Brieven geschreven tussen 1913 en 1916, item 37

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

zijn, en we voor elkaar gespaard mogen blijven, zullen ons de

rimpels en gebreken van den ouderdom niet deren, maar mogen

we elkaar opwekken om te hunkeren naar de stad des lichts,

waar geen verdriet en bekommernis is, maar waar we in Christus

vrede en vreugde zullen deelachtig worden. Wel ben ik dankbaar

voor al de zegeningen in het voorbijzijnde levensjaar mij geschon-

ken, daarbij gedenkende mijne onwaardigheid, maar ach, hoe vele

waren ook de teleurstellingen, die mij soms alle levenslust voor

een tijd benamen en de stille vraag opdrongen: "Waarom en waar-

toe dit alles"? Maar als het den Heere behaagt ons oog te vestigen op

onze heerlijke toekomst, over dood en graf heen, waarin we als Zijne

kinderen toch eenmaal gewisselijk zullen deelen, dan komt de jubeltoon

boven, we beginnen de moeiten onzes tegenwoordigen levens licht te

achten en gevoelen ons dubbel dankaar voor de weldaden, die God

ons schenkt. Mogen we maar in vertrouwen onze toekomst aan Hem

overgeven en al onze bekommernissen op Hem werpen, want, staat er:

"Hij zorgt voor u," hoe licht wordt ons dan onze last. Onze zonden-

schuld weggedaan door de eenige voldoening van den Man der

smarten, onze kracht geput uit Zijn Goddelijk voorbeeld, tegen

de lusten van ons verdorven vleesch strijdende met de gedachte, dat

wij van Gods geslacht en als zoodanig als kinderen des lichts moeten

wandelen. Dan kan de satan ons wel voor een kleinen tijd benauwen,

en het ons doen voorkomen alsof alles dikke donkerheid om ons

heen is, maar geen nood! te Zijner tijd brengt Christus ons weer

in het volle licht en mogen we jubelen "Looft den Heere! mijne ziel,

en vergeet geene van Zijne weldaden!"

Laat ons daarom niet treuren, dat we vandaag niet bij elkaar mogen

wezen. Wat God te zamen gevoegd heeft, zal Hij ook wel bij elkaar brengen. 

Ik heb goeden moed, dat we, nu niet te langen tijd onze handen voor de 

Transcription saved

zijn, en we voor elkaar gespaard mogen blijven, zullen ons de

rimpels en gebreken van den ouderdom niet deren, maar mogen

we elkaar opwekken om te hunkeren naar de stad des lichts,

waar geen verdriet en bekommernis is, maar waar we in Christus

vrede en vreugde zullen deelachtig worden. Wel ben ik dankbaar

voor al de zegeningen in het voorbijzijnde levensjaar mij geschon-

ken, daarbij gedenkende mijne onwaardigheid, maar ach, hoe vele

waren ook de teleurstellingen, die mij soms alle levenslust voor

een tijd benamen en de stille vraag opdrongen: "Waarom en waar-

toe dit alles"? Maar als het den Heere behaagt ons oog te vestigen op

onze heerlijke toekomst, over dood en graf heen, waarin we als Zijne

kinderen toch eenmaal gewisselijk zullen deelen, dan komt de jubeltoon

boven, we beginnen de moeiten onzes tegenwoordigen levens licht te

achten en gevoelen ons dubbel dankaar voor de weldaden, die God

ons schenkt. Mogen we maar in vertrouwen onze toekomst aan Hem

overgeven en al onze bekommernissen op Hem werpen, want, staat er:

"Hij zorgt voor u," hoe licht wordt ons dan onze last. Onze zonden-

schuld weggedaan door de eenige voldoening van den Man der

smarten, onze kracht geput uit Zijn Goddelijk voorbeeld, tegen

de lusten van ons verdorven vleesch strijdende met de gedachte, dat

wij van Gods geslacht en als zoodanig als kinderen des lichts moeten

wandelen. Dan kan de satan ons wel voor een kleinen tijd benauwen,

en het ons doen voorkomen alsof alles dikke donkerheid om ons

heen is, maar geen nood! te Zijner tijd brengt Christus ons weer

in het volle licht en mogen we jubelen "Looft den Heere! mijne ziel,

en vergeet geene van Zijne weldaden!"

Laat ons daarom niet treuren, dat we vandaag niet bij elkaar mogen

wezen. Wat God te zamen gevoegd heeft, zal Hij ook wel bij elkaar brengen. 

Ik heb goeden moed, dat we, nu niet te langen tijd onze handen voor de 


Transcription history
 • May 4, 2017 10:17:57 Monika Buck

  zijn, en we voor elkaar gespaard mogen blijven, zullen ons de

  rimpels en gebreken van den ouderdom niet deren, maar mogen

  we elkaar opwekken om te hunkeren naar de stad des lichts,

  waar geen verdriet en bekommernis is, maar waar we in Christus

  vrede en vreugde zullen deelachtig worden. Wel ben ik dankbaar

  voor al de zegeningen in het voorbijzijnde levensjaar mij geschon-

  ken, daarbij gedenkende mijne onwaardigheid, maar ach, hoe vele

  waren ook de teleurstellingen, die mij soms alle levenslust voor

  een tijd benamen en de stille vraag opdrongen: "Waarom en waar-

  toe dit alles"? Maar als het den Heere behaagt ons oog te vestigen op

  onze heerlijke toekomst, over dood en graf heen, waarin we als Zijne

  kinderen toch eenmaal gewisselijk zullen deelen, dan komt de jubeltoon

  boven, we beginnen de moeiten onzes tegenwoordigen levens licht te

  achten en gevoelen ons dubbel dankaar voor de weldaden, die God

  ons schenkt. Mogen we maar in vertrouwen onze toekomst aan Hem

  overgeven en al onze bekommernissen op Hem werpen, want, staat er:

  "Hij zorgt voor u," hoe licht wordt ons dan onze last. Onze zonden-

  schuld weggedaan door de eenige voldoening van den Man der

  smarten, onze kracht geput uit Zijn Goddelijk voorbeeld, tegen

  de lusten van ons verdorven vleesch strijdende met de gedachte, dat

  wij van Gods geslacht en als zoodanig als kinderen des lichts moeten

  wandelen. Dan kan de satan ons wel voor een kleinen tijd benauwen,

  en het ons doen voorkomen alsof alles dikke donkerheid om ons

  heen is, maar geen nood! te Zijner tijd brengt Christus ons weer

  in het volle licht en mogen we jubelen "Looft den Heere! mijne ziel,

  en vergeet geene van Zijne weldaden!"

  Laat ons daarom niet treuren, dat we vandaag niet bij elkaar mogen

  wezen. Wat God te zamen gevoegd heeft, zal Hij ook wel bij elkaar brengen. 

  Ik heb goeden moed, dat we, nu niet te langen tijd onze handen voor de 

Description

Save description
 • 52.29903073843583||5.628083697070338||

  Ermelo

  ||1
Location(s)
 • Story location Ermelo
Login and add location


ID
14633 / 245548
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Riet Hooft
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages

Login to edit the fronts

Login to add keywords
 • Home Front

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note