Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

      108

άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

εις τα θρακικά σύνορα, και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

άνω και κάτω Θοδωράκη διανέμη περί τα δέκα λεπτά

απέχοντα αλλήλων , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-

Transcription saved

      108

άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

εις τα θρακικά σύνορα, και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

άνω και κάτω Θοδωράκη διανέμη περί τα δέκα λεπτά

απέχοντα αλλήλων , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-


Transcription history
 • May 15, 2018 11:50:10 Kalomoira Kousta

        108

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

  εις τα θρακικά σύνορα, και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωράκη διανέμη περί τα δέκα λεπτά

  απέχοντα αλλήλων , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

  τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-

 • May 15, 2018 11:50:04 Kalomoira Kousta

        108

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

  εις τα θρακικά σύνορα, και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωράκη διανέμη περί τα δέκα λεπτά

  απέχοντα αλλήλων , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

  τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι


 • May 15, 2018 11:47:50 Kalomoira Kousta

        108

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

  εις τα θρακικά σύνορα, και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωράκη διανέμη περί τα δέκα λεπτά

  απέχοντα αλλήλων , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

  τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-


 • May 11, 2018 21:13:43 Kalomoira Kousta

        108

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

  εις τα θρακικά σύνορα, και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωράκη διανέμη περί τα δέκα λεπτά

   ...  ... , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

  τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-

 • May 11, 2018 11:33:03 Kalomoira Kousta

        108

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

   ...  ... συνάμα και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωρακή διανέμη περί τα δέκα λεπτά

   ...  ... , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

  τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-

 • May 11, 2018 11:32:24 Kalomoira Kousta

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

   ...  ... συνάμα και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωρακή διανέμη περί τα δέκα λεπτά

   ...  ... , διανεμηθόντες εις τα διάφορα οικήμα-

  τα.Τα χωρία ταύτα προ τριάκοντα ετών ήσαν Ελληνι-

 • May 11, 2018 11:27:57 Kalomoira Kousta

  άρξιν της επιστρατεύσεως.Καθημερινώς διεδίδετο

  ότι θα ερχώμεθα εις ρίξιν μετά της Τουρκίας.Μίαν 

  ημέραν μάλιστα διεδώθη ότι συγκρούσεις έλαβον χώραν

   ...  ... συνάμα και ότι επίκητο εισβολή πολυ-

  αρίθμου Τουρκικού στρατού εις το Ελληνικόν έδαφος.

  Επειδή ο χειμών ήρξατο και ημείς είμεθα κάτωθεν

  των αντισκήνων διετάχθη το σύνταγμά μας όπως

  μεταβή εις δύο χωρία περί τας δέκα ώρας απέχοντα,

  και εκεί να μείνωμεν εντός των οικημάτων.Μίαν

  πρωίαν εγερθέντες και αφ'ού ετοιμάσαμε τα πράγμα-

  τά μας εκκι ανεχωρήσαμε εκ του καταυλισμού,

  βαδίζοντες δε καθ'όλην την ημέραν, τέλος εφθά-

  σαμε περί το εσπέρας εις τα άνω χωρία λεγόμενα

  άνω και κάτω Θοδωράκη
Description

Save description
 • 41.15752||23.0092045||

  ανω Θοδωράκη

 • 41.1446796||23.0064417||

  κατω Θοδωρακη

Location(s)
 • Document location ανω Θοδωράκη
 • Additional document location κατω Θοδωρακη


ID
17704 / 252392
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note