Ημερολόγιο του Ευστάθιου Φίλιππα

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

(Αριστερή Σελίδα)


Πλησίον εις την γέφυραν του

missing όπου εμείναμεν είναι

χωρίον ονομαζόμενον Νιοχόρι

άλλοτε Αμφίπολη, ένθα υπάρχ-

πολλά μνημεία αρχαία. 

την 26ην Μαϊου μας εκίριξαν 

τον αποκλεισμόν οι Αγγλογάλοι

όπου μας ηνάγκασαν να κάμω-

μεν γενικήν αποστράτευσην

διήρκεσεν δε ο αποκλεισμός

επί μακρ΄πων, όπου μετά

ολίγας ημέρας, επιστράτευσαν πλοία

μόνον κενά να έρχοντε missing

μεταφέράν τον Σωμάτων


(Δεξιά Σελίδα)


missing δε και απατηλώ

ήλθε η Μαργαρίτα του Τζών

και επρόφθασε και έβγαλε

εις 600 Σακούλας αλεύρων

εν missing, άλλως ήθελε πινα-

σομεν. την 18η Ιουνίου

μηνός επιταξης εις τα συτάρια

missingτων χωρίων όπου 

άλλοι αλώνιζαν, άλλοι άλεθαν

και άλλοι εζίμοναν και 

ε'ιμεναν ίνα προλάβαμεν

την πίνναν και να κά-

μομεν άρτον διά την 

αναχόρησην.

Την 21η Ιουνίου μετέβηνTranscription saved

(Αριστερή Σελίδα)


Πλησίον εις την γέφυραν του

missing όπου εμείναμεν είναι

χωρίον ονομαζόμενον Νιοχόρι

άλλοτε Αμφίπολη, ένθα υπάρχ-

πολλά μνημεία αρχαία. 

την 26ην Μαϊου μας εκίριξαν 

τον αποκλεισμόν οι Αγγλογάλοι

όπου μας ηνάγκασαν να κάμω-

μεν γενικήν αποστράτευσην

διήρκεσεν δε ο αποκλεισμός

επί μακρ΄πων, όπου μετά

ολίγας ημέρας, επιστράτευσαν πλοία

μόνον κενά να έρχοντε missing

μεταφέράν τον Σωμάτων


(Δεξιά Σελίδα)


missing δε και απατηλώ

ήλθε η Μαργαρίτα του Τζών

και επρόφθασε και έβγαλε

εις 600 Σακούλας αλεύρων

εν missing, άλλως ήθελε πινα-

σομεν. την 18η Ιουνίου

μηνός επιταξης εις τα συτάρια

missingτων χωρίων όπου 

άλλοι αλώνιζαν, άλλοι άλεθαν

και άλλοι εζίμοναν και 

ε'ιμεναν ίνα προλάβαμεν

την πίνναν και να κά-

μομεν άρτον διά την 

αναχόρησην.

Την 21η Ιουνίου μετέβην
Transcription history
 • November 28, 2018 11:55:47 Flora Constantinou

  (Αριστερή Σελίδα)


  Πλησίον εις την γέφυραν του

  missing όπου εμείναμεν είναι

  χωρίον ονομαζόμενον Νιοχόρι

  άλλοτε Αμφίπολη, ένθα υπάρχ-

  πολλά μνημεία αρχαία. 

  την 26ην Μαϊου μας εκίριξαν 

  τον αποκλεισμόν οι Αγγλογάλοι

  όπου μας ηνάγκασαν να κάμω-

  μεν γενικήν αποστράτευσην

  διήρκεσεν δε ο αποκλεισμός

  επί μακρ΄πων, όπου μετά

  ολίγας ημέρας, επιστράτευσαν πλοία

  μόνον κενά να έρχοντε missing

  μεταφέράν τον Σωμάτων


  (Δεξιά Σελίδα)


  missing δε και απατηλώ

  ήλθε η Μαργαρίτα του Τζών

  και επρόφθασε και έβγαλε

  εις 600 Σακούλας αλεύρων

  εν missing, άλλως ήθελε πινα-

  σομεν. την 18η Ιουνίου

  μηνός επιταξης εις τα συτάρια

  missingτων χωρίων όπου 

  άλλοι αλώνιζαν, άλλοι άλεθαν

  και άλλοι εζίμοναν και 

  ε'ιμεναν ίνα προλάβαμεν

  την πίνναν και να κά-

  μομεν άρτον διά την 

  αναχόρησην.

  Την 21η Ιουνίου μετέβην
 • November 28, 2018 11:54:01 Flora Constantinou

  (Αριστερή Σελίδα)


  Πλησίον εις την γέφυραν του

  missing όπου εμείναμεν είναι

  χωρίον ονομαζόμενον Νιοχόρι

  άλλοτε Αμφίπολη, ένθα υπάρχ-

  πολλά μνημεία αρχαία. 

  την 26ην Μαϊου μας εκίριξαν 

  τον αποκλεισμόν οι Αγγλογάλοι

  όπου μας ηνάγκασαν να κάμω-

  μεν γενικήν αποστράτευσην

  διήρκεσεν δε ο αποκλεισμός

  επί μακρ΄πων, όπου μετά

  ολίγας ημέρας, επιστράτευσαν πλοία

  μόνον κενά να έρχοντε missing

  μεταφέράν τον Σωμάτων


  (Δεξιά Σελίδα)


  missing δε και απατηλώ

  ήλθε η Μαργαρίτα του Τζών

  και επρόφθασε και έβγαλε

  εις 600 Σακούλας αλεύρων

  εν missing, άλλως ήθελε πινα-

  σομεν. την 18η Ιουνίου

  μηνός επιταξης εις τα συτάρια

  missingτων χωρίων όπου 

  άλλοι αλώνιζαν, άλλοι άλεθαν

  και άλλοι εζίμοναν και 

 • November 28, 2018 11:53:49 Flora Constantinou

  (Αριστερή Σελίδα)


  Πλησίον εις την γέφυραν του

  missing όπου εμείναμεν είναι

  χωρίον ονομαζόμενον Νιοχόρι

  άλλοτε Αμφίπολη, ένθα υπάρχ-

  πολλά μνημεία αρχαία. 

  την 26ην Μαϊου μας εκίριξαν 

  τον αποκλεισμόν οι Αγγλογάλοι

  όπου μας ηνάγκασαν να κάμω-

  μεν γενικήν αποστράτευσην

  διήρκεσεν δε ο αποκλεισμός

  επί μακρ΄πων, όπου μετά

  ολίγας ημέρας, επιστράτευσαν πλοία

  μόνον κενά να έρχοντε missing

  μεταφέράν τον Σωμάτων


  (Δεξιά Σελίδα)


  missing δε και απατηλώ

  ήλθε η Μαργαρίτα του Τζών

  και επρόφθασε και έβγαλε

  εις 600 Σακούλας αλεύρων

  εν missing, άλλως ήθελε πινα-

  σομεν. την 18η Ιουνίου

  μηνός επιταξης εις τα συτάρια

  missingτων χωρίων όπου 

  άλλοι αλώνιζαν, άλλοι άλεθαν

  και άλλοι εζίμοναν και 
Description

Save description
  Location(s)
  Login and add location


  ID
  17439 / 257557
  Source
  http://europeana1914-1918.eu/...
  Contributor
  Ελένη Φίλιππα
  License
  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  November 27, 2018 – November 28, 2018
  Login to edit the languages
  • Ελληνικά

  Login to edit the fronts
  • Balkans

  Login to add keywords
  • Recruitment and Conscription
  • Remembrance

  Login and add links

  Notes and questions

  Login to leave a note