Δίπλωμα στρατιωτικής συντάξεως πολέμου

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
᾽Αριθμός Μητρῴου 93835 ᾽Αριθμός διπλώματος 93846
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3ο

Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 175559 π.σ. καὶ ἀπό 29 Μαρτίου 1925
ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργού τῶν Οἰκονομικῶν άπενεμήθη πρός τον
Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
Δημ. Φίλιππα
μηνιαία σύνταξις ἐκ δραχμῶν δείναι ἐξ
ἀριθ. 162 πληρωτέα ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου ἀπό τῆς 19ης
Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1925

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Transcription saved

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
᾽Αριθμός Μητρῴου 93835 ᾽Αριθμός διπλώματος 93846
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3ο

Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 175559 π.σ. καὶ ἀπό 29 Μαρτίου 1925
ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργού τῶν Οἰκονομικῶν άπενεμήθη πρός τον
Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
Δημ. Φίλιππα
μηνιαία σύνταξις ἐκ δραχμῶν δείναι ἐξ
ἀριθ. 162 πληρωτέα ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου ἀπό τῆς 19ης
Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1925

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Transcription history
 • December 15, 2018 08:35:21 Xip K

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ᾽Αριθμός Μητρῴου 93835 ᾽Αριθμός διπλώματος 93846
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ 3ο

  Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 175559 π.σ. καὶ ἀπό 29 Μαρτίου 1925
  ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργού τῶν Οἰκονομικῶν άπενεμήθη πρός τον
  Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
  του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
  Δημ. Φίλιππα
  μηνιαία σύνταξις ἐκ δραχμῶν δείναι ἐξ
  ἀριθ. 162 πληρωτέα ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου ἀπό τῆς 19ης
  Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
  και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
  3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

  Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1925

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


 • December 15, 2018 08:31:41 Xip K

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ᾽Αριθμός Μητρῴου 93835 ᾽Αριθμός διπλώματος 93846
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ 3ο

  Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 175559 π.σ. καὶ ἀπό 29 Μαρτίου 1915
  ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργού τῶν Οἰκονομικῶν άπενεμήθη πρός τον
  Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
  του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
  Δημ. Φίλιππα
  μηνιαία σύνταξις ἐκ δραχμῶν δείναι ἐξ
  ἀριθ. 162 πληρωτέα ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου ἀπό τῆς 19ης
  Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
  και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
  3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

  Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1922

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


 • December 15, 2018 08:30:17 Xip K

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ᾽Αριθμός Μητρῴου 93835 ᾽Αριθμός διπλώματος 93846
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ 3ο

  Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 175559 π.σ. καὶ ἀπό 29 Μαρτίου 1915
  ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργού τῶν Οἰκονομικῶν άπενεμήθη πρός τον
  Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
  του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
  Δημ. Φίλιππα
  μηνιαία σύνταξις ἐκ δραχμῶν δείναι ἐξ
  ἀριθ. 162 πληρωτέα εκ του Δημοσίου Ταμείου από της 19ης
  Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
  και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
  3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

  Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1922

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


 • December 15, 2018 08:28:38 Xip K

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ᾽Αριθμός Μητρῴου 93835 ᾽Αριθμός διπλώματος 93846
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ 3ο

  Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 175559 π.σ. καὶ ἀπό 29 Μαρτίου 1915
  ἀποφάσεως τοῦ ῾Υπουργού τῶν Οἰκονομικῶν άπενεμήθη πρός τον
  Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
  του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
  Δημ. Φίλιππα
  μηνιαία σύνταξις εκ δραχμών δείναι εκ
  αριθ. 162 πληρωτέα εκ του Δημοσίου Ταμείου από της 19ης
  Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
  και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
  3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

  Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1922

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


 • November 27, 2018 15:03:06 Flora Constantinou

  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Αριθθμός Μητρώου 93835 Αριθμός διπλώματος 93846
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ 3ο

  Δια της υπ' αριθ. 175559 π.σ. και από 29 Μαρτίου 1915
  αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών απενεμ΄θη πρός τον
  Δημήτριον Συστ. Φιλίππου πατέρα του εκ την κακουχίαν
  του πολέμου αποβιώσαντος αγα λοχίαν Φιλίππονας
  Δημ. Φίλιππα
  μηνιαία σύνταξις εκ δραχμών δείναι εκ
  αριθ. 162 πληρωτέα εκ του Δημοσίου Ταμείου από της 19ης
  Οκτωβρίου 1918. Επι του θανάτου του υιού του μέχρι
  και της 2ας Ιουνίου 1922 ανελήψθη εις κύριον
  3 Ιουνίου 1922 και εφ εξή

  Εν Αθήναις τη 3 Οκτώβρη 1922

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Description

Save description
 • 37.983917||23.729359899999963||

  Αθήνα

Location(s)
 • Document location Αθήνα


ID
17439 / 202591
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Ελένη Φίλιππα
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


October 3, 1925
 • Ελληνικά

 • Balkans

 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note