Από την Κρήτη εθελοντής στον Αμερικανικό Στρατό., item 99

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 την αλην βραδια καλή missing έρχεται η ήδιση να τα μαζέψουμε και να φύγουμε να έρθουμε εις το καπή διότη ειθέλαμε να ετοιμαστούμε δια να φύγουμε δια Γαλλία λιπον ήμερον είναι Σάββατο και Κυριακή το βουνόν όπου επικαλούμεθα Δευτέρα τη  Μαΐου και ώρα 2 1/2 αναχωρύσουμε αό το missingCamp. Logan και ήρθαμε εις τον Long Island. Camp Upton. το Σάββατον 10 τας 4 η ώρα θα σας δυγιθώ τώρα το ταξίδη του Συδιροδρόμου επήραμε missing του ύπνου και τους στο πρωΐ επερνάγαμε από το Δάλας εις τα 10 εκάμαε σταθμούς εις το Παρίσι Τέξας εκάμαμε η εκή μερική γυμναστική ο λαος δε ενθουσιάστη όπως μας έδωσε και λεπτά τσιγαρέτα ακαθήσαμε μια ώρα. κατοπή εφύγαμε

Transcription saved

 την αλην βραδια καλή missing έρχεται η ήδιση να τα μαζέψουμε και να φύγουμε να έρθουμε εις το καπή διότη ειθέλαμε να ετοιμαστούμε δια να φύγουμε δια Γαλλία λιπον ήμερον είναι Σάββατο και Κυριακή το βουνόν όπου επικαλούμεθα Δευτέρα τη  Μαΐου και ώρα 2 1/2 αναχωρύσουμε αό το missingCamp. Logan και ήρθαμε εις τον Long Island. Camp Upton. το Σάββατον 10 τας 4 η ώρα θα σας δυγιθώ τώρα το ταξίδη του Συδιροδρόμου επήραμε missing του ύπνου και τους στο πρωΐ επερνάγαμε από το Δάλας εις τα 10 εκάμαε σταθμούς εις το Παρίσι Τέξας εκάμαμε η εκή μερική γυμναστική ο λαος δε ενθουσιάστη όπως μας έδωσε και λεπτά τσιγαρέτα ακαθήσαμε μια ώρα. κατοπή εφύγαμε


Transcription history
 • November 1, 2018 13:28:47 Marios Georgiou

   την αλην βραδια καλή missing έρχεται η ήδιση να τα μαζέψουμε και να φύγουμε να έρθουμε εις το καπή διότη ειθέλαμε να ετοιμαστούμε δια να φύγουμε δια Γαλλία λιπον ήμερον είναι Σάββατο και Κυριακή το βουνόν όπου επικαλούμεθα Δευτέρα τη  Μαΐου και ώρα 2 1/2 αναχωρύσουμε αό το missingCamp. Logan και ήρθαμε εις τον Long Island. Camp Upton. το Σάββατον 10 τας 4 η ώρα θα σας δυγιθώ τώρα το ταξίδη του Συδιροδρόμου επήραμε missing του ύπνου και τους στο πρωΐ επερνάγαμε από το Δάλας εις τα 10 εκάμαε σταθμούς εις το Παρίσι Τέξας εκάμαμε η εκή μερική γυμναστική ο λαος δε ενθουσιάστη όπως μας έδωσε και λεπτά τσιγαρέτα ακαθήσαμε μια ώρα. κατοπή εφύγαμε


 • November 1, 2018 12:18:37 Marios Georgiou

  την αλην βραδια καλή missing


Description

Save description
 • 39.074208||21.824312||

  Ελλάδα

 • 46.227638||2.213749||

  γαλλία

 • 48.8722796608044||2.2170544217041197||

  Γαλλία, Suresnes

  ||1
Location(s)
 • Story location Γαλλία, Suresnes
 • Document location Ελλάδα
 • Additional document location γαλλία
Login and add location


ID
17441 / 245254
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Φωτεινή Τσέτσικα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


March 10, 1909
Login to edit the languages
 • Ελληνικά

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Recruitment and Conscription
 • Remembrance
 • Trench Life

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note