκη

 • 41.1446796||23.0064417||

  Κάτω Θοδωράκη

Location(s)
 • Document location Ανω Θοδωράκη
 • Additional document location Κάτω Θοδωράκη
Login and add location


ID
17704 / 252394
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench Life

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note