Dagboek Joannes Fierens., item 65

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

Het huis dat wij bewoonden

stond hier gekend als ongezond

zijnde. Er kon langs achter niets

versche lucht binnendringen door

een klein raampje als wij het open

zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

tegemoet, eene koer was

er niet aan. Op zekeren middag

wierd grootmoeder onpasselijk, ik

nam Eenige dagen voor kerstmis wierd

kleinen Antoon ziek, het was maar

eene verkoudheid zoo dachten wij.

Maar hoe raar, des nachts sprong

hij zijn bedstedeken uit, kwam dan

naar ons toe geloopen, liep heen

en weer en wist niet waar hij

het zoeken moest. Dit waren

benauwdheden, voorbode eeneer erge

besmettelijke ziekte. Hij leed, zoo

moesten wij op vrijdag 1st

kerstdag van den heer doktor


Huysmans vernemen van den

diphtiritif. zoogenaamd de kroep.

Een wreede slag, de doktor zegde

dat ik aanstonds naar de burgemeester

moest gan om toelating te bekomen

tot het gasthuis. Hij moest zoo

spoedig mogelijk naar de barakken

gedaan worden. Zoo noemde men

den afgezondereden bouw voor

besmettelijke ziekten. De heer

burgemeester schreef een bewijs

waarmede ik naar het gasthuis moest

gaan. Hier viel het mij erg tegen,

de Eerw. Moeder zegde dat eerst

hiervoor de raad moest bijeenkomen,

dat dit zoo maar niet ging. Het

was toen 9 uur 's morgens, zeker

kon men niet eerder klaar zijn als

half drie. Maar Eerw. moeder de

doktor heef bevolen dat het

aanstonds moest gebeuren. en

Transcription saved

Het huis dat wij bewoonden

stond hier gekend als ongezond

zijnde. Er kon langs achter niets

versche lucht binnendringen door

een klein raampje als wij het open

zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

tegemoet, eene koer was

er niet aan. Op zekeren middag

wierd grootmoeder onpasselijk, ik

nam Eenige dagen voor kerstmis wierd

kleinen Antoon ziek, het was maar

eene verkoudheid zoo dachten wij.

Maar hoe raar, des nachts sprong

hij zijn bedstedeken uit, kwam dan

naar ons toe geloopen, liep heen

en weer en wist niet waar hij

het zoeken moest. Dit waren

benauwdheden, voorbode eeneer erge

besmettelijke ziekte. Hij leed, zoo

moesten wij op vrijdag 1st

kerstdag van den heer doktor


Huysmans vernemen van den

diphtiritif. zoogenaamd de kroep.

Een wreede slag, de doktor zegde

dat ik aanstonds naar de burgemeester

moest gan om toelating te bekomen

tot het gasthuis. Hij moest zoo

spoedig mogelijk naar de barakken

gedaan worden. Zoo noemde men

den afgezondereden bouw voor

besmettelijke ziekten. De heer

burgemeester schreef een bewijs

waarmede ik naar het gasthuis moest

gaan. Hier viel het mij erg tegen,

de Eerw. Moeder zegde dat eerst

hiervoor de raad moest bijeenkomen,

dat dit zoo maar niet ging. Het

was toen 9 uur 's morgens, zeker

kon men niet eerder klaar zijn als

half drie. Maar Eerw. moeder de

doktor heef bevolen dat het

aanstonds moest gebeuren. en


Transcription history
 • March 1, 2017 20:07:24 Wolfgang Dekeyser

  Het huis dat wij bewoonden

  stond hier gekend als ongezond

  zijnde. Er kon langs achter niets

  versche lucht binnendringen door

  een klein raampje als wij het open

  zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

  tegemoet, eene koer was

  er niet aan. Op zekeren middag

  wierd grootmoeder onpasselijk, ik

  nam Eenige dagen voor kerstmis wierd

  kleinen Antoon ziek, het was maar

  eene verkoudheid zoo dachten wij.

  Maar hoe raar, des nachts sprong

  hij zijn bedstedeken uit, kwam dan

  naar ons toe geloopen, liep heen

  en weer en wist niet waar hij

  het zoeken moest. Dit waren

  benauwdheden, voorbode eeneer erge

  besmettelijke ziekte. Hij leed, zoo

  moesten wij op vrijdag 1st

  kerstdag van den heer doktor


  Huysmans vernemen van den

  diphtiritif. zoogenaamd de kroep.

  Een wreede slag, de doktor zegde

  dat ik aanstonds naar de burgemeester

  moest gan om toelating te bekomen

  tot het gasthuis. Hij moest zoo

  spoedig mogelijk naar de barakken

  gedaan worden. Zoo noemde men

  den afgezondereden bouw voor

  besmettelijke ziekten. De heer

  burgemeester schreef een bewijs

  waarmede ik naar het gasthuis moest

  gaan. Hier viel het mij erg tegen,

  de Eerw. Moeder zegde dat eerst

  hiervoor de raad moest bijeenkomen,

  dat dit zoo maar niet ging. Het

  was toen 9 uur 's morgens, zeker

  kon men niet eerder klaar zijn als

  half drie. Maar Eerw. moeder de

  doktor heef bevolen dat het

  aanstonds moest gebeuren. en


 • March 1, 2017 20:06:29 Wolfgang Dekeyser

  Het huis dat wij bewoonden

  stond hier gekend als ongezond

  zijnde. Er kon langs achter niets

  versche lucht binnendringen door

  een klein raampje als wij het open

  zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

  tegemoet, eene koer was

  er niet aan. Op zekeren middag

  wierd grootmoeder onpasselijk, ik

  nam Eenige dagen voor kerstmis wierd

  kleinen Antoon ziek, het was maar

  eene verkoudheid zoo dachten wij.

  Maar hoe raar, des nachts sprong

  hij zijn bedstedeken uit, kwam dan

  naar ons toe geloopen, liep heen

  en weer en wist niet waar hij

  het zoeken moest. Dit waren

  benauwdheden, voorbode eeneer erge

  besmettelijke ziekte. Hij leed, zoo

  moesten wij op vrijdag 1st

  kerstdag van den heer doktor


  Huysmans vernemen van den

  diphtiritif. zoogenaamd de kroep.

  Een wreede slag, de doktor zegde

  dat ik aanstonds naar de burgemeester

  moest gan om toelating te bekomen

  tot het gasthuis. Hij moest zoo

  spoedig mogelijk naar de barakken

  gedaan worden. Zoo noemde men

  den afgezondereden bouw voor

  besmettelijke ziekten. De heer

  burgemeester schreef een bewijs

  waarmede ik naar het gasthuis moest

  gaan. Hier viel het mij erg tegen,

  de Eerw. Moeder zegde dat eerst

  hiervoor de raad moest bijeenkomen,

  dat dit zoo maar niet ging.


 • March 1, 2017 20:03:34 Wolfgang Dekeyser

  Het huis dat wij bewoonden

  stond hier gekend als ongezond

  zijnde. Er kon langs achter niets

  versche lucht binnendringen door

  een klein raampje als wij het open

  zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

  tegemoet, eene koer was

  er niet aan. Op zekeren middag

  wierd grootmoeder onpasselijk, ik

  nam Eenige dagen voor kerstmis wierd

  kleinen Antoon ziek, het was maar

  eene verkoudheid zoo dachten wij.

  Maar hoe raar, des nachts sprong

  hij zijn bedstedeken uit, kwam dan

  naar ons toe geloopen, liep heen

  en weer en wist niet waar hij

  het zoeken moest. Dit waren

  benauwdheden, voorbode eeneer erge

  besmettelijke ziekte. Hij leed, zoo

  moesten wij op vrijdag 1st

  kerstdag van den heer doktor


 • March 1, 2017 20:01:40 Wolfgang Dekeyser

  Het huis dat wij bewoonden

  stond hier gekend als ongezond

  zijnde. Er kon langs achter niets

  versche lucht binnendringen door

  een klein raampje als wij het open

  zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

  tegemoet, eene koer was

  er niet aan. Op zekeren middag

  wierd grootmoeder onpasselijk, ik

  nam Eenige dagen voor kerstmis wierd

  kleinen Antoon ziek,


 • March 1, 2017 20:00:20 Wolfgang Dekeyser

  Het huis dat wij bewoonden

  stond hier gekend als ongezond

  zijnde. Er kon langs achter niets

  versche lucht binnendringen door

  een klein raampje als wij het open

  zetten. kwam er ons een vuile slagerswalm

  tegemoet, eene koer was

  er niet aan.


Description

Save description
 • 51.5932716||4.5375943||

  Oudenbosch

  ||1
Location(s)
 • Story location Oudenbosch


ID
13890 / 148375
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Peter Van Dessel
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 • RemembranceNotes and questions

Login to leave a note