Πιστοποιητικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, item 1

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Αριθ. 562

Πιστοποιητικόν

Πιστοποιούμεν ότι ο ιατρός κ. Χρήστος

Χρηστίδης υπηρέτησε κατά τον Ελληνοβουλ-

γαρικόν πόλεμον εις το εν Θεσσαλονίκην

νοσοκομείον μας "Ιδαδιέ" ως βοηθός ια-

τρος, εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτού με-

τα ζήλου.

    Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1915


Δια τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν


Ο Γενικός Γραμματεύς                Ο Αντιπρόεδρος


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Transcription saved

Αριθ. 562

Πιστοποιητικόν

Πιστοποιούμεν ότι ο ιατρός κ. Χρήστος

Χρηστίδης υπηρέτησε κατά τον Ελληνοβουλ-

γαρικόν πόλεμον εις το εν Θεσσαλονίκην

νοσοκομείον μας "Ιδαδιέ" ως βοηθός ια-

τρος, εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτού με-

τα ζήλου.

    Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1915


Δια τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν


Ο Γενικός Γραμματεύς                Ο Αντιπρόεδρος


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Transcription history
 • April 27, 2018 13:57:15 Frank Drauschke (F&F)

  Αριθ. 562

  Πιστοποιητικόν

  Πιστοποιούμεν ότι ο ιατρός κ. Χρήστος

  Χρηστίδης υπηρέτησε κατά τον Ελληνοβουλ-

  γαρικόν πόλεμον εις το εν Θεσσαλονίκην

  νοσοκομείον μας "Ιδαδιέ" ως βοηθός ια-

  τρος, εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτού με-

  τα ζήλου.

      Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1915


  Δια τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν


  Ο Γενικός Γραμματεύς                Ο Αντιπρόεδρος


  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 • March 21, 2017 13:03:26 Giorgos Karamanis

  Αριθ. 562

  Πιστοποιητικόν

  Πιστοποιούμεν ότι ο ιατρός κ. Χρήστος

  Χρηστίδης υπηρέτησε κατά τον Ελληνοβουλ-

  γαρικόν πόλεμον εις το εν Θεσσαλονίκην

  νοσοκομείον μας "Ιδαδιέ" ως βοηθός ια-

  τρος, εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτού με-

  τα ζήλου.

  Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1915

  Δια τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν

  Ο Γενικός Γραμματεύς                Ο Αντιπρόεδρος


 • March 12, 2017 18:03:51 John Michalakis

  Αριθ. 562

  Πιστοποιητικόν

  Πιστοποιούμεν ότι ο ιατρός κ. Χρήστος

  Χρηστίδης υπηρέτησε κατά τον Ελληνοβουλ-

  γαρικόν πόλεμον εις το εν Θεσσαλονίκην

  νοσοκομείον μας ... ως βοηθός ια-

  τρος, εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτού με-

  τα ζήλου.

  Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1915

  Δια τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν

  Ο Γενικός Γραμματεύς                Ο Αντιπρόεδρος


 • March 10, 2017 16:09:47 Manolis Peponas

  Αριθ. 562

  Πιστοποιητικόν

  Πιστοποιούμεν ότι ο ιατρός κ. Χρήστος

  Χρηστίδης υπηρέτησε κατά τον Ελληνοβουλ-

  γαρικόν πόλεμον εις το εν Θεσσαλονίκην

  νοσοκομείον μας ... ως βοηθός ια-

  τρος, εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτού με-

  τα ζήλου.

  Εν Αθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1915

  Δια τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν

  Ο Γενικός Γραμματεύς                Ο αντιπρόεδρος


Description

Save description
 • 40.631996053200346||22.95483476091306||

  Θεσσαλονίκη Στρατιωτικó Νοσοκομείο "Ιδαδιέ"

 • 37.99240200851349||23.76863030422976||

  Athens

 • 40.63250742649829||22.939440920068364||

  Θεσσαλονίκη

  ||1
Location(s)
 • Story location Θεσσαλονίκη
 • Document location Θεσσαλονίκη Στρατιωτικó Νοσοκομείο "Ιδαδιέ"
 • Additional document location Athens


ID
16628 / 176872
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


September 21, 1915
 • Ελληνικά

 • Balkans

 • Red CrossNotes and questions

Login to leave a note