Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

8

βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

εξ Ελλήνων. Εις την θέσιν ταύτην συνε-

κροτήθη πεισματώδης μάχη μεταξύ Ελλή-

νων και Βουλγάρων, εις τινα δε λόφον δι-

εκρίνετο Βουλγαρικόν τηλεβόλον κατε-

στραμμένον υπό Ελληνικής οβίδος, προ-

σέτι δε και 6-7 πτώματα Βουλγάρων

μεθ' ενός αξιωματικού. Αδύνατον να

περιγράψω τον όλεθρον εν τη θέσει ταύ-

τη. πτώματα Βουλγάρων πτώματα ίππων

φυσίγγια διεσκορπισμένα  τοι δε κακ σε 

Ήτο δε τοσαύτη η δυσωδία ώστε ήτο αδύ-

νατον να προχωρίση τις. Την ημέραν ταύ-

την υποφέραμεν κατά πολλά ελλείψει ύδα-

τος. Προχωρών επ'ολίγον εκ της θέσεως ταύ-

της αποκαλύπτομαι προ δύο τάφων Ελληνικών.


Transcription saved

8

βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

εξ Ελλήνων. Εις την θέσιν ταύτην συνε-

κροτήθη πεισματώδης μάχη μεταξύ Ελλή-

νων και Βουλγάρων, εις τινα δε λόφον δι-

εκρίνετο Βουλγαρικόν τηλεβόλον κατε-

στραμμένον υπό Ελληνικής οβίδος, προ-

σέτι δε και 6-7 πτώματα Βουλγάρων

μεθ' ενός αξιωματικού. Αδύνατον να

περιγράψω τον όλεθρον εν τη θέσει ταύ-

τη. πτώματα Βουλγάρων πτώματα ίππων

φυσίγγια διεσκορπισμένα  τοι δε κακ σε 

Ήτο δε τοσαύτη η δυσωδία ώστε ήτο αδύ-

νατον να προχωρίση τις. Την ημέραν ταύ-

την υποφέραμεν κατά πολλά ελλείψει ύδα-

τος. Προχωρών επ'ολίγον εκ της θέσεως ταύ-

της αποκαλύπτομαι προ δύο τάφων Ελληνικών.Transcription history
 • May 15, 2018 11:56:05 D Valatsou

  8

  βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

  Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

  εξ Ελλήνων. Εις την θέσιν ταύτην συνε-

  κροτήθη πεισματώδης μάχη μεταξύ Ελλή-

  νων και Βουλγάρων, εις τινα δε λόφον δι-

  εκρίνετο Βουλγαρικόν τηλεβόλον κατε-

  στραμμένον υπό Ελληνικής οβίδος, προ-

  σέτι δε και 6-7 πτώματα Βουλγάρων

  μεθ' ενός αξιωματικού. Αδύνατον να

  περιγράψω τον όλεθρον εν τη θέσει ταύ-

  τη. πτώματα Βουλγάρων πτώματα ίππων

  φυσίγγια διεσκορπισμένα  τοι δε κακ σε 

  Ήτο δε τοσαύτη η δυσωδία ώστε ήτο αδύ-

  νατον να προχωρίση τις. Την ημέραν ταύ-

  την υποφέραμεν κατά πολλά ελλείψει ύδα-

  τος. Προχωρών επ'ολίγον εκ της θέσεως ταύ-

  της αποκαλύπτομαι προ δύο τάφων Ελληνικών.


 • May 15, 2018 11:55:43 D Valatsou

  8

  βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

  Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

  εξ Ελλήνων. Εις την θέσιν ταύτην συνε-

  κροτήθη πεισματώδης μάχη μεταξύ Ελλή-

  νων και Βουλγάρων, εις τινα δε λόφον δι-

  εκρίνετο Βουλγαρικόν τηλεβόλον κατε-

  στραμμένον υπό Ελληνικής οβίδος, προ-

  σέτι δε και 6-7 πτώματα Βουλγάρων

  μεθ' ενός αξιωματικού. Αδύνατον να

  περιγράψω τον όλεθρον εν τη θέσει ταύ-

  τη. πτώματα Βουλγάρων πτώματα ίππων

  φυσίγγια διεσκορπισμένα  τοι δε κακ σε 

  Ήτο δε τοσαύτη η δυσωδία ώστε ήτο αδύ-

  νατον να προχωρίση τις. Την ημέραν ταύ-

  την υποφέραμεν κατά πολλά  ε..λ...ζ..  ύδα-

  τος. Προχωρών επ'ολίγον εκ της θέσεως ταύ-

  της αποκαλύπτομαι προ δύο τάφων Ελληνικών. • May 9, 2018 17:01:57 D Valatsou

  8

  βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

  Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

  εξ Ελλήνων. Εις την θέσιν ταύτην συνε-

  κροτήθη πεισματώδης μάχη μεταξύ Ελλή-

  νων και Βουλγάρων, εις τινα δε λόφος δι-

  εκρίνετο Βουλγαρικόν τηλεβόλον κατε-

  στραμμένον υπό Ελληνικής οβίδος προ-

  σέτι δε και 6-7 πτώματα Βουλγάρων

  μεθ'ενός αξιωματικού. Αδύνατον να

  περιγράψω τον όλεθρον εν τη θέσει ταύ-

  τη. πτώματα Βουλγάρων πτώματα ίππων

  φυσίγγια διεσκορπισμένα  τοι δε κακ...σε 

  Ήτο δε τοσαύτη η δυσωδία ώστε ήτο αδύ-

  νατον να προχωρίση τις. Την ημέραν ταύ-

  την υποφέραμεν κατά πολλά  ε..λ...ζ..  ύδα-

  τος. Προχωρών επ'ολίγον εκ της θέσεως ταύ-

  της αποκαλύπτομαι προ δύο τάφων Ελληνικών. • May 9, 2018 16:59:35 D Valatsou

  8

  βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

  Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

  εξ Ελλήνων. Εις την θέσιν ταύτην συνε-

  κροτήθη πεισματώδης μάχη μεταξύ Ελλή-

  νων και Βουλγάρων, εις τινα δε λόφος δι-

  εκρίνετο Βουλγαρικόν τηλεβόλον κατε-

  στραμμένον υπό Ελληνικής οβίδος προ-

  σέτι δε και 6-7 πτώματα Βουλγάρων

  μεθ'ενός αξιωματικού. Αδύνατον να

  περιγράψω τον όλεθρον εν τη θέσει ταύ-

  τη. πτώματα Βουλγάρων πτώματα ίππων

  φυσίγγια διεσκορπισμένα • May 9, 2018 16:55:46 D Valatsou

  8

  βρίαν διερχόμεθα μεταξύ Ραδόβου και

  Βαλαντάβου κωμοπόλεων κατοικουμένων

  εξ Ελλήνων.


Description

Save description
 • 41.32302329468831||22.580576608984416||

  Βαλάντοβο

 • 41.45618762363797||22.769060800878947||

  Ράντοβο

Location(s)
 • Document location Βαλάντοβο
 • Additional document location Ράντοβο
Login and add location


ID
17704 / 252294
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Balkans

Login to add keywords
 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench Life

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note