Ατομικό βιβλιάριο στρατού του Ευσταθίου Φίλιππα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Έξοδος εκ του ενεργού στρατού


Ο φέραν το παρόν Φίλιππας Ευστάθιος

γεννηθείς εν Λευκάδα / του δήμου

Εξανθείας του νομού Κερκύρας

απολύεται μεταβαίνει σήμερον εις των τάξεων του,

στρατού συνεπεία της υπ' αριθμόν 

51296 εξου Δ. Ν. Στρατιωτικών

τοποθετούμενος εις την ταγμα VIII Μεραρχίαν, εδρεύον

εν


Ο ρηθείς κατά την εν τω ενεργώ στρατώ υπηρεσίαν του επε-

δείξατο διαγωγήν                  

Εν Πρεβίλη τη 23 Μαρτίου 1914

Ο διοικητής της αποστρατεύσεως

Μπαυρο


missing

Τίθεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμον.

Δια τους ανικάνους και βοηθητικούς, τροποποιείται, διαγραφο-

μένων των περιττάν λέξεων και τιθεμένων των καταλλήλων,


εκ τοN 26οN αστικόν VIII Μεραρχίαν


(Δεξιά Σελίδα)


Σώματα, εις α εξετέλεσε τας δια την εφεδρίαν κεκανονι-

σμένας περιόδους ντων ασκήσεων.


Εξετέλεσε την πρώτην περίοδον των ασκήσεων εν τωαπο                                                        μέχρι


τη                    19


Ο διοικητής του συντάγματοςΕξετέλεσε την δευτέραν περίοδο των ασκήσεων εν τω


απο                                         μέχρι

Εν                         τη                            19


Ο διοικητής του συντάγματος


Transcription saved

Έξοδος εκ του ενεργού στρατού


Ο φέραν το παρόν Φίλιππας Ευστάθιος

γεννηθείς εν Λευκάδα / του δήμου

Εξανθείας του νομού Κερκύρας

απολύεται μεταβαίνει σήμερον εις των τάξεων του,

στρατού συνεπεία της υπ' αριθμόν 

51296 εξου Δ. Ν. Στρατιωτικών

τοποθετούμενος εις την ταγμα VIII Μεραρχίαν, εδρεύον

εν


Ο ρηθείς κατά την εν τω ενεργώ στρατώ υπηρεσίαν του επε-

δείξατο διαγωγήν                  

Εν Πρεβίλη τη 23 Μαρτίου 1914

Ο διοικητής της αποστρατεύσεως

Μπαυρο


missing

Τίθεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμον.

Δια τους ανικάνους και βοηθητικούς, τροποποιείται, διαγραφο-

μένων των περιττάν λέξεων και τιθεμένων των καταλλήλων,


εκ τοN 26οN αστικόν VIII Μεραρχίαν


(Δεξιά Σελίδα)


Σώματα, εις α εξετέλεσε τας δια την εφεδρίαν κεκανονι-

σμένας περιόδους ντων ασκήσεων.


Εξετέλεσε την πρώτην περίοδον των ασκήσεων εν τωαπο                                                        μέχρι


τη                    19


Ο διοικητής του συντάγματοςΕξετέλεσε την δευτέραν περίοδο των ασκήσεων εν τω


απο                                         μέχρι

Εν                         τη                            19


Ο διοικητής του συντάγματοςTranscription history
 • November 28, 2018 12:38:47 Flora Constantinou

  Έξοδος εκ του ενεργού στρατού


  Ο φέραν το παρόν Φίλιππας Ευστάθιος

  γεννηθείς εν Λευκάδα / του δήμου

  Εξανθείας του νομού Κερκύρας

  απολύεται μεταβαίνει σήμερον εις των τάξεων του,

  στρατού συνεπεία της υπ' αριθμόν 

  51296 εξου Δ. Ν. Στρατιωτικών

  τοποθετούμενος εις την ταγμα VIII Μεραρχίαν, εδρεύον

  εν


  Ο ρηθείς κατά την εν τω ενεργώ στρατώ υπηρεσίαν του επε-

  δείξατο διαγωγήν                  

  Εν Πρεβίλη τη 23 Μαρτίου 1914

  Ο διοικητής της αποστρατεύσεως

  Μπαυρο


  missing

  Τίθεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμον.

  Δια τους ανικάνους και βοηθητικούς, τροποποιείται, διαγραφο-

  μένων των περιττάν λέξεων και τιθεμένων των καταλλήλων,


  εκ τοN 26οN αστικόν VIII Μεραρχίαν


  (Δεξιά Σελίδα)


  Σώματα, εις α εξετέλεσε τας δια την εφεδρίαν κεκανονι-

  σμένας περιόδους ντων ασκήσεων.


  Εξετέλεσε την πρώτην περίοδον των ασκήσεων εν τω  απο                                                        μέχρι


  τη                    19


  Ο διοικητής του συντάγματος  Εξετέλεσε την δευτέραν περίοδο των ασκήσεων εν τω


  απο                                         μέχρι

  Εν                         τη                            19


  Ο διοικητής του συντάγματος • November 28, 2018 12:37:58 Flora Constantinou

  Έξοδος εκ του ενεργού στρατού

  Ο ΄φεραν το παρόν Φίλιππας Ευστάθιος

  γεννηθείς εν Λευκάδα / του δήμου

  Εξανθείας του νομού Κερκύρας

  απολύεται μεταβαίνει σήμερον εις των τάξεων του,

  στρατού συνεπεία της υπ' αριθμόν 

  51296 εξου Δ. Ν. Στρατιωτικών

  τοποθετούμενος εις την ταγμα VIII Μεραρχίαν, εδρεύον

  εν


  Ο ρηθείς κατά την εν τω ενεργώ στρατώ υπηρεσίαν του επε-

  δείξατο διαγωγήν                  

  Εν Πρεβίλη τη 23 Μαρτίου 1914

  Ο διοικητής της αποστρατεύσεως

  Μπαυρο


  missing

  Τίθεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμον.

  Δια τους ανικάνους και βοηθητικούς, τροποποιείται, διαγραφο-

  μένων των περιττάν λέξεων και τιθεμένων των καταλλήλων,


  εκ τοN 26οN αστικόν VIII Μεραρχίαν


  (Δεξιά Σελίδα)


  Σώματα, εις α εξετέλεσε τας δια την εφεδρίαν κεκανονι-

  σμένας περιόδους ντων ασκήσεων.


  Εξετέλεσε την πρώτην περίοδον των ασκήσεων εν τω  απο                                                        μέχρι


  τη                    19


  Ο διοικητής του συντάγματος  Εξετέλεσε την δευτέραν περίοδο των ασκήσεων εν τω


  απο                                         μέχρι

  Εν                         τη                            19


  Ο διοικητής του συντάγματοςDescription

Save description
  Location(s)
  Login and add location


  ID
  17439 / 257561
  Source
  http://europeana1914-1918.eu/...
  Contributor
  Ελένη Φίλιππα
  License
  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  November 28, 2018 – November 28, 2018
  Login to edit the languages
  • Ελληνικά

  Login to edit the fronts
  • Balkans

  Login to add keywords
  • Recruitment and Conscription
  • Remembrance

  Login and add links

  Notes and questions

  Login to leave a note