Herinneringen aan John Beyens, item 19

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

 Postkaart linksboven 

Carte Postale

Le Havre 24/11/16

Correspondance

Vriend Joseph

Uwe kaart is goed  en 

recht gekomen,  zulle  in

Le Havre, want 'k ben hier

alreeds een 14 dagen en

stel het opperbest. Ik werk

in de grootte werkplaats waar

al het zoolleder versneden

wordt. De soldaten zijn hier

oprecht gelukkig - het is 'nen

ander  sport  dan in 't kamp

van Ruchard. Ik ben hier in

gezelschap van mijne kozijn van

Antwerpen, hij schrijft op het

bureel van den Kolonel en wij

 ... na ons werk volgen de

avondkursus van Engelsch en Duitsch

(2de jaar)  ... in stad gegeven -

Een vriendenhanddruk van verre

Achille

 Adres 

Aan den heer Joseph Simons

C.I. n°5_6ieme Cie

Carteret

France

(Manche)

 Afzender 

Achille Leroy

M.G.I.

Le Havre

France

 

 Postkaart rechtsboven 

Beste

Dank U voor Uw kaartje

Blad zal U regelmatig

worden opgestuurd

Kan ginder propaganda

worden gemaakt voor B.H.

en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

Na al den prietpraat aan Mme.

de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

Beste groeten aan allen. Hebt ge

alt tijd gevonden om te

schrijven? Uw  ... 

 Adres 

Heer Jos. Simons

C I n°5 6e Cie

Carteret (Manche)

France


 Postkaart linksbeneden 

Le Hâvre, 10/4/17

Vriend Joseph

Eindelijk vind ik toch een

weinig tijd om u een antwoordje

te geven - 'k Ben sedert eenige

dagen terug in den Hâvre

'k Heb mijn ouders, zusters en broer

vrienden en kennissen eens kunnen

gaan bezoeken en was uiterst tevreden

ze allen zoo frisch en gezond

te vinden; Jammer dat

die dagen zoo snel vervlogen

waren - Juist op 't punt om te

vertrekken komt mijn broeder Camille

aan met een  ionge  van 8

dagen.- Ik heb maar eenige minuten

met hem kunnen spreken want den

trein wacht niet.- Camille was blij

mij eens te zien want 't was van sedert

ons afscheid in de statie van St.  Roch 

dat wij malkaar niet meer gezien hadden

vriendelijk gegroet

Achille

 Adres 

M Joseph Simons

C 24 55e batt.

Eu

(S.J)

 Afzender 

Achille Leroy

soldaat

M.G.I.

Le Hâvre


 Postkaart rechtsbeneden 

Mille bons

baisers de

 ... 

Gérard

Adres

M° Joseph Simons

6e Cie

C.J. n° 5

Carteret

Manche

Transcription saved

 Postkaart linksboven 

Carte Postale

Le Havre 24/11/16

Correspondance

Vriend Joseph

Uwe kaart is goed  en 

recht gekomen,  zulle  in

Le Havre, want 'k ben hier

alreeds een 14 dagen en

stel het opperbest. Ik werk

in de grootte werkplaats waar

al het zoolleder versneden

wordt. De soldaten zijn hier

oprecht gelukkig - het is 'nen

ander  sport  dan in 't kamp

van Ruchard. Ik ben hier in

gezelschap van mijne kozijn van

Antwerpen, hij schrijft op het

bureel van den Kolonel en wij

 ... na ons werk volgen de

avondkursus van Engelsch en Duitsch

(2de jaar)  ... in stad gegeven -

Een vriendenhanddruk van verre

Achille

 Adres 

Aan den heer Joseph Simons

C.I. n°5_6ieme Cie

Carteret

France

(Manche)

 Afzender 

Achille Leroy

M.G.I.

Le Havre

France

 

 Postkaart rechtsboven 

Beste

Dank U voor Uw kaartje

Blad zal U regelmatig

worden opgestuurd

Kan ginder propaganda

worden gemaakt voor B.H.

en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

Na al den prietpraat aan Mme.

de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

Beste groeten aan allen. Hebt ge

alt tijd gevonden om te

schrijven? Uw  ... 

 Adres 

Heer Jos. Simons

C I n°5 6e Cie

Carteret (Manche)

France


 Postkaart linksbeneden 

Le Hâvre, 10/4/17

Vriend Joseph

Eindelijk vind ik toch een

weinig tijd om u een antwoordje

te geven - 'k Ben sedert eenige

dagen terug in den Hâvre

'k Heb mijn ouders, zusters en broer

vrienden en kennissen eens kunnen

gaan bezoeken en was uiterst tevreden

ze allen zoo frisch en gezond

te vinden; Jammer dat

die dagen zoo snel vervlogen

waren - Juist op 't punt om te

vertrekken komt mijn broeder Camille

aan met een  ionge  van 8

dagen.- Ik heb maar eenige minuten

met hem kunnen spreken want den

trein wacht niet.- Camille was blij

mij eens te zien want 't was van sedert

ons afscheid in de statie van St.  Roch 

dat wij malkaar niet meer gezien hadden

vriendelijk gegroet

Achille

 Adres 

M Joseph Simons

C 24 55e batt.

Eu

(S.J)

 Afzender 

Achille Leroy

soldaat

M.G.I.

Le Hâvre


 Postkaart rechtsbeneden 

Mille bons

baisers de

 ... 

Gérard

Adres

M° Joseph Simons

6e Cie

C.J. n° 5

Carteret

Manche


Transcription history
 • March 8, 2018 13:09:26 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France

   

   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

   Adres 

  Heer Jos. Simons

  C I n°5 6e Cie

  Carteret (Manche)

  France


   Postkaart linksbeneden 

  Le Hâvre, 10/4/17

  Vriend Joseph

  Eindelijk vind ik toch een

  weinig tijd om u een antwoordje

  te geven - 'k Ben sedert eenige

  dagen terug in den Hâvre

  'k Heb mijn ouders, zusters en broer

  vrienden en kennissen eens kunnen

  gaan bezoeken en was uiterst tevreden

  ze allen zoo frisch en gezond

  te vinden; Jammer dat

  die dagen zoo snel vervlogen

  waren - Juist op 't punt om te

  vertrekken komt mijn broeder Camille

  aan met een  ionge  van 8

  dagen.- Ik heb maar eenige minuten

  met hem kunnen spreken want den

  trein wacht niet.- Camille was blij

  mij eens te zien want 't was van sedert

  ons afscheid in de statie van St.  Roch 

  dat wij malkaar niet meer gezien hadden

  vriendelijk gegroet

  Achille

   Adres 

  M Joseph Simons

  C 24 55e batt.

  Eu

  (S.J)

   Afzender 

  Achille Leroy

  soldaat

  M.G.I.

  Le Hâvre


   Postkaart rechtsbeneden 

  Mille bons

  baisers de

   ... 

  Gérard

  Adres

  M° Joseph Simons

  6e Cie

  C.J. n° 5

  Carteret

  Manche

 • March 8, 2018 13:06:24 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France

   

   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

   Adres 

  Heer Jos. Simons

  C I n°5 6e Cie

  Carteret (Manche)

  France


   Postkaart linksbeneden 

  Le Hâvre, 10/4/17

  Vriend Joseph

  Eindelijk vind ik toch een

  weinig tijd om u een antwoordje

  te geven - 'k Ben sedert eenige

  dagen terug in den Hâvre

  'k Heb mijn ouders, zusters en broer

  vrienden en kennissen eens kunnen

  gaan bezoeken en was uiterst tevreden

  ze allen zoo frisch en gezond

  te vinden; Jammer dat

  die dagen zoo snel vervlogen

  waren - Juist op 't punt om te

  vertrekken komt mijn broeder Camille

  aan met een  ionge  van 8

  dagen.- Ik heb maar eenige minuten

  met hem kunnen spreken want den

  trein wacht niet.- Camille was blij

  mij eens te zien want 't was van sedert

  ons afscheid in de statie van St.  Roch 

  dat wij malkaar niet meer gezien hadden

  vriendelijk gegroet

  Achille

   Adres 

  M Joseph Simons

  C 24 55e batt.

  Eu

  (S.J)

   Afzender 

  Achille Leroy

  soldaat

  M.G.I.

  Le Hâvre


 • March 8, 2018 13:06:03 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France

   

   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

   Adres 

  Heer Jos. Simons

  C I n°5 6e Cie

  Carteret (Manche)

  France


   Postkaart linksbeneden 

  Le Hâvre, 10/4/17

  Vriend Joseph

  Eindelijk vind ik toch een

  weinig tijd om u een antwoordje

  te geven - 'k Ben sedert eenige

  dagen terug in den Hâvre

  'k Heb mijn ouders, zusters en broer

  vrienden en kennissen eens kunnen

  gaan bezoeken en was uiterst tevreden

  ze allen zoo frisch en gezond

  te vinden; Jammer dat

  die dagen zoo snel vervlogen

  waren - Juist op 't punt om te

  vertrekken komt mijn broeder Camille

  aan met een  ionge  van 8

  dagen.- Ik heb maar eenige minuten

  met hem kunnen spreken want den

  trein wacht niet.- Camille was blij

  mij eens te zien want 't was van sedert

  ons afscheid in de statie van St.  Roch 

  dat wij malkaar niet meer gezien hadden

  vriendelijk gegroet

  Achille

  Adres

  M Joseph Simons

  C 24 55e batt.

  Eu

  (S.J)

  Afzender

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Hâvre


 • March 8, 2018 13:04:26 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France

   

   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

   Adres 

  Heer Jos. Simons

  C I n°5 6e Cie

  Carteret (Manche)

  France


   Postkaart linksbeneden 

  Le Hâvre, 10/4/17

  Vriend Joseph

  Eindelijk vind ik toch een

  weinig tijd om u een antwoordje

  te geven - 'k Ben sedert eenige

  dagen terug in den Hâvre

  'k Heb mijn ouders, zusters en broer

  vrienden en kennissen eens kunnen

  gaan bezoeken en was uiterst tevreden

  ze allen zoo frisch en gezond

  te vinden; Jammer dat

  die dagen zoo snel vervlogen

  waren - Juist op 't punt om te

  vertrekken komt mijn broeder Camille

  aan met een  ionge  van 8

  dagen.- Ik heb maar eenige minuten

  met hem kunnen spreken want den

  trein wacht niet.- Camille was blij

  mij eens te zien want 't was van sedert

  ons afscheid in de statie van St.  Roch 

  dat wij malkaar niet meer gezien hadden

  vriendelijk gegroet

  Achille


 • March 8, 2018 13:02:50 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France

   

   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

   Adres 

  Heer Jos. Simons

  C I n°5 6e Cie

  Carteret (Manche)

  France


   Postkaart linksbeneden 

  Le Hâvre, 10/4/17

  Vriend Joseph

  Eindelijk vind ik toch een

  weinig tijd om u een antwoordje

  te geven - 'k Ben sedert eenige

  dagen terug in den Hâvre

  'k Heb mijn ouders, zusters en broer

  vrienden en kennissen eens kunnen

  gaan bezoeken en was uiterst tevreden

  ze allen zoo frisch en gezond

  te vinden; Jammer dat

  die dagen zoo snel vervlogen

  waren - Juist op 't punt om te

  vertrekken komt mijn broeder Camille

  aan met een  ionge  van 8


 • March 8, 2018 12:59:03 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France


   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

   Adres 

  Heer Jos. Simons

  C I n°5 6e Cie

  Carteret (Manche)

  France


 • March 8, 2018 12:58:00 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

   Afzender 

  Achille Leroy

  M.G.I.

  Le Havre

  France


   Postkaart rechtsboven 

  Beste

  Dank U voor Uw kaartje

  Blad zal U regelmatig

  worden opgestuurd

  Kan ginder propaganda

  worden gemaakt voor B.H.

  en voor ons vrouw Kerstgeschenk.

  Na al den prietpraat aan Mme.

  de  Bergeyelis  ooren; is 't nuttig dat

  we haar gifte vragen voor Kerstgeschenk

  Beste groeten aan allen. Hebt ge

  alt tijd gevonden om te

  schrijven? Uw  ... 

  Adres

  Heer Jos. Simons

  C I n°5


 • March 8, 2018 12:52:04 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wij

   ... na ons werk volgen de

  avondkursus van Engelsch en Duitsch

  (2de jaar)  ... in stad gegeven -

  Een vriendenhanddruk van verre

  Achille

   Adres 

  Aan den heer Joseph Simons

  C.I. n°5_6ieme Cie

  Carteret

  France

  (Manche)

  Afzender

  Achille


 • March 8, 2018 12:46:54 Wolfgang Dekeyser

   Postkaart linksboven 

  Carte Postale

  Le Havre 24/11/16

  Correspondance

  Vriend Joseph

  Uwe kaart is goed  en 

  recht gekomen,  zulle  in

  Le Havre, want 'k ben hier

  alreeds een 14 dagen en

  stel het opperbest. Ik werk

  in de grootte werkplaats waar

  al het zoolleder versneden

  wordt. De soldaten zijn hier

  oprecht gelukkig - het is 'nen

  ander  sport  dan in 't kamp

  van Ruchard. Ik ben hier in

  gezelschap van mijne kozijn van

  Antwerpen, hij schrijft op het

  bureel van den Kolonel en wijDescription

Save description
 • 49.50856052291472||0.11490888437504054||

  Le Havre

 • 49.38713554967834||-1.7637532249998458||

  Barneville-Carteret

 • 51.03337||2.8658119000000397||

  IJzer

  ||1
Location(s)
 • Story location IJzer
 • Document location Le Havre
 • Additional document location Barneville-Carteret
Login and add location


ID
13741 / 141879
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Luc Bouvin
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Login to edit the languages
 • Français
 • Nederlands

Login to edit the fronts
 • Western Front

Login to add keywords
 • Remembrance

Login and add links

Notes and questions

Login to leave a note