Brieven geschreven tussen 1913 en 1916, item 42

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Briefhoofd links boven 

CENTRAAL-NATIONAAL COMITÉ VOOR TIJDELIJKE MILITAIRE TEHUIZEN C.A.

PENNINGM. JOH. T. DE LANGE, ERMELO

VOORZITTER DS. J. E. VONKENBERG, ZWIJNDRECHT

SECRETARIS J. WIJNBEEK, ZWOLLE


vervolgens 16 regels tekst niet leesbaar

==================================================

Giften voor den arbeid van het Comité zende men uitsluitend

aan den penningmeester den Heer Joh. T. de Lange te Ermelo


 rechts boven 

Wageningen, 22 Jan. '16.


Dierbare Vrouwe!

          Heden in goede gezondheid je brief ontvangen. Met blijdschap en dank

aan God vernomen, dat je nog goed gezond moogt zijn. Je hebt flink op je tijd gepast,

en 't past mij ,je nu l niet te laten wachten. Daarom begin ik er nu alvast maar mee.

Want op Zondag schrijven gaat niet altijd even gemakkelijk. Zoo noodig kan ik er dan nog een

woordje aan toe voegen. Toch moet me eerst een kleine berisping van mijn hart. Of t mocht

zijn, dat je er een goede reden voor kunt aanvoeren. nl. dat je weer voor de tweede keer

naar Sneek moest, had dat niet anders gekund? Zoo'n halve gulden telkens vind ik

begrootelijk en kon beter besteed. 'k Heb van Kruysdijk ook nog geen bericht, wat ik

trouwens ook nog niet kon verwachten. Hij moet toch eerst naar Nunspeet eer hij kan

schrijven. En van Veldwijk nog evenmin, misschien komt er vanavond nog bericht, dan kan

het hier nog bij. Wat mijn omstandigh. hier betreft, dat gaat uitstekend, ik heb het best

naar mijn zin, had ik in burger maar zoo'n baantje! Ik geloof ook wel dat dokter te-

vreden over me is, dat blijkt uit alles. Als ik nu maar geen stommigheden uithaal, houd

ik dit baantje wel. Deze week sprak ik nog met de Generaal nl. door de telefoon,

daar ik nog alleen op 't bureau was. Wat hij zei, mag ik jou natuurlijk niet vertellen,

dat zijn dienstzaken weet je. De sergeant gaat vanavond met twee maanden verlof en

nu wil de dokter geen andere hebben, opdat hij weer in kan vallen als hij terugkomt.

Dat geeft voor mij veel meer verantwoording, waar ik wel wat tegen op zie.

Bij Zomer heb ik nog geregeld gewerkt, en blijf daar vooreerst ook; omdat er nog wel

werk is; toen ik gisteravond met hem ging theedrinken, gaf hij het plan te kennen om mij

te belonen, door voor de luiermand te zullen zorgen! Ik zei toen, dat dit wel

wat een vage belofte was, aangezien we zulks eerst nog moesten afwachten. Mevrouw

twijfelde daar echter niet aan, en (zeker om in die richting van dienst te zijn) gaf ze

mij een ei bij mijn boterham. Nu ik weet niet wanneer ik die het laatste gegeten heb,

't was anders niet slecht voor me, nu ik om de 14 dagen nachtelijke oefening heb.

Transcription saved

 Briefhoofd links boven 

CENTRAAL-NATIONAAL COMITÉ VOOR TIJDELIJKE MILITAIRE TEHUIZEN C.A.

PENNINGM. JOH. T. DE LANGE, ERMELO

VOORZITTER DS. J. E. VONKENBERG, ZWIJNDRECHT

SECRETARIS J. WIJNBEEK, ZWOLLE


vervolgens 16 regels tekst niet leesbaar

==================================================

Giften voor den arbeid van het Comité zende men uitsluitend

aan den penningmeester den Heer Joh. T. de Lange te Ermelo


 rechts boven 

Wageningen, 22 Jan. '16.


Dierbare Vrouwe!

          Heden in goede gezondheid je brief ontvangen. Met blijdschap en dank

aan God vernomen, dat je nog goed gezond moogt zijn. Je hebt flink op je tijd gepast,

en 't past mij ,je nu l niet te laten wachten. Daarom begin ik er nu alvast maar mee.

Want op Zondag schrijven gaat niet altijd even gemakkelijk. Zoo noodig kan ik er dan nog een

woordje aan toe voegen. Toch moet me eerst een kleine berisping van mijn hart. Of t mocht

zijn, dat je er een goede reden voor kunt aanvoeren. nl. dat je weer voor de tweede keer

naar Sneek moest, had dat niet anders gekund? Zoo'n halve gulden telkens vind ik

begrootelijk en kon beter besteed. 'k Heb van Kruysdijk ook nog geen bericht, wat ik

trouwens ook nog niet kon verwachten. Hij moet toch eerst naar Nunspeet eer hij kan

schrijven. En van Veldwijk nog evenmin, misschien komt er vanavond nog bericht, dan kan

het hier nog bij. Wat mijn omstandigh. hier betreft, dat gaat uitstekend, ik heb het best

naar mijn zin, had ik in burger maar zoo'n baantje! Ik geloof ook wel dat dokter te-

vreden over me is, dat blijkt uit alles. Als ik nu maar geen stommigheden uithaal, houd

ik dit baantje wel. Deze week sprak ik nog met de Generaal nl. door de telefoon,

daar ik nog alleen op 't bureau was. Wat hij zei, mag ik jou natuurlijk niet vertellen,

dat zijn dienstzaken weet je. De sergeant gaat vanavond met twee maanden verlof en

nu wil de dokter geen andere hebben, opdat hij weer in kan vallen als hij terugkomt.

Dat geeft voor mij veel meer verantwoording, waar ik wel wat tegen op zie.

Bij Zomer heb ik nog geregeld gewerkt, en blijf daar vooreerst ook; omdat er nog wel

werk is; toen ik gisteravond met hem ging theedrinken, gaf hij het plan te kennen om mij

te belonen, door voor de luiermand te zullen zorgen! Ik zei toen, dat dit wel

wat een vage belofte was, aangezien we zulks eerst nog moesten afwachten. Mevrouw

twijfelde daar echter niet aan, en (zeker om in die richting van dienst te zijn) gaf ze

mij een ei bij mijn boterham. Nu ik weet niet wanneer ik die het laatste gegeten heb,

't was anders niet slecht voor me, nu ik om de 14 dagen nachtelijke oefening heb.


Transcription history
 • May 17, 2017 12:05:26 Monika Buck

   Briefhoofd links boven 

  CENTRAAL-NATIONAAL COMITÉ VOOR TIJDELIJKE MILITAIRE TEHUIZEN C.A.

  PENNINGM. JOH. T. DE LANGE, ERMELO

  VOORZITTER DS. J. E. VONKENBERG, ZWIJNDRECHT

  SECRETARIS J. WIJNBEEK, ZWOLLE


  vervolgens 16 regels tekst niet leesbaar

  ==================================================

  Giften voor den arbeid van het Comité zende men uitsluitend

  aan den penningmeester den Heer Joh. T. de Lange te Ermelo


   rechts boven 

  Wageningen, 22 Jan. '16.


  Dierbare Vrouwe!

            Heden in goede gezondheid je brief ontvangen. Met blijdschap en dank

  aan God vernomen, dat je nog goed gezond moogt zijn. Je hebt flink op je tijd gepast,

  en 't past mij ,je nu l niet te laten wachten. Daarom begin ik er nu alvast maar mee.

  Want op Zondag schrijven gaat niet altijd even gemakkelijk. Zoo noodig kan ik er dan nog een

  woordje aan toe voegen. Toch moet me eerst een kleine berisping van mijn hart. Of t mocht

  zijn, dat je er een goede reden voor kunt aanvoeren. nl. dat je weer voor de tweede keer

  naar Sneek moest, had dat niet anders gekund? Zoo'n halve gulden telkens vind ik

  begrootelijk en kon beter besteed. 'k Heb van Kruysdijk ook nog geen bericht, wat ik

  trouwens ook nog niet kon verwachten. Hij moet toch eerst naar Nunspeet eer hij kan

  schrijven. En van Veldwijk nog evenmin, misschien komt er vanavond nog bericht, dan kan

  het hier nog bij. Wat mijn omstandigh. hier betreft, dat gaat uitstekend, ik heb het best

  naar mijn zin, had ik in burger maar zoo'n baantje! Ik geloof ook wel dat dokter te-

  vreden over me is, dat blijkt uit alles. Als ik nu maar geen stommigheden uithaal, houd

  ik dit baantje wel. Deze week sprak ik nog met de Generaal nl. door de telefoon,

  daar ik nog alleen op 't bureau was. Wat hij zei, mag ik jou natuurlijk niet vertellen,

  dat zijn dienstzaken weet je. De sergeant gaat vanavond met twee maanden verlof en

  nu wil de dokter geen andere hebben, opdat hij weer in kan vallen als hij terugkomt.

  Dat geeft voor mij veel meer verantwoording, waar ik wel wat tegen op zie.

  Bij Zomer heb ik nog geregeld gewerkt, en blijf daar vooreerst ook; omdat er nog wel

  werk is; toen ik gisteravond met hem ging theedrinken, gaf hij het plan te kennen om mij

  te belonen, door voor de luiermand te zullen zorgen! Ik zei toen, dat dit wel

  wat een vage belofte was, aangezien we zulks eerst nog moesten afwachten. Mevrouw

  twijfelde daar echter niet aan, en (zeker om in die richting van dienst te zijn) gaf ze

  mij een ei bij mijn boterham. Nu ik weet niet wanneer ik die het laatste gegeten heb,

  't was anders niet slecht voor me, nu ik om de 14 dagen nachtelijke oefening heb.

 • May 13, 2017 16:39:32 Monika Buck

   Briefhoofd links boven 

  CENTRAAL-NATIONAAL COMITÉ VOOR TIJDELIJKE MILITAIRE TEHUIZEN C.A.

  PENNINGM. JOH. T. DE LANGE, ERMELO

  VOORZITTER DS. J. E. VONKENBERG, ZWIJNDRECHT

  SECRETARIS J. WIJNBEEK, ZWOLLE


  vervolgens 16 regels tekst niet leesbaar

  ==================================================

  Giften voor den arbeid van het Comité zende men uitsluitend

  aan den penningmeester den Heer Joh. T. de Lange te Ermelo


   rechts boven 

  Wageningen, 22 Jan. '16.


  Dierbare Vrouwe!

            Heden in goede gezondheid je brief ontvangen. Met blijdschap en dank

  aan God vernomen, dat je nog goed gezond moogt zijn. Je hebt flink op je tijd gepast,

  en 't past mij ,je nu l niet te laten wachten. Daarom begin ik er nu alvast maar mee.

  Want op Zondag schrijven gaat niet altijd even gemakkelijk. Zoo noodig kan ik er dan nog een

  woordje aan toe voegen. Toch moet me eerst een kleine berisping van mijn hart. Of t mocht

  zijn, dat jer er een goede reden voor kunt aanvoeren. nl. dat je weer voor de tweede keer

  naar Sneek moest, had dat niet anders gekund? Zoo'n halve gulden telkens vind ik

  begrootelijk en kon beter besteed. 'k Heb van Kruysdijk ook nog geen bericht, wat ik

  trouwens ook nog niet kon verwachten. Hij moet toch eerst naar Nunspeet eer hij kan

  schrijven. En van Veldwijk nog evenmin, misschien komt er vanavond nog bericht, dan kan

  het hier nog bij. Wat mijn omstandigh. hier betreft, dat gaat uitstekend, ik heb het best

  naar mijn zin, had ik in burger maar zoo'n baantje! Ik geloof ook wel dat dokter te-

  vreden over me is, dat blijkt uit alles. Als ik nu maar geen stommigheden uithaal, houd

  ik dit baantje wel. Deze week sprak ik nog met de Generaal nl. door de telefoon,

  daar ik nog alleen op 't bureau was. Wat hij zei, mag ik jou natuurlijk niet  vertellen,

  dat zijn dienstzaken weet je. De sergeant gaat vanavond met twee maanden verlof en

  nu wil de dokter geen andere hebben, opdat hij weer in kan vallen als hij terugkomt.

  Dat geeft voor mij veel meer verantwoording, waar ik wel wat tegen op zie.

  Bij Zomer heb ik nog geregeld gewerkt, en blijf daar vooreerst ook; omdat er nog wel

  werk is; toen ik gisteravond met hem ging theedrinken, gaf hij het plan te kennen om mij

  te belonen, door voor de luiermand te zullen zorgen! Ik zei toen, dat dit wel

  wat een vage belofte was, aangezien we zulks eerst nog moesten afwachten. Mevrouw

  twijfelde daar echter niet aan, en (zeker om in die richting van dienst te zijn) gaf ze

  mij een ei bij mijn boterham. Nu ik weet niet wanneer ik die het laatste gegeten heb,

  't was anders niet slecht voor me, nu ik om de 14 dagen nachtelijke oefening heb.


 • May 13, 2017 15:14:02 Monika Buck

   Briefhoofd links boven 

  CENTRAAL-NATIONAAL COMITÉ VOOR TIJDELIJKE MILITAIRE TEHUIZEN C.A.

  PENNINGM. JOH. T. DE LANGE, ERMELO

  VOORZITTER DS. J. E. VONKENBERG, ZWIJNDRECHT

  SECRETARIS J. WIJNBEEK, ZWOLLE


  vervolgens 16 regels tekst niet leesbaar

  ==================================================

  Giften voor den arbeid van het Comité zende men uitsluitend

  aan den penningmeester den Heer Joh. T. de Lange te Ermelo


   rechts boven 

  Wageningen, 22 Jan. '16.


  Dierbare Vrouwe!


Description

Save description
 • 51.9691868||5.6653948||

  Wageningen

 • 53.0337476||5.6556473||

  Sneek

 • 52.29903073843583||5.628083697070338||

  Ermelo

  ||1
Location(s)
 • Story location Ermelo
 • Document location Wageningen
 • Additional document location Sneek
Login and add location


ID
14633 / 245553
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Riet Hooft
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note