Dagboek Joannes Fierens., item 66

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

hier is de toelating van den

heer burgemeester. Niets aan

te doen, de raad zou om elf uren

bijeen komen, deze zou er over

oordelen. Eerw. Moeder als dit

zoo moet gaan, worden misschien

op dien tijd onze ander drie kinderen

door de ziekte aangetast.

Wie weet er dan de gevolgen van,

wat zal het morgen zijn.

Mijne zenuwen beginnen te werken,

ik word driftig, doch wat gelukkig

mij zelven nog te bedwingen.

Wel zegde ik de Eerw. moeder dat

wij niet gewoon waren om hulp of

bijstand bij anderen te vragen. dat

wij niet om eene aalmoes kwamen,

doch dat het haar niet moeilijk

kon zijn over onzen toestand in dit

geval te oordeelen. Ik liep weg

vast besloten er niet weder te keeren.


Terug bij den heer doktor, een

oprecht goede man, gekomen. Zegd

ik hem mijn wedervaren.

Deze maakte zich kwaad over

het geval. Breng uw kind aanstonds

naar het gasthuis, leg het er

neer en ga dan weg zoo bevool hij

mij. Op dien oogenblik wist ik nog

geen raad, doch voor ik 't huis was

had ik reeds een besluit genomen.

Ik was er zeker van in het Gasthuis

van Gastel, daar mochten wij op

rekenen. Moeder kleed spoedig de

kinderen aan, ge moet hiermee

vertrekken met den tram om half

twaalf naar Gastel. Moeder stond

vebluft, verschrikt te kijken. Maar

wat is er toch ? Ja, zoo ben ik

hier onthaald, doch ginder zal men ons

helpen, Zorg dat gij ginder met

onze drie kinderen blijven kunt,

Transcription saved

hier is de toelating van den

heer burgemeester. Niets aan

te doen, de raad zou om elf uren

bijeen komen, deze zou er over

oordelen. Eerw. Moeder als dit

zoo moet gaan, worden misschien

op dien tijd onze ander drie kinderen

door de ziekte aangetast.

Wie weet er dan de gevolgen van,

wat zal het morgen zijn.

Mijne zenuwen beginnen te werken,

ik word driftig, doch wat gelukkig

mij zelven nog te bedwingen.

Wel zegde ik de Eerw. moeder dat

wij niet gewoon waren om hulp of

bijstand bij anderen te vragen. dat

wij niet om eene aalmoes kwamen,

doch dat het haar niet moeilijk

kon zijn over onzen toestand in dit

geval te oordeelen. Ik liep weg

vast besloten er niet weder te keeren.


Terug bij den heer doktor, een

oprecht goede man, gekomen. Zegd

ik hem mijn wedervaren.

Deze maakte zich kwaad over

het geval. Breng uw kind aanstonds

naar het gasthuis, leg het er

neer en ga dan weg zoo bevool hij

mij. Op dien oogenblik wist ik nog

geen raad, doch voor ik 't huis was

had ik reeds een besluit genomen.

Ik was er zeker van in het Gasthuis

van Gastel, daar mochten wij op

rekenen. Moeder kleed spoedig de

kinderen aan, ge moet hiermee

vertrekken met den tram om half

twaalf naar Gastel. Moeder stond

vebluft, verschrikt te kijken. Maar

wat is er toch ? Ja, zoo ben ik

hier onthaald, doch ginder zal men ons

helpen, Zorg dat gij ginder met

onze drie kinderen blijven kunt,


Transcription history
 • March 1, 2017 20:14:44 Wolfgang Dekeyser

  hier is de toelating van den

  heer burgemeester. Niets aan

  te doen, de raad zou om elf uren

  bijeen komen, deze zou er over

  oordelen. Eerw. Moeder als dit

  zoo moet gaan, worden misschien

  op dien tijd onze ander drie kinderen

  door de ziekte aangetast.

  Wie weet er dan de gevolgen van,

  wat zal het morgen zijn.

  Mijne zenuwen beginnen te werken,

  ik word driftig, doch wat gelukkig

  mij zelven nog te bedwingen.

  Wel zegde ik de Eerw. moeder dat

  wij niet gewoon waren om hulp of

  bijstand bij anderen te vragen. dat

  wij niet om eene aalmoes kwamen,

  doch dat het haar niet moeilijk

  kon zijn over onzen toestand in dit

  geval te oordeelen. Ik liep weg

  vast besloten er niet weder te keeren.


  Terug bij den heer doktor, een

  oprecht goede man, gekomen. Zegd

  ik hem mijn wedervaren.

  Deze maakte zich kwaad over

  het geval. Breng uw kind aanstonds

  naar het gasthuis, leg het er

  neer en ga dan weg zoo bevool hij

  mij. Op dien oogenblik wist ik nog

  geen raad, doch voor ik 't huis was

  had ik reeds een besluit genomen.

  Ik was er zeker van in het Gasthuis

  van Gastel, daar mochten wij op

  rekenen. Moeder kleed spoedig de

  kinderen aan, ge moet hiermee

  vertrekken met den tram om half

  twaalf naar Gastel. Moeder stond

  vebluft, verschrikt te kijken. Maar

  wat is er toch ? Ja, zoo ben ik

  hier onthaald, doch ginder zal men ons

  helpen, Zorg dat gij ginder met

  onze drie kinderen blijven kunt,


 • March 1, 2017 20:09:39 Wolfgang Dekeyser

  hier is de toelating van den

  heer burgemeester. Niets aan

  te doen, de raad zou om elf uren

  bijeen komen, deze zou er over

  oordelen. Eerw. Moeder als dit

  zoo moet gaan, worden misschien

  op dien tijd onze ander drie kinderen

  door de ziekte aangetast.

  Wie weet er dan de gevolgen van,

  wat zal het morgen zijn.

  Mijne zenuwen beginnen te werken,

  ik word driftig, doch wat gelukkig

  mij zelven nog te bedwingen.Description

Save description
 • 51.583856151678546||4.4627482398437905||

  Gastel

 • 51.5932716||4.5375943||

  Oudenbosch

  ||1
Location(s)
 • Story location Oudenbosch
 • Document location Gastel


ID
13890 / 148376
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Peter Van Dessel
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note