Jurnal de război 1914-1917, item 58

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

                                                                                                         -97-

 rusă din Bucovina.-

         -Armata IIª trebuia să ocupe Mureșul, intre Aiud și

Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

fie in acel al arm. Iª, după caz.-

        -Armata Iª trebuie să ocupe Mureșul intre Alba-Iulia

și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor

eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

in Banat.-

      -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

Cernei și inălțimile dela nord de Mehadia.-

       Faza IIª.-

       In această fază, armatele a IIª și de nord, trebuiau să ocupe

zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. Iª trebuia să le servească

de pivot.-

     Faza IIIª

     In această fază, armatele a IIª şi de nord, trebuiau să

debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

iar arm. Iª trebuia să opereze in Banat, după care avea să

debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

Oradia.-

    Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

să pătrundă in Ardeal.-

                                                                                                         

 

 

                                                     Discuțiuni asupra concentrării strategice

                                                     a armatei române și asupra planului

                                                  ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                                                         (vezi schița Nº 17).

      Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

               

               

                                       


Transcription saved

                                                                                                         -97-

 rusă din Bucovina.-

         -Armata IIª trebuia să ocupe Mureșul, intre Aiud și

Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

fie in acel al arm. Iª, după caz.-

        -Armata Iª trebuie să ocupe Mureșul intre Alba-Iulia

și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor

eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

in Banat.-

      -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

Cernei și inălțimile dela nord de Mehadia.-

       Faza IIª.-

       In această fază, armatele a IIª și de nord, trebuiau să ocupe

zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. Iª trebuia să le servească

de pivot.-

     Faza IIIª

     In această fază, armatele a IIª şi de nord, trebuiau să

debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

iar arm. Iª trebuia să opereze in Banat, după care avea să

debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

Oradia.-

    Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

să pătrundă in Ardeal.-

                                                                                                         

 

 

                                                     Discuțiuni asupra concentrării strategice

                                                     a armatei române și asupra planului

                                                  ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                                                         (vezi schița Nº 17).

      Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

               

               

                                       Transcription history
 • April 6, 2017 10:04:38 Alina Nicula

                                                                                                           -97-

   rusă din Bucovina.-

           -Armata IIª trebuia să ocupe Mureșul, intre Aiud și

  Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

  fie in acel al arm. Iª, după caz.-

          -Armata Iª trebuie să ocupe Mureșul intre Alba-Iulia

  și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor

  eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

  in Banat.-

        -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

  Cernei și inălțimile dela nord de Mehadia.-

         Faza IIª.-

         In această fază, armatele a IIª și de nord, trebuiau să ocupe

  zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. Iª trebuia să le servească

  de pivot.-

       Faza IIIª

       In această fază, armatele a IIª şi de nord, trebuiau să

  debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

  iar arm. Iª trebuia să opereze in Banat, după care avea să

  debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

  Oradia.-

      Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

  să pătrundă in Ardeal.-

                                                                                                           

   

   

                                                       Discuțiuni asupra concentrării strategice

                                                       a armatei române și asupra planului

                                                    ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                                                           (vezi schița Nº 17).

        Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

                 

                 

                                          • April 6, 2017 10:02:33 Alina Nicula

                                                                                                           -97-

   rusă din Bucovina.-

           -Armata II trebuia să ocupe Mureșul, intre Aiud și

  Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

  fie in acel al arm. I, după caz.-

          -Armata I trebuie să ocupe Mureșul intre Alba-Iulia

  și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor

  eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

  in Banat.-

        -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

  Cernei și inălțimile dela nord de Mehadia.-

         Faza II.-

         In această fază, armatele a II și de nord, trebuiau să ocupe

  zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. I trebuia să le servească

  de pivot.-

       Faza III

       In această fază, armatele a II şi de nord, trebuiau să

  debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

  iar arm. I trebuia să opereze in Banat, după care avea să

  debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

  Oradia.-

      Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

  să pătrundă in Ardeal.-

                                                                                                           

   

   

                                                       Discuțiuni asupra concentrării strategice

                                                       a armatei române și asupra planului

                                                    ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                                                           (vezi schița N 17).

        Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

                 

                 

                                          • March 22, 2017 12:26:23 Ciobanu Lacramioara

                                                                                                           -97-

            rusă din Bucovina

           -Armata II-a trebuia să ocupe Mureșul, între Aiud și

  Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

  fie in acel al arm. I-a, după caz.-

          -Armata I-a trebuie să ocupe Mureșul între Alba-Iulia

  și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

  in Banat.-

        -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

  Cernei și inălțimile dela nord de Mehadio.-

         Faza II-a.-

         In această fază, armatele a II-a și de nord, trebuiau să ocupe

  zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. I-a trebuia să le servească

  de pivot.-

       Faza III-a

       In această fază, armatele a II-a si de nord, trebuiau să

  debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

  iar arm. I-a trebuia să opereze in Banat, după care avea să

  debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

  Oradia.-

      Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

  să pătrundă in Ardeal.-

                                                                                                           

   

                                                       Discuțiuni asupra concentrării strategice

                                                       a armatei române și asupra planului

                                                    ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                       (vezi schița No 17)

                          Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

                 

                 

                                          • March 22, 2017 12:20:53 Ciobanu Lacramioara

                                                                                                           -97-

            rusă din Bucovina

           -Armata II-a trebuia să ocupe Mureșul, între Aiud și

  Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

  fie in acel al arm. I-a, după caz.-

          -Armata I-a trebuie să ocupe Mureșul între Alba-Iulia

  și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

  in Banat.-

        -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

  Cernei și inălțimile dela nord de Mehadio.-

         Faza II-a.-

         In această fază, armatele a II-a și de nord, trebuiau să ocupe

  zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. I-a trebuia să le servească

  de pivot.-

       Faza III-a

       In această fază, armatele a II-a si de nord, trebuiau să

  debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

  iar arm. I-a trebuia să opereze in Banat, după care avea să

  debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

  Oradia.-

      Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

  să pătrundă in Ardeal.-

                                                                                                           

   

                                                       Discuțiuni asupra concentrării strategice

                                                       a armatei române și asupra planului

                                                    ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                       (vezi schița No 17)

                          Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

                 

                 

                                          • March 22, 2017 11:42:59 Ciobanu Lacramioara

                                                                                                           -97-

            rusă din Bucovina

           -Armata II-a trebuia să ocupe Mureșul, între Aiud și

  Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

  fie in acel al arm. I-a, după caz.-

          -Armata I-a trebuie să ocupe Mureșul între Alba-Iulia

  și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

  in Banat.-

        -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

  Cernei și inălțimile dela nord de Mehadio.-

         Faza II-a.-

         In această fază, armatele a II-a și de nord, trebuiau să ocupe

  zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. I-a trebuia să le servească

  de pivot.-

       Faza III-a

       In această fază, armatele a II-a si de nord, trebuiau să

  debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

  iar arm. I-a trebuia să opereze in Banat, după care avea să

  debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

  Oradia.-

      Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

  să pătrundă in Ardeal.-

                                                                              

   

                          Discuțiuni asupra concentrării strategice

                    a armatei române și asupra planului

                      ei de operație pentru ofensiva din Ardeal.-

                                       (vezi schița No 17)

                          Dacă observăm dispunerea armatei române, in ajunul

                 

                 

                                          • March 22, 2017 11:37:27 Ciobanu Lacramioara

                                                                                                           -97-

  ta rusă din Bucovina

           -Armata II-a trebuia să ocupe Mureșul, între Aiud și

  Tg.Mureș, cu misiunea de a veni; fie in ajutorul arm. de nord,

  fie in acel al arm. I-a, după caz.-

          -Armata I-a trebuie să ocupe Mureșul între Alba-Iulia

  și Porțile de Fer transilvane, cu misiunea de a se opune unor eventuale atacuri, intreprinse de trupele inamice, ce s'ar fi găsit

  in Banat.-

        -Grupul Cerna, trebuia să ocupe Orșova, defileurile

  Cernei și inălțimile dela nord de Mehadio.-

         Faza II-a.-

         In această fază, armatele a II-a și de nord, trebuiau să ocupe

  zona: Cluj- Gherla- Dej, iar arm. I-a trebuia să le servească

  de pivot.-

       Faza III-a

       In această fază, armatele a II-a si de nord, trebuiau să

  debușeze in câmpia ungară, in zona Oradia Mare - Debrețin,

  iar arm. I-a trebuia să opereze in Banat, după care avea să

  debușeze și ea in câmpia ungară, in regiunea Bekes-Csaba-

  Oradia.-

      Aceasta era proectul de operație al arm. rom. ce trebuia

  să pătrundă in Ardeal.-

                                                                              

   

                          Discuțiuni asupra concentrării strategice

                 

                 

                                         Description

Save description
 • 46.8444943||24.1615905||

  Cătina, judeţul Cluj

  ||1
Location(s)
 • Story location Cătina, judeţul Cluj


ID
13921 / 243199
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Vasile Sfârlea
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Eastern Front

 • Recruitment and ConscriptionNotes and questions

Login to leave a note