Ημερολόγιο από τα χαρακώματα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

1


Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  απήρ 

το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  αμφ φραγισ-

τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

σα το φως της εις την θάλασσαν και τα διάφο-

ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα

εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον


Transcription saved

1


Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  απήρ 

το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  αμφ φραγισ-

τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

σα το φως της εις την θάλασσαν και τα διάφο-

ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα

εις του Δάντου εις το ΚαθαρτήριονTranscription history
 • May 15, 2018 11:29:23 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  απήρ 

  το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  αμφ φραγισ-

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα διάφο-

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον


 • May 14, 2018 22:38:55 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  απήρ 

  το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  αμφ φραγισ-

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα διάφο-

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα.. 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 14, 2018 12:48:13 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  απήρ...

  το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  εμφ...φραγισ-

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα.. 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 14, 2018 12:48:05 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  απήρ...

  το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  εμφ...φραγισ-

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα.. 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 11, 2018 09:41:35 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον εκ  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα.. 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 9, 2018 17:07:42 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περί της  μετάβα.. 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 9, 2018 17:06:26 D Valatsou

  1


  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενόμιζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περίτ της  μετά.... 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 9, 2018 12:28:07 D Valatsou

  1

   

  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενίμοζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περίτ της  μετά.... 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 9, 2018 12:24:07 D Valatsou

   1 η αρίθμηση βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας

  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενίμοζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περίτ της  μετά.... 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 9, 2018 12:22:32 D Valatsou

  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντες ενίμοζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτηκά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντιπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. Η σελίνη σκορπίζου-

  σα το φως της εις την θάλασσαν και τα  .ιε.ο- 

  ρα όρη μοι έδιδεν ιδέας περίτ της  μετά.... 

  εις του Δάντου εις το Καθαρτήριον • May 9, 2018 12:15:54 D Valatsou

  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντος ενίμοζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτικά παράλια. Αλλ' αι ελπίδες μας

  διαψεύσθησαν, διοτι γενομένου σκότους έστρε-

  ψεν πρώραν προς το Σούνιον. Αδύνατον να

  σας περιγράψω τας εντυπώσεις μου εκ του πλου

  της πρώτης νυκτός. • May 9, 2018 12:14:30 D Valatsou

  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου  α..ρ. 

  το ατμόπλοιον  ε..  του λιμένος, με  άμφο.. 

  τους διαταγάς, και κατεύθυνσιν προς την Αί-

  γιναν. Πάντος ενίμοζον ότι θα έπλεαν προς

  τα Ηπειρωτικά παράλια.  • May 9, 2018 12:07:57 D Valatsou

  Εμβάντος του ατμοπλοίου "Κοροναίος"

  εις Πειραιά, περί την δύσιν του ηλίου 


 • May 9, 2018 12:04:25 D Valatsou

  Εμβάντος του ατμοπλοίου


Description

Save description
 • ||||

  Πειραιάς, λιμάνι

 • 37.6503695||24.0271194||

  Σούνιο

Location(s)
 • Document location Πειραιάς, λιμάνι
 • Additional document location Σούνιο


ID
17704 / 252287
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Βασιλικής Παπαϊωάννου & Ευάγγελου Μανώλακα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note