Gust Hendrickx , soldaat, item 29

Edit transcription:
...
Transcription saved
Enhance your transcribing experience by using full-screen mode

Transcription

You have to be logged in to transcribe. Please login or register and click the pencil-button again

het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

goed achtevanberouw draagt al die werken van

den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

ge in den dag moedig strijden.

Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

mijn eenigsten Broeder als een held, met

het kruis van eere op de borst, naar het 

vaderlijk huis zult weder keeren.


Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

keeren.

In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

gevraagd hadden moet ik U  Proficiatte

wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

Morgen, maandag is het den lijkdienst voor   

  die gesneuveld is te Rotselaeren (bij Leuven)

er zijn er reeds 10 dood van H.

Eenen goeden dag van gansch de famillie

en ook van Emiel.

Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

communiën

De beste groeten

Marie


Transcription saved

het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

goed achtevanberouw draagt al die werken van

den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

ge in den dag moedig strijden.

Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

mijn eenigsten Broeder als een held, met

het kruis van eere op de borst, naar het 

vaderlijk huis zult weder keeren.


Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

keeren.

In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

gevraagd hadden moet ik U  Proficiatte

wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

Morgen, maandag is het den lijkdienst voor   

  die gesneuveld is te Rotselaeren (bij Leuven)

er zijn er reeds 10 dood van H.

Eenen goeden dag van gansch de famillie

en ook van Emiel.

Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

communiën

De beste groeten

MarieTranscription history
 • April 1, 2017 16:20:11 Wolfgang Dekeyser

  het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

  weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

  werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

  wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

  een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

  of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

  schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

  daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

  goed achtevanberouw draagt al die werken van

  den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

  hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

  ge in den dag moedig strijden.

  Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

  ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

  moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

  wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

  mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

  Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

  mijn eenigsten Broeder als een held, met

  het kruis van eere op de borst, naar het 

  vaderlijk huis zult weder keeren.


  Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

  verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

  keeren.

  In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

  Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

  gevraagd hadden moet ik U  Proficiatte

  wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

  dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

  Morgen, maandag is het den lijkdienst voor   

    die gesneuveld is te Rotselaeren (bij Leuven)

  er zijn er reeds 10 dood van H.

  Eenen goeden dag van gansch de famillie

  en ook van Emiel.

  Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

  en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

  zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

  communiën

  De beste groeten

  Marie • March 30, 2017 14:17:35 Wolfgang Dekeyser

  het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

  weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

  werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

  wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

  een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

  of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

  schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

  daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

  goed achtevanberouw draagt al die werken van

  den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

  hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

  ge in den dag moedig strijden.

  Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

  ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

  moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

  wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

  mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

  Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

  mijn eenigsten Broeder als een held, met

  het kruis van eere op de borst, naar het 

  vaderlijk huis zult weder keeren.


  Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

  verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

  keeren.

  In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

  Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

  gevraagd hadden moet ik U  ... 

  wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

  dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

  Morgen, maandag is het den lijkdienst voor   

    die gesneuveld is te Rotselaeren (bij Leuven)

  er zijn er reeds 10 dood van H.

  Eenen goeden dag van gansch de famillie

  en ook van Emiel.

  Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

  en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

  zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

  communiën

  De beste groeten

  Marie • March 30, 2017 14:15:55 Wolfgang Dekeyser

  het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

  weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

  werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

  wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

  een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

  of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

  schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

  daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

  goed achtevanberouw draagt al die werken van

  den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

  hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

  ge in den dag moedig strijden.

  Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

  ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

  moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

  wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

  mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

  Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

  mijn eenigsten Broeder als een held, met

  het kruis van eere op de borst, naar het 

  vaderlijk huis zult weder keeren.


  Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

  verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

  keeren.

  In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

  Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

  gevraagd hadden moet ik U Proficiatte

  wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

  dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

  Morgen, maandag is het den lijkdienst voor …

  … die gesneuveld is te Rotselaeren (bij Leuven)

  er zijn er reeds 10 dood van H.

  Eenen goeden dag van gansch de famillie

  en ook van Emiel.

  Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

  en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

  zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

  communieen

  De beste groeten

  Marie • March 30, 2017 14:15:44 Wolfgang Dekeyser

  het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

  weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

  werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

  wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

  een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

  of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

  schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

  daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

  goed achtevanberouw draagt al die werken van

  den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

  hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

  ge in den dag moedig strijden.

  Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

  ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

  moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

  wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

  mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

  Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

  mijn eenigsten Broeder als een held, met

  het kruis van eere op de borst, naar het 

  vaderlijk huis zult weder keeren.


  Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

  verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

  keeren.

  In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

  Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

  gevraagd hadden moet ik U Proficiatte

  wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

  dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

  Morgen, maandag is het den lijkdienst voor …

  … die gesneuveld ist e Rotselaeren (bij Leuven)

  er zijn er reeds 10 dood van H.

  Eenen goeden dag van gansch de famillie

  en ook van Emiel.

  Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

  en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

  zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

  communieen

  De beste groeten

  Marie • March 30, 2017 14:14:50 Wolfgang Dekeyser

  het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

  weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

  werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

  wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

  een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

  of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

  schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

  daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

  goed achtervanberouw draagt al die werken van

  den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

  hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

  ge in den dag moedig strijden.

  Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

  ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

  moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

  wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

  mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

  Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

  mijn eenigsten Broeder als een held, met

  het kruis van eere op de borst, naar het 

  vaderlijk huis zult weder keeren.


  Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

  verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

  keeren.

  In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

  Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

  gevraagd hadden moet ik U Proficiatte

  wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

  dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

  Morgen, maandag is het den lijkdienst voor …

  … die gesneuveld ist e Rotselaeren (bij Leuven)

  er zijn er reeds 10 dood van H.

  Eenen goeden dag van gansch de famillie

  en ook van Emiel.

  Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

  en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

  zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

  communieen

  De beste groeten

  Marie • March 30, 2017 14:13:43 Wolfgang Dekeyser

  het welke hier bij dezen brief gevoegd is. Vader is nu

  weer aant‘ werk, en ik heb God zij gedank altijd al

  werk gehad, we zullen van tijd, tot tijd nog wel eens

  wat afzenden. Laat ons a.u.b. zoo gaauw mogelijk

  een antwoordje geworden, en laat ons ook weten

  of ge het geld ontvangen hebt. Gust ge

  schrijft ons dat het zoo gevaarlijk is aan den IJzer

  daarom onthoudt dus goed. Bidt smorgens een

  goed … draagt al die werken van

  den dag op, en zoo zult ge veel schatte voor den 

  hemel vergaderen, als ge smorgens goed bidt zult 

  ge in den dag moedig strijden.

  Ik herinner mij nog zoo goed die avond als

  ge de tijding kreeg binnen te gaan, hoe

  moedig, hoe helthaftig ge voor het vaderland

  wilde ten strijden gaan. Die gedachten komen

  mij altijd te binnen, en dan troost ik mij ; ! !

  Ik zie reeds de dag van vrede, wanneer Gij

  mijn eenigsten Broeder als een held, met

  het kruis van eere op de borst, naar het 

  vaderlijk huis zult weder keeren.


  Gust, hebt goeden moet, en veel betrouwen, en ik

  verzeker U dat gij uit den oorlog zult weder

  keeren.

  In naam van den Eerwaarde Heer Arnouts en

  Pater Filibertus die al zoo dikwijls naar U

  gevraagd hadden moet ik U Proficiatte

  wenschen voor uwen heldenmoet. Zij ook zeggen

  dat ze U niet zullen vergeten in hunne gebeden

  Morgen, maandag is het den lijkdienst voor …

  … die gesneuveld ist e Rotselaeren (bij Leuven)

  er zijn er reeds 10 dood van H.

  Eenen goeden dag van gansch de famillie

  en ook van Emiel.

  Eenen warmen handdruk uit de verte van Vader,

  en moeder, en bijzonder van uwe teergeliefde

  zuster die U niet vergeet in hare gebeden en 

  communieen

  De beste groeten

  MarieDescription

Save description
 • 51.03337||2.8658119000000397||

  IJzer

  ||1
Location(s)
 • Story location IJzer


ID
13360 / 137347
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Contributor
Lutgard Hendrickx
License
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ • Western Front

 • Trench LifeNotes and questions

Login to leave a note