Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

68

„Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος Τσιγγέλι,  διερχον-

ται νοτίως του Μελενίκου και Νευροκοπίου,

περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

„καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


"Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

„και ναύται"

"Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"

Transcription saved

68

„Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος Τσιγγέλι,  διερχον-

ται νοτίως του Μελενίκου και Νευροκοπίου,

περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

„καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


"Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

„και ναύται"

"Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"


Transcription history
 • May 17, 2018 11:35:49 Ioanna Andria

  68

  „Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος Τσιγγέλι,  διερχον-

  ται νοτίως του Μελενίκου και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  „καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  „και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

  α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"

 • May 17, 2018 06:16:18 Constantinos Saltaouras

  68

  " Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος Τσιγγέλι  διερχον-

  ται νοτίως του Μελενίκου και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

  α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"


 • May 17, 2018 06:05:00 Constantinos Saltaouras

  68

  " Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος Τσιγγέλι  διερχον-

  ται νοτίως του missing και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

  α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"


 • May 16, 2018 02:40:52 Constantinos Saltaouras

  68

  " Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος  Τσιγγέλι  διερχον-

  ται νοτίως του missing και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

  α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"


 • May 15, 2018 15:04:01 Constantinos Saltaouras

  68

  " Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος  Τσιγγέλι  διερχον-

  ται νοτίως του missing και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

  α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των"


 • May 15, 2018 14:59:04 Constantinos Saltaouras

  68

  " Ισσάρ, ανέρχονται εις το όρος  Τσιγγέλι  διερχον-

  ται νοτίως του missing και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της μεγαλισθείσης

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, οι αγώνες σας, αι στερήσεις σας, η ανδρεί-

  α σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των


 • May 10, 2018 20:10:57 Constantinos Saltaouras

  " missing, ανέρχονται εις το όρος  Τσιγγέλι  διερχον-

  ται νοτίως του missing και Νευροκοπίου,

  περιλαμβάνουσι μέγα μέρος της ανατολικώς

  του Νέστου χώρας, πλην της Ξάνθης, και

  καταλήγουσιν εις τας εκβολάς του Νέστου."


  "Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώται

  και ναύται"

  "Σεις είσθε οι εργάται της missing

  ταύτης Νέας Ελλάδος.  Το αίμα σας, οι κόποι

  σας, και η καρτερία σας έκαμαν την Πα-

  τρίδα μας μεγάλην.  Όχι δε μόνον μεγάλην, αλλά

  και τιμημένην και σεβαστήν και ένδοξον εις

  όλον τον κόσμον.  Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολ-

  λοι, από τους ανδρείους μαχητάς μου, δεν θα ακού-

  σωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά το αίμα των


Description

Save description
 • 41.72759113071592||23.57071943125004||

  Μελένικο (Мелник)

 • 41.57341366452361||23.728991220800822||

  Νευροκόπι (Гоце Делчев)

 • 41.38848047279988||23.448496530859416||

  Άγκιστρο

Location(s)
 • Document location Μελένικο (Мелник)
 • Additional document location Νευροκόπι (Гоце Делчев)
 • Additional document location Άγκιστρο


ID
17704 / 252354
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Jul, 1913
 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note