História bankového prokuristu menom Franz Hobinka z rokov 1914 - 1918 narukovaného do Grazu

Title in English
History of Hobinka family

Description
Spomienkové predmety a fotografie sú pozostalosťou rodiny Hobinkovej z Bratislavy po pradedovi Franzovi Hobinkovi. Tematicky sa viažu k jeho pôsobeniu ako bankového prokuristu vo Všeobecnej kreditnej banke v Pressburgu. Franz Hobinka narukoval do kasární v Grazi. Postupne prechádzal cez Fehring, Sombatheli,Medzilaborce a ďalšie mestá. Pravdepodobne dlhšie pôsobil v Zagorze pri dnešnom Poľsku ako nadporučík horskej pechoty (horských strelcov)vo frontovej línii proti Rusom. Počas jeho pôsobenia si písal denník v maďarskom jazyku, v ktorom dokumentuje priebeh vojenských operácií, jeho osobné zážitky, úvahy a pocity, ktoré prežíval osobne aj so svojimi spolubojovníkmi. Denník zachytáva obdobie od 25. októbra 1914 do marca 1915. Z každého navštíveného miesta posielal tiež domov pohľadnice. Jeho príslušnosť k nemeckému národu (jeho otec sa narodil v Uničove v okrese Šternberg, dnešná Česká republika) spôsobila, že po vzniku ČSR bol degradovaný na radového vojaka. Aj táto udalosť nepochybne prispela k jeho zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu. Zomrel vo veku 52 rokov v Kaffeehaus Berlin v Bratislave po tom, čo mu pri čítaní novín zlyhalo srdce. Pochovaný je spolu s rodičmi na Ondrejskom cintoríne na mieste, kde je v súčasnosti situovaný mestský park.

Summary description of items
Spomienkový fotoalbum z frontu Identifikačná vojenská karta Franza Hobinka z 2. 10. 1917 v Grazi Vizitky Franza Hobinka (súbor 4 ks) Denník Franza Hobinka písaný od 25. októbra 1914 do marca 1915 Šabľa rakúska pechotná (granátnická)vzor 1836 Šabľa rakúska pre jazdných delostrelcov vzor 1877 Šabľa rakúska jazdecká, vzor 1904 pre mužstvo Šabľa rakúska jazdecká, vzor 1904 dôstojnícka Vojnový záslužný kríž III. triedy z vojnovou dekoráciou Rakúsky železný záslužný kríž s korunou na vojenskej stuhe Vojenská záslužná medaila strieborná SIGNUM LAUDIS s podobizňou Františka Jozefa I. bez stuhy Vojenská záslužná medaila bronzová SIGNUM LAUDIS s podobizňou Františka Jozefa I. Veľká strieborná medaila za statočnosť cisára Karola Strieborná medaila za statočnosť cisára Karola Bronzová medaila za statočnosť cisára Karola Karlov vojenský kríž (1916-1918)s mečmi Miniatúra bronzovej medaile za "Zásluhy o červený kríž" z vojnovou dekoráciou Stužka s miniatúrou nemeckého železného kríža 1914-1918 Súbor fotografií viažúcich sa k pôsobeniu Franza Hobinka v 1 sv. vojne Rodinný fotoalbum Franza Hobinka z obdobia 1. sv. vojny Rodinný fotoalbum Franza Hobinka z obdobia 1. sv. vojny /fotografie zachytené z okolia Pressburgu a okolia/ Nemecký vojnový kríž Pohľadnice z navštívených miest (21 ks.)

Transcription status
Not started 63 %
Edit 12 %
Review 10 %
Complete 14 %
ID
10463
Source
http://europeana1914-1918.eu/...
Number of items
134
Person
Franz Hobinka
Born: December 14, 1885 in Pressburg (Bratislava)
Origin date
1914 – February 1, 1918
Languages
Deutsch, Italiano, Magyar, Slovenčina
Keyword
Ausweis
Location
od Grazu po Ruský a Taliansky front
Contributor
Franz Hobinka
License
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Collection day
SKBA1
 • 47.0421775||15.402427200000034||
  História bankového prokuristu menom Franz Hobinka z rokov 1914 - 1918 narukovaného do Grazu

  od Grazu po Ruský a Taliansky front

  Document:
  História bankového prokuristu menom Franz Hobinka z rokov 1914 - 1918 narukovaného do Grazu

  View document

  ||