Ιστορία του Αθανασίου Τσιουκαρή, item 1

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 αριστερό φύλλο ταυτότητας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ missing....................

...............missing

 δεξί φύλλο ταυτότητας 

Επώνυμον Τσιουκαρής 

Όνομα Αθανάσιος 

Πατρώνυμον Αστέριος 

Όνομα συζύγου Βασιλικής 

Όνομα μητρός Μαρία

Γένος  Σπούδι  

Έτος Γεννήσεως 1887

Τόπος Λειβάδι

Επάγγελμα Γεωργός 

Τόπος κατοικίας Τσιφλίκη 

Διεύθυνσις missing

Υπηκοότης Έλλην 

Θρήσκευμα Χρ. ορθόδοξος 

Δήμος ή Κοινότης  Σαρακίνα 

Αρ. Μητρώου Δήμου 

Εν missing30-3-1917

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ......missing

Transcription saved

 αριστερό φύλλο ταυτότητας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ missing....................

...............missing

 δεξί φύλλο ταυτότητας 

Επώνυμον Τσιουκαρής 

Όνομα Αθανάσιος 

Πατρώνυμον Αστέριος 

Όνομα συζύγου Βασιλικής 

Όνομα μητρός Μαρία

Γένος  Σπούδι  

Έτος Γεννήσεως 1887

Τόπος Λειβάδι

Επάγγελμα Γεωργός 

Τόπος κατοικίας Τσιφλίκη 

Διεύθυνσις missing

Υπηκοότης Έλλην 

Θρήσκευμα Χρ. ορθόδοξος 

Δήμος ή Κοινότης  Σαρακίνα 

Αρ. Μητρώου Δήμου 

Εν missing30-3-1917

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ......missing


Transcription history
 • May 13, 2018 04:09:52 Νικόλαος Παππάς

   αριστερό φύλλο ταυτότητας 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ missing....................

  ...............missing

   δεξί φύλλο ταυτότητας 

  Επώνυμον Τσιουκαρής 

  Όνομα Αθανάσιος 

  Πατρώνυμον Αστέριος 

  Όνομα συζύγου Βασιλικής 

  Όνομα μητρός Μαρία

  Γένος  Σπούδι  

  Έτος Γεννήσεως 1887

  Τόπος Λειβάδι

  Επάγγελμα Γεωργός 

  Τόπος κατοικίας Τσιφλίκη 

  Διεύθυνσις missing

  Υπηκοότης Έλλην 

  Θρήσκευμα Χρ. ορθόδοξος 

  Δήμος ή Κοινότης  Σαρακίνα 

  Αρ. Μητρώου Δήμου 

  Εν missing30-3-1917

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ......missing


 • May 11, 2018 11:48:21 Garyfallia Pappa

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Description

Save description
 • 40.6400331||22.944442799999933||

  Θεσσαλονίκη

 • 40.5225393||23.2193999||

  Λιβάδι Θεσσαλονίκης

 • 40.64441||22.929779999999937||

  Θεσσαλονίκη

  ||1
Location(s)
 • Story location Θεσσαλονίκη
 • Document location Θεσσαλονίκη
 • Additional document location Λιβάδι Θεσσαλονίκης


ID
17589 / 196599
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Τσιουκαρή Ευανθία
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 • Ελληνικά

 • Balkans

 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note